Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Onze updates

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

De eerste drie maanden.
De eerste drie maanden.

Na drie maanden raadslid van Soest2002 te zijn maak ik de balans op.

Wat onwennig begin je aan je raadsperiode waarbij direct al veel kennismakingsbezoeken op het programma staan. Bezoek aan Soesterberg, Balans, de Swos, Mee en Zin plus een bezoek aan het Smitsveen met Portaal en de Alliantie.

Bezoek aan de cultuurcoaches en buurtcoaches om je ervan te overtuigen dat zij zeer nuttig werk verrichten. Bijeenkomsten met de ambtenaren waarbij je uitleg krijgt over de ins en outs van het gemeenteapparaat.

Daarbij minimaal twee vergaderingen per week, het beantwoorden van de e-mails en brieven van burgers en belangengroeperingen en het bezoeken van diverse locaties waar de burgers hun ideeën met je willen delen. Daarnaast nog aanwezig bij de diverse participatie-bijeenkomsten, om te luisteren naar de inbreng van belanghebbenden. En omdat je je toch echt moet verdiepen in het raadswerk nog een aantal uren per week het leeswerk doornemen.

In de laatste week van afgelopen drie maanden dan nog de kaderbrief 2023 en de voorjaarsnota 2022 (204 blz.) doornemen voor de laatste twee vergaderingen. Maar niet getreurd, de vakantie is in zicht.

Nog een afsluitende BBQ bij de brandweerkazerne en dan hebben we even een moment om uit te blazen en wat anders te doen.

Ik wens iedereen een fijne vakantie in goede gezondheid zonder tegenspoed.

Stil protest.
Stil protest.

Een stil protest van omwonenden van het weilandje aan de Insingerstraat uit protest tegen het afblazen van een fysieke participatiebijeenkomst over de plaatsing van "tijdelijke" prefabwoningen voor vluchtelingen.

Hierbij waren vier raadsleden van Soest2002 aanwezig om met de omwonenden te praten.

Wordt vervolgd..

Installatie raadsleden
Installatie raadsleden

Installatie raadsleden (eed of belofte en verklaring).

Op 30 maart 2022 hebben onze gekozen raadsleden de eed of de belofte afgelegd ook de fractieassistent is geinstalleerd.

In de Besluitvormende Raadsvergadering op 29 maart 2022 zijn de noodzakelijke documenten, de zogenaamde geloofsbrieven, onderzocht door een commissie bestaande uit drie raadsleden.

De commissie heeft verslag uitgebracht aan de vergadering. De raad heeft vervolgens een besluit genomen over de toelating van de benoemde raadsleden.

Voordat de raadsleden de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of een belofte en verklaring af te leggen.

Soest2002 wenst alle fractie/raadsleden heel veel plezier en succes bij het uitvoeren van hun taken in de gemeenteraad van Soest/Soesterberg

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.