Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze updates & nieuws

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

3 Bestemmingsplannen goedgekeurd
3 Bestemmingsplannen goedgekeurd

In de raad van 4 juli j.l. vóór de zomervakantie nog 3 bestemmingsplannen goedgekeurd. 

1] Het bestemmingsplan voor bebouwing op het terrein van de voormalige Orlando school/sporthal is ook goedgekeurd. Hier worden 50 appartementen gebouwd, waarvan 28 sociale huur en 22 in de vrije sector huur.

2] Bestemmingsplan Postweg 8. Het betreft hier weliswaar een huis maar is de afsluiting van "kamer" 1 in Soesterberg Noord. Nu zijn "kamer" 2 en 3 aan de beurt. Omdat hiervoor bedrijven moeten worden uitgeplaatst duurt het nog jaren voordat deze klaar zijn.

3] Bestemmingsplan van de  supermarkt in Soesterberg is ook goedgekeurd. Er komt een supermarkt op de hoek van de Van der Griendtlaan en de Rademakerstraat met daarboven 40 woningen.

Hoe lang het duurt voordat,een project dat is goedgekeurd klaar is hangt van vele factoren af.

Als fractie houden we de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw nauwlettend in het oog en we zullen binnen de mogelijkheden die er zijn, ons best blijven doen om die ontwikkelingen te stimuleren. Natuurlijk willen we meer en sneller bouwen. We zijn hierbij echter afhankelijk van provinciale en landelijke regels. Het is te hopen dat de politiek in Den Haag en de provincie de regels gaan versoepelen.

Tot slot kunnen we best zeggen dat onze wethouder goed bezig is. De versnelling van de woningbouw is daadwerkelijk in gang gezet. Het project op de Dalweg heeft deze week een subsidie van 650.000 euro gekregen om de bouw van meer sociale woningbouw mogelijk te maken. Als het meezit gaat in deze periode de schop in grond voor de 210 woningen.

Bouwen in Soest
Bouwen in Soest

Soest kampt al vele jaren met een groot woningtekort, reden voor Soest2002 om het bouwen van woningen tot één van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma te maken.
Nu we deel uitmaken van het College, kunnen we meesturen op dit onderwerp. We zien inmiddels dat er mooie resultaten worden geboekt. De fractie wil u graag meenemen in wat er inmiddels is opgeleverd aan bouwprojecten en wat er nog qua realisatie aan zit te komen.

1] De Werf  - Woningen voor alle doelgroepen

Recentelijk is de 'Werf' opgeleverd. De bouwtijd was ongeveer 14 maanden, de procestijd; van aanvraag tot oplevering nam ca. drie jaar in beslag. Er zijn 42 sociale huurappartementen, 7 sociale huurwoningen en 7 middel-dure huurwoningen geraliseerd. Het geheel is op een speelse manier opgezet, met nog het nodige groen eromheen, zodat het goed past in de omgeving van de Engh. Het gehele project is gerealiseerd door de Alliantie.

2] Ferdinand Huycklaan - Kerkstraat
Ook is het eerste deel van de Ferdinand Huycklaan en de Kerkstraat opgeleverd. Het betrefthier 19 appartementen en 22 grondgebonden woningen. Afgelopen kerst konden de bewoners in hun huis.

3] Albert Cuyplaan (Oude dansschool) - In ontwikkeling
Aan de Albert Cuyplaan is inmiddels het pand van de voormalige dansschool gesloopt. De bouw van een appartementencomplex is begonnen. Hierin komen 17 huurappartementen met een oppervlakte van ca. 60 tot 80m2. Deze woningen zullen in het voorjaar van 2025 worden opgeleverd.


Wat zit er nog aan te komen?

4] Appartementen Albert Cuyplaan - Oude telefooncentrale KPN
Op de plaats van de telefooncentrale van de KPN, Albert Cuyplaan 198, komt een nieuw appartementencomplex van 22 appartementen. Op de Ferdinand Huycklaan zal nog meer gebouwd gaan worden, het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd.

Er komen hier 5 grondgebonden woningen en 62 appartementen. Gezien de reacties vanuit de inwoners op dit plan, hopen we dat dit project snel gerealiseerd kan worden.

Nadere uitwerking wind in Soest
Nadere uitwerking wind in Soest

Na twee beeldvormende vergaderingen en een oordeelsvormende vergadering over de nadere uitwerking Wind in Soest is de kogel door de kerk. Na deze 3 raadsbijeenkomsten waren de meeste fracties nog in twijfel of ze nu moesten voor of moesten tegen stemmen. Bij voor stemmen zou tenminste de wethouder nog in gesprek blijven met de provincie en zou de raad, via haar, nog enige invloed overhouden. Bij een tegenstem komt de regie volledig in handen van de provincie te liggen. In beide gevallen zal de provincie dus de regie krijgen. Bij een voor stem weet je wat maximaal gerealiseerd kan worden. Bij een tegenstem zal de provincie zelf de aantallen en locaties aanwijzen.

Tijdens de besluitvormende vergadering werden er nog 3 amendementen en 5 moties ingediend. Soest2002 diende een amendement in dat ervoor moet zorgen dat er onderzoek gedaan wordt naar de negatieve effecten van BISFENOL A op mens en milieu. Reden daarvoor is dat er al wel milieunormen zijn opgesteld voor geluid, afstand tot de turbine, laag-frequent geluid (LFG) en slagschaduw maar niet voor de gezondheidseffecten van chemische stof BISFENOL A. 

De stof BISFENOL A komt vrij bij de erosie van de wieken.
 

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter | Soc. domein & Bestuur

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid | RO & Economie

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid | Onderwijs, Jeugd & Dienstverl.

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.