Economie

Ondernemen en werkgelegenheid

Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat zijn belangrijk voor de levendigheid van onze gemeente, nu en in de toekomst – Soest mag geen slaapstad worden. Juist in deze tijd moeten we (duurzame) initiatieven van bedrijven en ondernemende inwoners omarmen en niet onnodig belemmeren. Soest2002 wil waar mogelijk bedrijvigheid stimuleren door actief te zoeken naar mogelijkheden om ideeën van lokale ondernemers te realiseren – en door nieuwe ondernemers uit te nodigen zich in Soest te vestigen.

De gemeente moet daarom in een actieve dialoog blijven met alle organisaties van ondernemers en winkeliers om de kansen die Soest heeft optimaal te kunnen benutten. Het ondernemersloket is daarbij een belangrijk instrument.

Een goed winkelklimaat – en daar hoort vooral ook een goed verblijfsklimaat bij – staat hoog op het verlanglijstje van Soest2002. De gemeente moet een actieve rol spelen in het aantrekkelijk maken en houden van de winkelgebieden.

Toerisme

Toerisme draagt in belangrijke mate bij aan het economische en culturele klimaat in Soest. De vele (natuur-)parels van onze dorpen zijn dan ook gebaat bij een goede bereikbaarheid, deze willen wij waar mogelijk bevorderen. In dit kader zijn we blij met de brede maatschappelijke discussie die door de gemeente is gestart over het horecabeleid, waarbij wordt onderzocht of op sommige locaties in het buitengebied de mogelijkheid voor feesten/horeca kan worden verruimd.

Samenvattend:

  • De gemeente handelt snel, helder en adequaat als het gaat om het faciliteren en bevorderen van ondernemerschap
  • Met ondernemers wordt actief meegedacht over oplossingen in plaats van belemmeringen
  • Stimuleren vestigingsklimaat en winkelklimaat

Standpunten