Onze historie

Dat moest anders vond Soest2002 en presenteerde zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 als de partij die zich inspant voor een vitaal en levendig Soest en Soesterberg. Centraal in haar visie stonden en staan de behoeften en wensen van de inwoners van beide dorpen. Wat hebben jong en oud nodig om hier aangenaam te kunnen wonen, werken en verpozen? Hoe blijft het winkelbestand op peil? En wat zorgt ervoor dat ondernemers hier voorspoedig kunnen ondernemen?

Eind 2001 besloot een ondernemende vriendenclub op initiatief van Teun Middelkoop tot de oprichting van een lokale politieke partij. Zij én veel inwoners van de gemeente vonden dat de toenmalige gemeenteraad en het College van B&W geen toekomstgericht beleid voerden. De koers die destijds werd gevolgd had meer weg van ‘op de winkel passen’ en veel mensen voelden zich niet serieus genomen.

Zo had een groep Soesterbergers, op verzoek van het gemeentebestuur, de ‘Toekomstvisie Soesterberg’ ontwikkeld. In dit plan wilde men de bevolking van het dorp laten groeien met minstens drieduizend mensen, zodat de dorpskern zou verlevendigen en de verpaupering kon worden gestopt. Ondanks lovende woorden hierover van het toenmalige gemeentebestuur bleef helaas alles bij het oude. Soesterberg was teleurgesteld en voelde zich achtergesteld. 

Ondertussen merkten vele betrokken Soesters ook dat de gemeente nauwelijks naar hen luisterde. Er was weinig aandacht voor de verkeersproblematiek. En een breed gedragen verzet vanuit de bevolking tegen het peperdure ecoduct over de Amersfoortsestraat werd destijds door de gemeente zelfs zo krachtig tegengewerkt dat een onafhankelijke commissie de eerlijke procesgang hieromtrent moest bewaken. Een voorbeeld hoe de gemeente niet luisterde naar een overgroot deel van de bevolking. En helaas was (en is) er, vooral voor jongeren, starters en senioren, nog steeds een dramatisch tekort aan betaalbare woningen.

Dat moest anders vond Soest2002 en presenteerde zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 als de partij die zich inspant voor een vitaal en levendig Soest en Soesterberg. Centraal in haar visie stonden en staan de behoeften en wensen van de inwoners van beide dorpen. Wat hebben jong en oud nodig om hier aangenaam te kunnen wonen, werken en verpozen? Hoe blijft het winkelbestand op peil? En wat zorgt ervoor dat ondernemers hier voorspoedig kunnen ondernemen?

Dat de inwoners van Soest en Soesterberg onze beginselen omarmden bleek wel uit de verkiezingsuitslag: Soest2002 kwam met maar liefst vier zetels in de raad. Deze eerste raadsperiode opereerde Soest2002 daadkrachtig en succesvol. Zelfs zo succesvol dat de partij bij de verkiezingen van 2006 met zeven zetels de grootste werd en een college kon formeren en aanvoeren.

In deze periode zijn door de toenmalige Soest2002 Wethouder Teun Middelkoop onder andere de plannen voor de herinrichting van de Van Weedestraat en het Masterplan Soesterberg tot stand gekomen. Soesterberg en Soesterberg-Noord en het winkelgebied in Soestdijk hebben een ware metamorfose ondergaan! Na een korte onderbreking in de oppositie heeft Soest2002 in de raadsperiode 2014-2018 ook weer deel uitgemaakt van het College. ‘Onze’ wethouder Janne Pijnenborg heeft in deze termijn ook heel veel in beweging kunnen zetten. Zo zijn in haar wethouders periode tientallen woningbouwprojecten goedgekeurd, zoals bijvoorbeeld bij Molenschot en in de dorpskern van Soesterberg. Maar ook zijn milieuhinderlijke bedrijven, die een gezondheidsrisico vormen, uit woonwijken geplaatst met behoud van de ondernemers en werkgelegenheid voor Soest. Er is meer ruimte geschapen voor inbreng van inwoners bij bouwplannen. Janne Pijnenborg heeft ook gepleit voor het opstellen van een masterplan Wonen voor de kern Soest en voor een aanjaagfonds om woningbouw een impuls te geven. Deze plannen kregen zo’n breed draagvlak in de raad, dat ze nu nog steeds een rol spelen in de politiek.

Ook de plannen voor natuurinclusief bouwen, meer recreatie en horeca in de buitengebieden en een financiële impuls voor natuurontwikkeling zijn er gekomen. De sport heeft een impuls gekregen tijdens het bestuur van Soest2002 o.a  extra kunstgrasveld SOSoest.

Nu, bijna 20 jaar na de oprichting, is Soest2002 nog altijd de professionele en constructieve partij van weleer, nu en later met een gezonde visie op de toekomst van Soest en Soesterberg.

Ontdek al onze standpunten hier