We willen werken

Onze standpunten 2022 - 2026

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

We willen werken

We willen door!

We introduceren een Ondernemersdesk: een snelstraat in het gemeentehuis voor ondernemers in Soest en Soesterberg die iets willen. De plek waar ze adequaat geholpen worden met al hun vragen, wensen en plannen. Waar procedures makkelijker en sneller doorlopen worden door excellente dienstverlening. Vlotte doorlooptijden, antwoorden en procedure-behandelingen om ondernemen in onze gemeente aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Omdat ondernemers aan de basis staan van de lokale economie en de werkgelegenheid en daarmee Soest en Soesterberg tot een levendige gemeente maken. Zo bouwen wij weer aan vertrouwen.

Waar een wil is, is een weg

We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden. Hier liggen de kansen voor uitbreiding van de lokale economie voor het grijpen. Bovendien geeft een groter bedrijventerrein een impuls aan de levendigheid in Soesterberg. Een krachtig lokaal ondernemersklimaat is noodzakelijk om lokale werkgelegenheid te ontwikkelen en te behouden. Daarom ondersteunen wij ondernemers die hier hun plannen willen realiseren.

Een financiële injectie

We moeten ‘Coronagelden’ die we als gemeente ontvangen hebben van Den Haag volledig inzetten waarvoor ze bedoeld zijn: hulp aan ondernemers die problemen door Corona hebben, salarissen niet kunnen voldoen of op andere wijze hulp nodig hebben. We willen deze middelen dus niet in de reservepot van de gemeente houden maar direct uitgeven waarvoor het bedoeld is.

Minder zware kost

We willen zoveel mogelijk zware industrie op de bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom verplaatsen naar de buitengebieden. We geven deze bedrijven meer vrijheid om makkelijker te werken met minder regels en creëren eveneens meer woonruimte binnen de bebouwde kom. Zo maken we werk van wonen en geven we onze industrie nieuw bestaansrecht.

Wakker? Winkelen!

We willen winkelcentrum Smitsveen uitbreiden en een stuk aantrekkelijker maken. Ook willen we van de Rademakerstraat in Soesterberg een gezellige winkelstraat maken door het aantal winkels uit te breiden en daarbij extra aandacht te geven aan een aantrekkelijk en divers aanbod. Zo brengen we werken, wonen en winkelen dichterbij elkaar. Daarbij stimuleren we wonen boven de winkelpanden omdat dit winkelstraten levendiger en veiliger maakt.

Parkeren maakt plaats

We realiseren extra parkeergelegenheid op de bedrijventerreinen voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en een hogere verkeersveiligheid. Het ‘verborgen’ parkeerterrein achter ‘Arthur en Willemijn’ wordt opnieuw ingericht en beter aangegeven om het winkelen in de van Weedestraat aantrekkelijker te maken. Ook worden de parkeervoorzieningen op de Rademakerstraat in Soesterberg aangepast. Zo krijgt parkeren weer alle ruimte wat nodig is om onze winkelstraten levend te houden.

naar onze standpunten over wonen

naar onze standpunten over welzijn