Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Update - Twee lopende zaken

Sloothaak en Dorresteinweg & Gebiedsvisie Dalweggebied

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 15-06-2020

 

Bewonersvereniging Sloothaak

Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor laten lichten door de Vereniging. Wethouder Treep informeerde de gemeenteraad dat de gesprekken hierover liepen. Inmiddels zijn we vele maanden verder en ontvingen de raadsleden een rapport Van de Bewonersvereniging waarin oplossingen onderzocht werden en een voorkeursmodel gepresenteerd.

Daarover hebben wij de wethouder vragen gesteld: informeer ons over uw gesprekken de laatste maanden zodat Soest2002 een gesprek aan kan gaan met de Bewonersvereniging. Dit is toegezegd maar nog niet ontvangen.


Gebiedsvisie Dalweggebied

Soest2002 heeft de locatie Beukendal altijd als een potentiële woningbouwlocatie gezien. Door de aankoop van het politie bureau zou hier een flink aantal woningen toegevoegd kunnen worden.

Dat is het college ook van mening. Donderdag 28 mei jl presenteerde de wethouder de plannen. Daar worden dan ook het Gemeentehuis, de Dalweg, verbindingen met de Eng en de gevels van de sporthal bij betrokken. Een zeer ambitieus plan waarvan wij de cijfers nog niet vinden kloppen. In de optiek van Soest2002 zijn de gebruikers van o.a. Het Willaertgebouw die volgens de visie naar het Dalweggebied moeten verhuizen, niet voldoende in gehoord. De (geheime) grondexploitatie die aan de gemeenteraad is aangeboden verdient dus nog verbetering in onze optiek.

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail