Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Stilte voor de storm, Begroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 31-10-2013

Stilte voor de storm luidt de kop in de Gooi- en Eemlander van 1 oktober 2013 over de situatie in Soest voor de komende tijd naar aanleiding van het beleid dat het College presenteert in de Meerjarenbegroting 2014-2017. Het College van Burgemeester en Wethouders wil geen drastische (lees pijnlijke) maatregelen nemen om de komende jaren een sluitende begroting te maken. Dat moet na de verkiezingen het nieuwe College maar doen vindt men. Soest2002 maakt zich daar ernstig zorgen over. Immers een goede stuurman neemt onmiddellijk maatregelen als er slecht weer in aantocht is en wacht niet tot er een nieuwe bemanning komt.

Het College zal de begroting voor volgend jaar sluitend maken (daarvoor moet overigens nog een bedrag van ruim 800.000 euro aan bezuinigingen worden gevonden) maar voor de periode daarna wenst men geen aangepast beleid te maken. Toch is dat meer dan noodzakelijk. Het Rijk decentraliseert een drietal belangrijke zaken aan de gemeenten, te weten Jeugdzorg, WMO en begeleiding naar werk. Dat gaat gepaard met een forse bezuiniging op de budgetten die het Rijk er nu zelf aan besteedt. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk en onverantwoord dat het College niet nu al met maatregelen komt. Immers, het doorvoeren van maatregelen kost ook tijd voor het noodzakelijke besparingen oplevert.

Overigens heeft het College ook de afgelopen jaren weinig blijk gegeven van daadkracht, zich verschuilend achter de slechte economische situatie. In plaats van te denken in bedreigingen kun je ook kansen creëren vindt Soest2002 en dat is mogelijk in Soest. We liggen centraal in het land, de woonomgeving is fantastisch en toch loopt de werkgelegenheid terug, harder dan in omliggende plaatsen: hoe kan dat. Ook het inwonertal staat onder druk en dat geldt niet voor de rest van de Provincie. Soest2002 bruist van de ideeën. College: gooi het roer om.