Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Onze updates

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

Mogelijke bouwlocaties buiten de rode contouren
Mogelijke bouwlocaties buiten de rode contouren

De gemeente Soest wil begin 2024 een door de gemeenteraad goedgekeurd lijstje hebben met mogelijke bouwlocaties buiten de nu geldende rode contouren, zeg maar de lijn rond de bebouwde kom van Soest waar binnen wel en waar buiten niet mag worden gebouwd. Dit zegt onze wethouder Karin Scholten.

Lees het volledige artikel hier (abonnees):

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220902_42094231

Het is zomerreces
Het is zomerreces

De eerste maanden als herintredend raadslid zitten erop. Herintredend omdat ik van 2006 tot 2010 ook al raadslid heb mogen zijn. En dan zou de vraag kunnen zijn: Is er veel veranderd? En dan is het antwoord ja en nee. Politiek blijft politiek en dat veranderd niet, behalve de ambitie om er samen iets van te maken en niet alleen maar voor of tegen te stemmen. Ja, want er zitten heel veel andere raadsleden in de gemeenteraad dan 16 jaar geleden. En mijn rol in de fractie is ook anders omdat ik, naast raadslid, fractie secretaris mag zijn.

En voor mij de belangrijkste nee? Omdat dat wat ik toen het leukste vond, nu nog steeds het leukste is en dat is ontmoetingen met betrokken Soesters (en ja, inclusief Soesterbergers). Dus daar heb ik mijn politieke tijd vooral aan besteed. Vanuit mijn portefeuille ligt mijn focus nu vooral op het thema participatie en kijk vooral naar dat proces rondom de projecten Insingerstraat en Clemensstraat. Vooral mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid is maar vooral ook hoeveel kennis er in die groepen zit. Je zou bijna zeggen, daar moeten we iets mee doen.

Ook heb ik mijn eerste werkbezoek gebracht aan de Stichting Meewerken. Een stichting die zich richt op het voorbereiden op de maatschappij van autistische jongeren. En deze jongeren beschikken over uitzonderlijke talenten, zowel technisch als creatief.

En tot slot deel ik op mijn Facebookpagina de politieke zaken waar ik mee bezig ben of waar ik bij aanwezig ben. Op de hoogte blijven van deze politieke belevenissen? Volg mij dan hier. En alhoewel het reces is, ga ik niet stilzitten dus er zal regelmatig iets nieuws te vinden zijn.

Ik wens je een fijne vakantieperiode toe en wellicht zien en spreken we elkaar nog.

Met hartelijke groet,

De eerste drie maanden.
De eerste drie maanden.

Na drie maanden raadslid van Soest2002 te zijn maak ik de balans op.

Wat onwennig begin je aan je raadsperiode waarbij direct al veel kennismakingsbezoeken op het programma staan. Bezoek aan Soesterberg, Balans, de Swos, Mee en Zin plus een bezoek aan het Smitsveen met Portaal en de Alliantie.

Bezoek aan de cultuurcoaches en buurtcoaches om je ervan te overtuigen dat zij zeer nuttig werk verrichten. Bijeenkomsten met de ambtenaren waarbij je uitleg krijgt over de ins en outs van het gemeenteapparaat.

Daarbij minimaal twee vergaderingen per week, het beantwoorden van de e-mails en brieven van burgers en belangengroeperingen en het bezoeken van diverse locaties waar de burgers hun ideeën met je willen delen. Daarnaast nog aanwezig bij de diverse participatie-bijeenkomsten, om te luisteren naar de inbreng van belanghebbenden. En omdat je je toch echt moet verdiepen in het raadswerk nog een aantal uren per week het leeswerk doornemen.

In de laatste week van afgelopen drie maanden dan nog de kaderbrief 2023 en de voorjaarsnota 2022 (204 blz.) doornemen voor de laatste twee vergaderingen. Maar niet getreurd, de vakantie is in zicht.

Nog een afsluitende BBQ bij de brandweerkazerne en dan hebben we even een moment om uit te blazen en wat anders te doen.

Ik wens iedereen een fijne vakantie in goede gezondheid zonder tegenspoed.

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.