Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Gemeenteraad Hart van de Heuvelrug

raadsvergadering 12 februari

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 15-02-2014

Kort verslag.
De behandeling van het raadsvoorstel Kaderafspraken Hart van de Heuvelrug is dramatisch  verlopen. Dramatisch voor de gemeente Soest omdat het door de grote meerderheid van de raad, met uitzondering van Soest 2002 (zie betoog Tijmen Koelewijn) en de P.v.d.A., werd aangenomen. Concreet betekent dit dat Soest accoord gegaan is met het nemen van een extra financieel risico van € 3,3 miljoen, bovenop de reeds eerder afgegeven garantstelling van € 6 miljoen welke nodig was om de vliegbasis klaar te maken voor verdere uitwerking van plannen, zoals pleisterplaats, uitkijktoren enz.  Deze extra 3,3 miljoen, dit geldt ook voor Zeist en provincie, dus totaal € 10 miljoen moet direct gestort worden in het tekort van Hart van de Heuvelrug. (terwijl Hart van de Heuvelrug en vliegbasis volkomen los van elkaar staan.) Per saldo hebben wij nu een financieel risico van € 9,3 miljoen euro, (6 plus 3.3) genomen wat via woningbouw op de vliegbasis moet worden terugverdiend. Daarbij wordt er nu noodgedwongen zoveel bezuinigd op de plannen van de vliegbasis dat er weinig meer van overblijft. Het wrange is dat college en gemeenteraad altijd hebben gezegd dat wij niet financieel verantwoordelijk zijn voor de tekorten in Hart van de Heuvelrug. Met name de oud-wethouder van Soest Bart Krol, nu gedeputeerde bij de Provincie heeft dit altijd met grote stelligheid beweerd. Nu vindt deze zelfde gedeputeerde dat wij moeten meebetalen aan zijn onverantwoordelijke beleid in Hart van de Heuvelrug, eerst miljoenen uitgeven aan groen (ecoduct etc.) en nu tot de conclusie komen dat er geen inkomsten zijn en dus geen geld om alles te betalen.
Dramatisch en ongelofelijk dat een grote meerderheid van de raad dit heeft goedgekeurd en onze gemeente heeft opgezadeld met een dergelijk financieel risico.

 

Betoog van Tijmen Koelewijn over Raadsvoorstel RV  13-51 afsprakenkader Hart van de Heuvelrug – 12-2-2014

De samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug werd afgesloten in 2004 en was bedoeld om groene projecten te realiseren en om dit te financieren zouden  woningen worden gebouwd o.a. in Soesterberg, de zogenaamde rode projecten.  Op zich een mooi doel om na te streven.
Ook Soest 2002 staat en stond voor mooie natuur en daar hebben we gelukkig heel veel van in Soest en dat moeten we vooral behouden en onderhouden. Maar waar wij toen erg op tegen waren en ook tegen hebben gestemd, was de wijze waarop miljoenen euro’s  werden besteed aan het uitkopen van bedrijven om een ecoduct over de Amersfoortsestraat aan teleggen. onder meer de Sauna in Soesterberg.  Ook werd al snel begonnen met de groene projecten, zonder dat daar geld voor was.   Zoals het voormalige kodak terrein en het Jessurun kamp bij Soestduinen. Met de aankoop van het kodak terrein waren trouwens al voor rekening van de gemeente Soest enkele miljoenen gemoeid.  Rood  voor groen was het credo, maar wat deed men vervolgens men draaide het om, het werd eerst groen aanleggen en daarna kwam het rood wel. Dus eerst heel veel geld uitgeven en dan later kijken of je het wel hebt. Dat doet in feite geen zinnig mens toch? Een blunder van jewelste, gelukkig voor Soest was alles voor rekening en risico van de Provincie, zo werd tien jaar aan de raad verteld. De Provincie financierde voor en zou dit later wel verrekenen met de inkomsten van de bouwkavels.  maar ja, waar wij altijd al bang voor waren blijkt nu werkelijkheid te worden. 
Want toen kwam de  crisis en toen liep de woningmarkt terug en dus kwamen de rode projecten moeizaam of helemaal niet van de grond en toen ontstonden er gigantische tekorten in de grondexploitatie van Hart van de Heuvelrug  en ja….. toen ging men overleggen, wat nu? hoe lossen we dat op dachten de wijze mensen bij de Provincie. Want een onderdeel van de zogenaamde drietraps raket, het evt elders aanwijzen van grond voor woningbouw lukte ook niet. (terwijl juist de Provincie specialist is in aanwijzingen) Maar toen viel hun oog op de vliegbasis waar een prachtig plan voor was ontwikkeld met natuurontwikkeling, pleisterplaats,  boomkroonpad, uitkijktoren enz. De trekpleister moest dit worden voor Soesterberg. 
Vol vertrouwen heeft Soest daar dan ook een garantie afgegeven om de eerste kosten van o.a.  het opruimen van obstakels mogelijk te maken, samen met Zeist en de Provincie, ieder 6 miljoen, totaal dus 18 miljoen euro.  Dit vonden wij geen enorm risico, want de inkomsten uit woningbouw zouden groot genoeg worden om deze  18 miljoen euro en alle andere leuke attracties e.d. mogelijk te maken. Maar ook dit is vooralsnog een groot vraagteken en niets in zeker. Daarom hebben wij ook aangegeven trap niet in de valkuil van Hart van de Heuvelrug. Dus doe alleen wat strikt noodzakelijk is in het kader van veiligheid en voor het bouwrijp maken. Want in ieder geval moet er eerst dekking komen voor de 18 miljoen euro waarvoor Soest voor 6 miljoen garant  staat.

De provincie overlegde met de verschillende colleges en stelde voor om €10.000.000 uit de verwachte opbrengst van de vliegbasis te gebruiken om het tekort in Hart van de Heuvelrug op te lossen. Men noemde dat een inspanningsverplichting. Dat hield in dat Soest beloofde zijn uiterste best te doen om zeg maar na realisering van alle zaken op de vliegbasis, uit de opbrengst van de woningbouw , €10 miljoen euro over te houden voor het tekort in Hart van de Heuvelrug. Ook Soest 2002 is een partij die dan zijn verantwoordelijkheid neemt en niet zegt “eigen schuld, dikke bult” en stemde hier mee in.
Maar wat blijkt nu? Er moet een nieuwe overeenkomst voor Hart van de Heuvelrug  worden afgesloten omdat de bestaande overeenkomst volgend jaar afloopt. Voordat deze nieuwe overeenkomst wordt gemaakt, moeten de drie partijen, Provincie, Zeist en Soest daar afspraken over maken in een zogenaamd afspraken kader.
Hier is al vooroverleg over geweest en daarbij wil de Provincie o.a. dat de goedgekeurde inspanningsverplichting van €10 miljoen wordt omgezet naar een resultaatsverplichting  en  die moet dan ook maar direct worden afgerekend, zodat het tekort in Hart van de Heuvelrug is afgedekt. Ook is afgesproken dat het ecoduct over de Amersfoortse straat voorlopig niet wordt aangelegd, om zoveel mogelijk te bezuinigen en op betere tijden te wachten. Tot onze verbijstering heeft de Provincie inmiddels zonder enig overleg, al weer besloten het ecoduct toch aan te gaan leggen.

Concreet betekent dit: Wij moeten geen 18 miljoen als eerste dekking vinden, maar wij moeten 28 miljoen eerst zien te verdienen. Dat betekent dat Soest voor 9,3 miljoen risico gaat lopen. Ja zegt men dan in het voorstel, maar dat risico valt wel mee, want we gaan fors bezuinigen op de investeringen, dus op het mooie plan waar iedereen zo enthousiast over was en wat ook al veel geld gekost heeft. Dus door dat men binnen Hart van de Heuvelrug onverantwoord geld heeft uitgegeven moeten wij op de vliegbasis nog maar even 10 miljoen euro doneren aan Hart van de Heuvelrug om het tekort te dekken. Terwijl de vliegbasis volledig los staat van Hart van de Heuvelrug.

Beste collega raadsleden, denk nog een goed na, lees nog eens het voorstel goed door en trap er niet in. Soest 2002 zal dit niet accepteren, ook de inwoners van onze gemeente zullen dit niet begrijpen dat wij als gemeente zo’n groot risico nemen in deze tijd waarin we bezuinigen moeten op allerlei zaken, als recent voorbeeld de sport en ouderen zorg en er komt nog heel veel meer op ons af.

wij vinden dat in een amendement moet staan:

dat Soest geen enkel financieel risico neemt voor Hart van de Heuvelrug en dat het risico op de vliegbasis alleen geldt voor de reeds afgeven garantie van 6 miljoen euro

dat op de vliegbasis alleen de voor woningbouw nodige investeringen en kosten uit hoofde van veiligheid worden verricht.

dat wij zeker moeten weten dat inkomsten en uitgaven op de vliegbasis in balans zijn en dat weten we nu nog niet.

dat wij dan bereid zijn om achteraf  10 miljoen euro te bestemmen voor het tekort Hart van de Heuvelrug  en ons uiterste best zullen doen dit te realiseren

Een amendement met deze inhoud heb ik beschikbaar en wil ik straks indienen.