Verkeer en Vervoer

Veiligheid en bereikbaarheid

Bij alle ontwikkelingen op verkeers- en vervoersgebied staat de verkeersveiligheid voor ons op de eerste plaats. Daarnaast hecht Soest2002 groot belang aan een goede bereikbaarheid: te voet, per fiets met openbaar vervoer of met de auto. Bij de huidige knelpunten, zoals de Van Weedestraat, vinden we dat de gemeente hier een oplossing moet zoeken.Soest2002 streeft naar doelmatig openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen. Dit is ook in het belang van het ondernemersklimaat. Beide maken deelname aan het verkeer mogelijk voor grote groepen inwoners en leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van milieu- en mobiliteitsproblemen.
De plannen voor het gebied rond station Soest-Zuid zijn nog in ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor financiering uit het regionale verkeersproject ‘Verder’ is vertraging onwenselijk. Het besluit over het opheffen van de afsluitingen op de Foekenlaan en Bartolottilaan is reeds genomen, Soest 2002 rekent op een spoedige uitvoering, waarbij beide straten verkeersveilig worden ingericht.

Parkeren

Soest2002 vindt dat de gemeente niet de ogen mag sluiten voor de parkeerproblemen. Primair willen wij stimuleren dat mensen niet met de auto komen, maar de gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid om parkeergelegenheid voor minder mobiele en oudere inwoners te creëren. We willen veilige parkeerplaatsen die duidelijk aangegeven staan in het dorp, op loopafstand van de winkels. Bij het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen zijn wij voorstander van ‘groen parkeren’ – het zicht op geparkeerde auto’s wordt zoveel mogelijk weggenomen door groenaanplant.

Toegankelijkheid

Soest telt ongeveer 6500 inwoners met een beperking. Wij vinden dat iedereen aan het maatschappelijk leven moet kunnen meedoen. Toegankelijkheid voor alle publieke gebouwen is daarom erg belangrijk. Bij voorkeur moet dit zijn geregeld volgens de normen van de Integrale Toegankelijkheidstandaard (ITS). Bij het onderhoud van wegen en trottoirs verdienen wortelopdruk en scheefliggende tegels extra aandacht om ongelukken te voorkomen. Dit is een veelgehoord probleem bij inwoners.

Samenvattend:

  • Een veilige en vlotte afwikkeling van al het verkeer
  • Structureel onderhoud van wegen en trottoirs
  • Veilig en bereikbaar parkeren voor jong en oud, auto en fiets
  • Optimale toegankelijkheid van publieke gebouwen

Standpunten