Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


De Oude Tempel en woningbouw

Door Erik Weldink...

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 07-06-2020

 

Ik ben fractie assistent van Soest2002. Een fractie assistent kan tijdens een opiniërende raad 
woordvoerder voor Soest2002 zijn.

Afgelopen week was het weer zover. Er was een opiniërende raad met als onderwerp de “Oude Tempel”. 
Negentwintig insprekers hebben hun mening gegeven op het voorgenomen besluit om het 
bestemmingsplan te wijzingen en het bos de “Oude Tempel” geschikt te maken voor woningbouw.
Ik vond het indrukwekkend om te zien. Alle negenentwintig waren zeer gemotiveerd en 
geïnformeerd. Maar zij waren het duidelijk niet eens met het voorgenomen besluit.
Het grootste argument was het kappen van het bos. Men vindt het gewoon doodzonde dat een 
bosperceel van 22ha (ongeveer 500 bij 400 meter) wordt gekapt.

Vrijdag 29 mei hebben wij als Soest2002 op uitnodiging van het actiecomité een wandeling door dit bos gemaakt. Het is inderdaad een prachtig bos. Mooie lanen grote beuken en wat mij vooral opviel, was de stilte.

Volgens de woordvoerder bestaat het bos al sinds 1820. Er zijn kaarten uit die tijd waarop dit bos al te zien is. Een van de insprekers had het over een achter-kavel van de 'weg der wegen'. Kortom qua natuur en historie; een pareltje.


Waarom moet dat bos dan weg?

Daarvoor moeten we terug in de tijd. In 2004 is er een plan gemaakt waarbij de versnipperde natuur rondom de Utrechtse Heuvelrug meer in lijn gebracht moest worden. 
Hiervoor is “het hart van de heuvelrug opgericht”. Vooruitlopende op het feit dat de vliegbasis zou 
worden teruggegeven aan Soest, zijn er plekken aangewezen waar natuur wordt komt en waar 
gebouwd kan worden. Het idee was dat de natuur een aaneengesloten geheel wordt met het dorp 
als bewoning. Om dit te realiseren zijn de volgende zalen al gerealiseerd:
• Er zijn ecoducten aangelegd.
• Op diverse plekken is bos aangeplant.
• Het bedrijventerrein Van Kodak is gesaneerd en aan de Natuur teruggegeven.
• Het gebouw van het oude luchtvaartmuseum is gesloopt en aan de natuur teruggegeven.
In deze regeling “Groen voor Rood” genoemd zou op de “Oude Tempel” worden gebouwd.

 

Waarom is men dan tegen?

De insprekers zijn eigenlijk gewoon tegen het feit dat het bos weg moet. De gemeente heeft dit bos 
aangekocht in 2015 en sindsdien is het opengesteld voor het publiek. De mensen wandelen daar en 
ervaren het als zeer waardevol. 
Sommige insprekers wonen al vijftig jaar in Soesterberg en zien dit als een periode van verval.
Vroeger kon men vanuit Soesterberg zo naar Leusden lopen. Later kwam de A28 die natuurlijk een 
barrière is. Vervolgens zijn alle stukjes natuur uit Soesterberg verdwenen en is de “Oude Tempel” het 
laatste stukje bos.
Sommige insprekers wonen heel kort in Soesterberg. Zij vinden dat zij in de val gelokt zijn om een huis op de “Groene Hoogte” te kopen,  met een mooi bos ernaast. Er zijn daadwerkelijk advertenties met de “Oude Tempel” als “selling point”.
Eén van de argumenten van meerdere insprekers is dat het respect voor de natuur sinds 2004 is 
toegenomen. Sommige insprekers schilderden mijn generatie (ik ben een baby boomer) af als de grote natuurverwoester. Ik denk dat dat ook niet terecht is maar dat de natuur meer aandacht krijgt 
is zeker waar.
Eén ander veel genoemd argument is 'geld'. Volgens de insprekers is het de gemeente alleen om het 
geld te doen. Natuurlijk is het geld al aan de natuur uitgegeven. De ecoducten zijn aangelegd en de 
bomen zijn aangeplant. Als de gemeente nu het plan zou afkeuren moet er sowieso een alternatief 
plan worden bedacht. Toch denk ik niet dat geld de hoofdreden is om een dergelijk plan te 
ontwikkelen.

Als een alternatieve locatie wordt 'kamp van Zeist' genoemd. Behalve dat dit op Zeist grondgebied ligt, 
ligt dit gebied tegen een Natura 2000 gebied aan. Juist het doel van Groen voor Rood is om de 
versnippering tegen te gaan. Woningbouw op dit gebied in plaats van de “Oude Tempel” zal deze 
versnippering vergroten.


Hoe nu verder?

Maandag 8 juni is er een opiniërende raad over dit onderwerp en wordt er in de raad over gediscussieerd. Donderdag is de besluitvormende raad en dan wordt besloten of het voorliggende 
plan wordt goedgekeurd.
Eén ding zal zeker zijn. Als het plan wordt goedgekeurd zullen de mensen het er niet mee eens zijn. 
Er zal beroep worden aangetekend en men zal pogen de kap uit te stellen en hopen op betere tijden.

Echter, het grootste argument om het wél te doen, zijn de mensen zelf. Er zijn te weinig woningen. De 
woningnood van de jaren vijftig lijkt weer terug te komen. Mensen die wonen zitten comfortabel in 
hun huis, maar starters en ouderen die anders willen wonen maken geen kans. Er zijn nu minimaal 
600 a 700 woningen te kort in Soest en Soesterberg. Daar zijn de 300 woningen op de “Oude 
Tempel” niet bijgeteld. Overal waar we willen bouwen stuiten we op weerstand. Het inbrei 
programma van de huidige coalitie biedt geen soelaas. 600 woningen verdeeld over 50 locaties levert 
50 van deze discussies op. Als men voor 2025 600 woningen gebouwd wil hebben, moet men toch al 
in 2023 dus over 2,5 jaar begonnen zijn. Gezien de bovenstaande problemen gaat dit dus niet 
werken.

Wie het weet mag het zeggen al dan niet via inspraak.....

Fractieassistent

Eric Weldink

Portefeuille: RO - Onderwijs - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail