Lidmaatschap

Soest2002 is altijd blij nieuwe leden te verwelkomen. Samen staan we voor Werken, Wonen en Welzijn in Soest en Soesterberg. Met uw bijdrage bereiken we meer!

U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de vereniging. Daar krijgt u alle gewenste inlichtingen en kunt u ook de Statuten en het Huishoudelijk reglement van Soest2002 digitaal opvragen. U kunt zich ook aanmelden via onderstaand digitaal formulier. De secretaris neemt daarna contact me u op.

Aspirant leden van Soest2002 dienen zich te conformeren aan deze Statuten en Huishoudelijk reglement. Het bestuur moet uw aanmelding accorderen alvorens u als lid kunt worden toegelaten. De geaccordeerde leden ontvangen een brief, waarin wordt bevestigd dat zij bij het aangaan van het lidmaatschap akkoord gaan met de Statuten en het Huishoudelijk reglement van Soest2002.

De contributie als lid bedraagt € 30,00 per jaar. Voor jongeren t/m 20 jaar gratis.
U kunt ook donateur worden, ten bedrage van minimaal € 15,00 per jaar. Als donateur heeft u geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bankrekeningnummer van Soest2002 is: NL48 RABO 0379 9878 64 t.n.v. Soest2002. Omdat Soest2002 erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken.

Word lid of donateur