Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


'Doosjesdenken'

Besluit begroting 2021 en meerjarenperspectief

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 09-11-2020

Donderdag jl. moest de gemeenteraad beslissen over de begroting voor 2021 en het meerjarenperspectief tot 2024.
Een begroting die door het college en de coalitiepartijen “evenwichtig” genoemd werd.

Dat zagen wij als Soest2002 toch iets anders. Of, zoals fractievoorzitter Karin Scholten aangaf: “deze begroting is niet compleet en niet evenwichtig”.
Karin liet in haar algemene beschouwingen al weten dat een begroting waarin nog PM posten zaten nooit compleet kan zijn. Zodra de jaarrekening komt wordt de Raad geconfronteerd met extra posten die een onvoldongen feit zijn. Op deze wijze ontwijkt het college amendenten en moties.

Maar dat was niet het enige.
Verhogingen van o.a. de OZB zijn nodig om de tekorten aan te vullen. Soest2002 vindt dat inwoners geen spaarvarken zijn voor de overheid. Bij tekorten grabbel je niet in de beurs van de inwoners. Dat los je binnen je eigen ambities op.

En daar zat tevens het volgende punt voor Soest2002.
De VVD was woordvoerder voor haar eigen wethouder en gaf daarbij haar eigen kaders aan. “als u als oppositie extra budget wilt dan moet u ook zelf aangeven waarop wij dan moeten bezuinigen. Maar dat dient wel binnen het hetzelfde programma opgelost te worden” sprak Eric de Wilde namens de VVD. “Doosjesdenken” dus.

Daar heeft onze fractie veel moeite mee. De bezuinigingen op alle hulp aan mensen die dat nodig hebben, vinden wij vergaand en zorgwekkend. Daartegenover vinden wij dat het enorme budget voor groenrenovatie best iets minder kan. Maar dat mag dan weer niet  omdat dit een ander programma is. Overigens zijn wij ook zeker voorstander van het in goede conditie houden van het groen in onze dorpen. Bezuinigen door te temporiseren is ook een optie.

GGS gaf aan dat er deuren dichtgingen als er niet bezuinigd werd. Ze vergaten erbij te zeggen dat er nauwelijks bezuinigingen op 'groen' waren, maar des te meer op alles wat het welzijn van onze inwoners betreft.
Tijdens het debat gaf Karin aan dat het juist respectvol naar de coalitie is om juist géén budgetten in een begrotingsprogramma aan te geven om de aangekondigde bezuinigingen op te heffen. De coalitie kan dan zelf beslissen uit welke portemonnee ze dit willen betalen. Binnen haar eigen ambities en coalitieprogramma. “Uit het doosje denken” dus. Dát is hoe je met elkaar samenwerkt: elkaar de ruimte geven.
Die ruimte kregen de oppositiepartijen niet. Alle ingediende amendementen werden weggestemd door de coalitiepartijen. Dat is nogal wat...
Moeten we hier dus de conclusie aan verbinden dat de coalitie het beter weet?
Daar zijn ze zelf in ieder geval van overtuigd gezien het ontraden en wegstemmen van alle amendementen. 
Wij van niet!
 

Fractie- & Bestuursleden Soest2002
 

Heeft u vragen of wilt u reageren op dit schrijven neem dan per mail contact op met onze fractievoorzitter:
Karin Scholten / karin.scholten@soest2002.nl

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail