Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Werkbezoeken College en Raad

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 26-05-2014

Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei hebben College en raadsleden bezoeken gebracht bij een aantal bedrijven en instellingen in Soest en Soesterberg. Een eerste, in alle opzichten bijzonder geslaagd initiatief.

 Door de SWOS en de COSBO werden wij ontvangen in het ontmoetingscentrum Klaarwater. Dit was een in alle opzichten geslaagd bezoek waar wij uitgebreid werden voorgelicht over alle werkzaamheden, taken etc. die met behulp van vele vrijwilligers voor ouderen worden gedaan. De enthousiaste maar ook professionele aanpak sprak ons allemaal aan en gaf een verhelderend beeld waarmee we allemaal ons voordeel kunnen doen.

Vervolgens werden wij ontvangen door het Golfkarton bedrijf Smurfit-Kappa aan de Koningsweg, met bewondering en verbazing hebben wij kennis genomen van dit enorme internationale bedrijf waar alleen al in Soest zo’n 250 medewerkers hun boterham verdienen.

Daarna volgde een rondrit langs diverse locaties in Soesterberg, waar binnen het Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en de vliegbasis,  ontwikkelingen in gang worden/zijn gezet m.b.t. woningbouw, bedrijven en andere voorzieningen, o.a de reeds in wording zijnde nieuwe Plus supermarkt op de Rademakerstraat. 

De tocht eindigde op de locatie van AV Pijnenburg. Daar werd op bijzonder deskundige wijze uitleg gegeven over de stand van zaken m.b.t. de bezuinigingsoperatie bij de Sport organisaties door de daartoe ingestelde kerngroep onder supervisie van de Sport Federatie. 

Zaterdag zijn bezoeken gebracht aan resp de Stichting Balans, Idea en Zorgpalet.  Ook hier was weer sprake van een perfecte organisatie en werd door alle instellingen uitgebreid stilgestaan bij alles wat er speelt en gaat spelen, rekening houdend met de komende bezuinigingen. Ons werd duidelijk dat men op veel terreinen al verder is dan door ons was verwacht. Dat was enerzijds een geruststelling maar anderzijds werd duidelijk dat ook van de politiek voortvarendheid en daadkracht wordt verwacht en vooral goede communicatie en samenwerking met belanghebbenden. De samenwerking tussen de verschillende instellingen vindt reeds op verschillende terreinen plaats. 

Al met al werden wederzijds deze bezoeken als zeer waardevol ervaren en zijn ze zeker voor herhaling vatbaar.