Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze updates & nieuws

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

Dalweggebied- Update Feb.'23
Dalweggebied- Update Feb.'23

Donderdag 9 februari jl. lag het globale bestemmingsplan voor het Dalweggebied op tafel in de gemeenteraad.Hieraan voorafgaand heeft de raad besloten over de Gebiedsvisie. Soest2002 heeft toen tegengestemd. Niet omdat we niet wilden bouwen maar omdat we de plannen te vaag vonden.Op 9 februari moest er besloten worden over het globale bestemmingsplan. Omdat het globaal was, heeft de fractie er kritisch naar gekeken. Aan welke knoppen kon er nog gedraaid worden? Wat kost dat aan geld en aan tijd. 
Overwegingen tegenover de wens dat er nu eindelijk gebouwd kan gaan worden. Circa 200 woningen kunnen er komen. Dat is heel veel voor Soest: onze ruimte is beperkt en de nood is hoog.Tijdens de raadsvergadering waren er 12 insprekers. Allen wilden minder woonlagen. Het aantal woonlagen was in de visie ook niet terug te lezen. Wel dat er getrapte gebouwen zouden komen. Misschien heeft men zich te weinig gerealiseerd dat het daardoor ook hoger wordt als je die aantallen wilt behalen. En die aantallen zijn nodig!!Als je bedenkt dat er maar 40% van de gehele locatie bebouwd wordt en de rest is groen, dan krijgen we daar toch een prachtige woonplek bij.Het college wil een parkachtige omgeving met gebouwen die ook een groen karakter tonen. Soest2002 is het daar zeer meer eens. De kloof tussen bebouwing en groen moet kleiner. Dit plan kan daaraan bijdragen.De inbreng en presentatie van ingetekende blokken vond Soest2002 niet altijd de werkelijkheid raken. Dat kregen we later bevestigd door de memo van de wethouder.Dat heeft ons gerustgesteld.De zienswijzen en de gesprekken met omwonenden hebben ertoe geleid dat het bestemmingsplan op een aantal punten is aangepast. De belangrijkste doorgevoerde wijzigingen zijn o.a.:- Het hoogteaccent van het gebouw met 10 bouwlagen is verschoven naar het lagere deel in het bouwplan op de hoek va de Beukenlaan-Dalweg. Dit heeft minder impact op de omgeving en komt meer tegemoet aan de wensen van de omwonenden.- De grens waar gebouwd kan worden, komt op 5 meter afstand van de houtwallen aan de zijde van de Heetakker en tenminste 15 meter vanaf de achtergesteld van de grondgebonden woningen die aan de Heetakker liggen.- De grens waar gebouwd kan worden wordt aan de zijde van de woningen aan de Soesterengweg op minimaal 15 meter afstand van de achterste perceelgrenzen gelegd. Hiermee worden de bomen tussen de tuin en de woningen behouden.- De parkeerplaatsen en de houtwallen ten noorden van het gemeentehuis worden helemaal buiten het te bebouwen gebied gelaten, evenals de gronden in de noordwestelijke hoek.-  Het grasveldje tegenover het Klinkveld is uit het vlak van de woningbouwontwikkeling gehaald.
De keuze:Het is duidelijk dat wat je ook kiest er altijd inwoners zijn die het er niet mee eens zijn. Dat zien we in de zienswijzen ook terug. De hoogte speelt daarbij een rol. Hen hebben we gehoord.
Er zijn ook inwoners die uitzien naar deze huizen. Die hebben we niet gehoord. Maar zeker ook meegenomen in onze afwegingen. Want de grote vraag naar woningen dwingt ons tot het maken van keuzes.De voltallige fractie van Soest2002 heeft dan ook ingestemd met dit plan!

Vacature 'Fractieondersteuner' Soest2002
Vacature 'Fractieondersteuner' Soest2002

Onze partij is in de lokale politiek vertegenwoordigd met vijf raadsleden en een wethouder en zoekt:

' Een enthousiasteling met politieke interesse '

die de fractie komt versterken!


De fractie van Soest2002 is op zoek naar iemand die het leuk vindt om de fractie te ondersteunen in haar werkzaamheden voor inwoners van Soest/Soesterberg.
De werkzaamheden betreffen:

- Je inlezen in stukken die de jou toebedeelde portefeuille aangaan

- Tijdens de (bijna) wekelijkse fractiebijeenkomst jouw visie/mening naar voren brengen over het onderwerp

- Indien het zich voordoet zaken inbrengen die jij in jouw omgeving ervaart

- Informatieavonden/participatieavonden in overleg bezoeken

- Aanwezigheid bij raadsvergaderingen (donderdagavond)


Wat kunnen wij je bieden:

- Een enthousiast team van fractieleden

- De nodige ondersteuning bij je werkzaamheden

- Een gelijke stem in de fractievergadering

- Vanuit de gemeente een Ipad in bruikleen

- Een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 150,-

- Opleidingskosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing

- Een leerzame ervaring en inkijk op hoe de lokale politiek werkt

- Fijne collega raadsleden en fractie-assistenten, ook van de andere partijen

- Een gedreven bestuur dat je zal helpen waar mogelijk

- Bij geschiktheid een prominente plaats op de kandidatenlijst bij de verkiezingen


Kortom:
Lijkt het je wat om je nuttig te maken voor onze Soestere gemeenschap en daarbij zelf invloed te hebben op de te nemen besluiten

of

wil je eerst eens aanzien of dit iets voor je is door eens een paar vergaderingen bij te wonen?

Meld je dan aan via bestuur@soest2002.nl of neem direct contact op met onze fractievoorzitter dhr. Bert Groothuis, telefoon 06-48 07 99 14

Opening van 'De Werf' - Start bouw op de Engh
Opening van 'De Werf' - Start bouw op de Engh

Onze wethouder Karin Scholten heeft samen met omwonenden en de Alliantie het startsein gegeven voor de bouw van 56 woningen op de voormalige gemeentewerf op de Engh.

Er worden 42 sociale huurappartementen, 7 sociale huurwoningen en 7 middel-dure huurwoningen gerealiseerd. Het geheel is op een speelse manier opgezet zodat het goed past in de omgeving van de Engh.
Er is een opzet gekozen die zeer prettig aanvoelt.

Soest2002 is zeer verheugd over dit plan en de start van de bouw. Het betreft een prachtige plek voor onze inwoners.

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter | Soc. domein & Bestuur

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid | RO & Economie

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid | Onderwijs, Jeugd & Dienstverl.

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.