Sport, Recreatie, Kunst & Cultuur

Sport

Sport is een gezonde vrijetijdsbesteding en biedt mensen de mogelijkheid op een ontspannen manier met elkaar in contact te komen. Het is belangrijk dat sport breed toegankelijk blijft: investeringen in een gezonde bevolking verdienen zichzelf terug door een minder beroep op ziektekostenverzekeringen en op voorzieningen uit bijvoorbeeld de WMO. Soest2002 is trots op de grote diversiteit aan sportvoorzieningen die Soest rijk is. Sportclubs zijn van vitaal belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. Soest2002 vindt het dan ook een belangrijke taak voor de overheid om te zorgen voor goede sportaccommodaties. Wel vinden wij het redelijk om van sportverenigingen een aan draagkracht gerelateerde eigen bijdrage te verwachten bij het realiseren van nieuwe sportvoorzieningen.

Accommodatiebeleid

Uitgangspunt daarbij is het verstandig omgaan met ruimte en overheidsmiddelen. Sportaccommodaties moeten zo optimaal mogelijk worden benut, waardoor het nodig kan blijken meerdere gebruikers op een locatie te combineren om overcapaciteit terug te dringen. Veel sportaccommodaties worden ook gebruikt voor het bewegingsonderwijs op (basis-)scholen. Soest2002 vindt het daarom belangrijk dat gymzalen zo zijn gelokaliseerd, dat scholen niet verder dan één kilometer daarvan zijn verwijderd.
Daarnaast is Soest2002 voorstander van het plan om de buitensport voor Soest een duurzame toekomst te geven in de omgeving van de Bosstraat; meer ruimte voor sporten die een aantrekkende werking hebben zoals meisjesvoetbal en hockey en multifunctioneel gebruik van ruimte en middelen.

Recreatie

Toerisme en recreatie worden gestimuleerd, beide spelen een belangrijke rol in de Soester economie. De prachtige omgeving van Soest en Soesterberg, met bos, duinen, polder en Eem, biedt volop toeristische en recreatieve mogelijkheden.
De rol die het Toeristisch Platform Soest daarin heeft vinden wij waardevol voor Soest.
Betere benutting van recreatieve en toeristische mogelijkheden kan worden gestimuleerd door uitbreiding van websites als ‘Uit in Soest’’ en ‘Op de Heuvelrug’. De bekendheid van Soest kan ook worden vergroot door het inzetten van bevlogen en bekende Soesters als ambassadeur.

Kunst en cultuur

Soest kent talrijke initiatieven en verenigingen die samen zorgen voor een rijkgeschakeerd kunst- en cultuurleven. Wij willen dat kunst en cultuur breed toegankelijk blijven en we streven ernaar alle bevolkingsgroepen hierbij te betrekken.
Culturele en sportieve evenementen zoals bijvoorbeeld de Sylverstercross, de Gildefeesten, de oude ambachtenmarkt, open monumentendag en dergelijke dragen bij aan de vitaliteit en levendigheid van Soest. Ze geven Soest bovendien een eigen gezicht met een vaak regio-overstijgende uitstraling. Daarom is het van belang dat aanvragers van evenementen met zo min mogelijk belemmeringen worden geconfronteerd. Uiteraard moeten de veiligheid op het evenement en de leefbaarheid voor omwonenden wel gegarandeerd zijn.

Samenvattend:

  • Borgen en stimuleren van de Soester sport
  • Gezichtsbepalende evenementen goed ondersteunen
  • Om het beeldmerk ‘Soest’ en te versterken zetten wij ons netwerk van bekende/ bevlogen Soesters in als ambassadeur.

Standpunten