Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


De Omgevingsvisie en uw dorp

'Participeer mee....'

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 06-05-2021


Sinds eind vorig jaar zijn er diverse momenten geweest waarop u als inwoner gevraagd is mee te doen aan de participatie rondom de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid. Dit gaat over de fysieke leefomgeving en is voor de lange termijn. 

De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.

Dat zijn nogal keuzes!

Daarbij is uw input van wezenlijk belang. De eerste participatierondes zijn geweest. Verslagen van deze bijeenkomsten kunt u teruglezen op: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/

Donderdag 29 april jl. spraken wij in de raad over de resultaten van de participatie. Het college presenteerde een document waarin een samenvatting van de conclusies zou staan, genaamd Soest en Soesterberg, kwaliteiten voor de toekomst. Daarin stonden de kwaliteiten en de aandachtspunten weergegeven.

Helaas zagen wij niet alle conclusies van het participatietraject terug. Dat maakte dat wij het document van waaruit nu de concept-Omgevingsvisie opgesteld gaat worden, te eenzijdig vonden.

Te veel de nadruk op de groene kwaliteiten en nauwelijks aandacht voor de opgehaalde input rond wonen en bedrijven: die vragen momenteel grote aandacht. Soest2002 hecht veel waarde aan participatie. Dat betekent luisteren en de antwoorden wegen. Die weging betreft het algemeen belang. Wonen en werkgelegenheid zijn wel degelijk algemeen belang. Deze input hadden we naast al die groene kernkwaliteiten, terug moeten lezen in het document dat ter besluitvorming voorlag.

Dat we toch voor het document gestemd hebben is omdat ook wij graag de aandacht voor de groene kwaliteiten in de Omgevingsvisie terugzien. Wij gaven aan dat we uitzien naar het concept van de Omgevingsvisie waarin wij alle andere kenmerken en aandachtspunten van ons dorp, ook graag een plek zien krijgen.

Uiteindelijk komt er weer een participatieronde. Maak gebruik hiervan! Laat horen hoe u in de toekomst wilt wonen. Help ons voor u de juiste keuzes te maken.

Wilt u meer weten of wilt u ons nog gedachten meegeven? Mail naar de fractievoorzitter Karin Scholten schok@soest.nl .

Wij vertegenwoordigen u!

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail