Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie gaan het voor u opnemen?

Karin Scholten

Lijsttrekker [01]

Karin Scholten

Wil wonen mogelijk maken voor elke generatie.

Bert Groothuis

Kandidaat [02]

Bert Groothuis

Wil extra aandacht voor verkeersveiligheid en jeugdzorg.

Eric Weldink

Kandidaat [03]

Eric Weldink

Wil een Soest voor iedereen.

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Onze updates

Wat er in Soest gebeurt en er anders moet

Het moet anders!
Het moet anders!

Persbericht 15.01.2022

Het moet anders!
Stilstand is achteruitgang. En dat is precies wat er de afgelopen vier jaar met Soest en Soesterberg gebeurd is. Een hoop debatten verder is er weinig bereikt door de huidige coalitiepartijen: Te weinig extra huizen, te weinig visie en te weinig vooruitgang, Soest2002 vindt dat het anders moet, en neemt hierin het voortouw richting de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en is begonnen…. bij zichzelf. We willen de komende vier jaar het belang van de burgers en ondernemers van Soest en Soesterberg veel meer centraal stellen. Dit kan alleen bereikt worden door een écht andere aanpak, waarin we meer de verbinding zoeken tussen politiek en burger. Time for change dus!

Voor een nieuw perspectief
Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus als we in onze gemeente doorgaan op de weg van de afgelopen jaren, komen we geen steek verder. We moeten het werkelijk anders gaan doen met elkaar. Beter! Dat heeft niet alleen gevolgen voor wat er moet gebeuren maar ook hoe we de veranderingen willen realiseren. Willen we wonen, dan móeten we bouwen. Niet er over praten, maar nu beginnen op die plekken die de meeste huizen oplevert en het minste natuurwaarde kost. En er vooral morgen mee starten. Willen we met elkaar leven dan zullen we dat ook met oog voor iedereen moeten doen. Dus ook een visie om ouderen prettig met elkaar te laten wonen en hun huizen te laten doorstromen. Meer daadkracht om iedereen mee te nemen naar een betere morgen. Willen we ondernemers verder helpen dan moeten we ze voorrang geven, in alles. Zij zijn de economische kracht van onze gemeenschap. Dus willen we aanpassingen op ons gemeentehuis met een snelstraat voor ondernemers waarin we supersnel geholpen worden. Vooruit! Dit zijn enkele van de 33 thema’s die we als Soest2002 aan gaan pakken voor een anders - en vooral beter - Soest en Soesterberg.

Met een nieuwe kandidatenlijst
Een perfecte mix van ervaring en nieuw inzicht. Met denkkracht én daadkracht. Onze fractievoorzitter en lijsttrekker blijft Karin Scholten. Aangevuld met de fractie-ervaring van Bert Groothuis, Eric Weldink en Piet Klandermans. Ook Janne Pijnenborg en voormalig raadslid Ronald Christiaans brengen hun expertise mee aangevuld met de zeer betrokken Soester Jan Vrakking. Nieuwe ambitie wordt ingebracht door Lianne Mout en René Reekers. Allen gesteund door de kracht van Hans Boks - voormalig fractievoorzitter van het LAS - die zich eveneens bij Soest2002 gevoegd heeft. Een topteam om vier jaar vooruit te komen en de zo nodige verandering in Soest en Soesterberg te brengen… voor iedereen!

Met een nieuwe identiteit en campagne
We zijn anders en zullen dat ook op een andere wijze onder de aandacht van Soest en Soesterberg brengen. Met een nieuwe identiteit, duidelijk onderscheidend in communicatie met een nieuwe website, duidelijke taal om voor iedereen toegankelijk te zijn in alles wat we doen. Dat zal ook terugkomen in de campagne en de wijze waarop deze gevoerd wordt. Heel Soest en Soesterberg moet immers meegenomen worden naar een betere morgen. En die begint wat ons betreft nu!

Met een nieuw programma
Dat ertoe doet. Met drie duidelijke thema’s - Wonen, Werken en Welzijn - met maar liefst 33 thema’s die we willen - en moeten - realiseren, willen we onze gemeenschap verder brengen. Met oog voor burgers én ondernemers, want we willen wonen, werken in welzijn. En moeten dat ook mét elkaar realiseren. Dan hebben we in Soest en Soesterberg een duidelijkere visie nodig dan die tot dusverre is getoond.

Met een nieuwe krachtige belofte.
Soest2002 is dé partij met ambitie.
Die verder denkt en nog meer doet, voor jou!
We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht.
Die helder denken en werken.
Met minder politiek en meer power!
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Met progressieve plannen en perspectief.
We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen.
Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen.
Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen.
Voor elkaar en met oog voor iedereen.
Soest2002. Nu voor morgen

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit persbericht of Soest2002, neem dan contact op met:

Yvonne de Jong
bestuur@soest2002.nl
+31 6 10 89 50 66

Ilse Uyland
bestuur@soest2002.nl
+31 6 22 77 90 92

Het is tijd voor verandering.
Het is tijd voor verandering.

Het is tijd voor verandering. Voor een betere morgen voor Soest en Soesterberg. We introduceren ons verkiezingsprogramma voor 2022 - 2026. Ontdek onze plannen op deze website en we hopen op jouw support op 14, 15 en 16 maart.

Wij zijn er klaar voor.
Wij zijn er klaar voor.

20 jaar ervaring vol nieuwe ambitie. Soest2002 staat helemaal klaar voor onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Met een nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuwe website en een fantastisch sterk programma voor 2022-2026. Dit allemaal voor de inwoners van Soest en Soesterberg. Want wij komen op voor jullie belangen en het is tijd voor verandering!

Wij zijn er trots op en hopen weer op jullie steun. Alvast onze dank voor het vertrouwen namens alle kandidaten en het campagneteam.

Soest2002
Nu voor morgen.

Programma 2022-2026
Onze programma met standpunten meteen bekijken? Klik hier

Steun ons direct
Wilt je ons direct steunen met een donatie om onze campagne kracht bij te zetten? Klik dan hier.

Bedankt voor jouw support!
 

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.