Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering.  Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. ...
Lees verder
In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda. Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de o...
Lees verder


Laatste raadsvergadering 2014

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 19-12-2014

Laatste raadsvergadering 2014: Reconstructie  Wieksloterweg en bestemmingsplan van Weedestraat 62.

Nadat uit een inspectie bleek dat de Wieksloterweg dusdanig was verslechterd en daarmee de verkeersveiligheid niet meer gegarandeerd kon worden is besloten het wegdek totaal te vervangen. Gebleken is dat het alleen vervangen van de deklaag niet voldoet. Gelijktijdig zullen er ook een aantal nutsvoorzieningen worden vervangen. Wanneer hiertoe niet zou worden overgegaan betekent dit dat deze weg geheel zou moeten worden afgesloten en zullen bedrijven en woningen niet langer bereikbaar zijn. Omdat de Wieksloterweg ook een belangrijke doorgaande fietsroute is zal naar alle waarschijnlijkheid de Provincie voor 50% in de kosten bijdragen. De raad is akkoord gegaan met het voorstel. Onze fractie is tevens van mening dat zo spoedig mogelijk een onderhoudsfonds moet worden ingesteld, waaraan per jaar voldoende middelen worden toegevoegd, zodat tijdig goed onderhoud aan onze wegen, straten en stoepen kan worden verricht. Ons bereiken met name veel klachten van inwoners over de slechte situatie van hun straat en stoep, wat ook uit oogpunt van verkeersveiligheid onverantwoord is. Ons raadslid Martien van Leijenhorst, deskundig op het gebied van wegonderhoud houdt  zich hiermee bezig.

Tevens is in de raad het bestemmingsplan Van Weedestraat 62 vastgesteld. Hier gaat binnenkort een mooi nieuw winkelpand verrijzen met daarboven 5 appartementen. Dit plan was al opgenomen in het bestemmingsplan Soestdijk, maar diende enigszins te worden aangepast. Dit nieuwe pand op de plaats van het oude pand  “van Dam Sports” wordt beslist een grote aanwinst voor het toch inmiddels prachtige winkelcentrum van Weedestraat wat recentelijk geheel vernieuwd is.

Deze laatste raadsvergadering  van dit jaar biedt  ook een  goede gelegenheid  om kort terug te blikken op deze eerste negen maanden van de nieuwe raad. Na de besluitvorming over het coalitie accoord zijn raad en college voortvarend aan de slag gegaan. Een coalitie waarin ook Soest 2002 deel van uit mag maken en in de persoon van wethouder Janne Pijnenborg  prima vertegenwoordigd is. De aan haar toebedeelde  taken mogen best zwaar genoemd worden, met o.m. Sport, Ruimtelijke ordening  en Bestuurlijke vernieuwing  in haar portefeuille. Met enige trots stel ik vast dat Soest2002 maar vooral ook de inwoners van Soest en Soesterberg  blij mogen zijn met haar als wethouder, een functie die zij na een korte inwerkperiode met verve vervult.

Onze fractie met zes raadsleden en twee ondersteunende  fractie assistenten werkt prima samen. Ieder heeft zijn eigen taak en vervult die naar beste vermogen. Wij zijn er van overtuigd dat wij binnen de coalitie de ruimte krijgen, om datgene wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben afgesproken en wat in het gezamenlijke coalitie accoord met D66, VVD en CDA is neergelegd, na te kunnen streven.  De samenwerking  in de raad en binnen de coalitie verloopt buitengewoon  positief en constructief. Uiteraard hebben we de afgelopen maanden nog volop te maken gehad met de uitvoering van de begroting 2014, welke nog onder verantwoording van de vorige coalitie was opgesteld. Als U de berichten in de pers een beetje volgt krijgt u een indruk van wat er heeft gespeeld en waarover raad en college van onze gemeente besluiten hebben genomen en waaraan inmiddels al uitvoering is gegeven. Ook op de site hebben wij hier regelmatig over bericht en dat zullen wij ook het komende jaar blijven doen.