Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Nieuws

Nieuwsbrief JULI 2021 - Fractie Soest2002
19-07-2021
Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ... Lees verder
Actualisatie Referendumverordening
11-05-2021
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De fractie van Soest2002 vond dit een vooruitgang. De Raad kan immers een definitief... Lees verder
De Omgevingsvisie en uw dorp
06-05-2021
Sinds eind vorig jaar zijn er diverse momenten geweest waarop u als inwoner gevraagd is mee te doen aan de participatie rondom de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid. Dit gaat over de fysieke leefomgeving en is voor de lange termijn.  De ‘... Lees verder
Geen ruimte voor een boer in een boerenlandschap dat onderdeel uitmaakt van een boerendorp.
03-12-2020
Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingespannen om deze noodzakelijke verplaatsing mogelijk te maken. Tot maart 2018. Na d... Lees verder
GGS hekelt inwoners die op de oppositiepartijen gestemd hebben
18-11-2020
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenwoordigen. Dit interpellatiedebat werd door LAS, gesteund door alle oppositiep... Lees verder
'Doosjesdenken'
09-11-2020
Donderdag jl. moest de gemeenteraad beslissen over de begroting voor 2021 en het meerjarenperspectief tot 2024. Een begroting die door het college en de coalitiepartijen “evenwichtig” genoemd werd. Dat zagen wij als Soest2002 toch iets anders. Of, zoals fractievoorzitter Karin Scholten aangaf: “deze begroting is niet compleet en niet evenwichtig”. K... Lees verder
Amendement Uitstel Vuurwerkverbod
30-09-2020
Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk. Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden.  De fractie van Soest2002 beseft dat het moeilijk is een dergelijke traditie in é&eac... Lees verder
Overlast in Smitsveen
19-08-2020
Naar aanleiding van klachten over overlast van jeugd op het terrein van de Open Hof heb ik als beheerder en raadslid van Soest2002 contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Soest. Heb inmiddels meerdere gesprekken gehad en samen zijn we tot een oplossing gekomen die de overlast sterk zal verminderen. Het blijft lastig maar ik zet alles op alles om t... Lees verder
De Oude Tempel en schijnbaar onverenigbare belangen
19-06-2020
Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019 sprak onze fractievoorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen over het integre... Lees verder
Update - Twee lopende zaken
15-06-2020
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor laten lichten door de Vereniging. Wethouder Treep informeerde de gemeenteraad dat ... Lees verder
De Oude Tempel en woningbouw
07-06-2020
  Ik ben fractie assistent van Soest2002. Een fractie assistent kan tijdens een opiniërende raad  woordvoerder voor Soest2002 zijn. Afgelopen week was het weer zover. Er was een opiniërende raad met als onderwerp de “Oude Tempel”.  Negentwintig insprekers hebben hun mening gegeven op het voorgenomen besluit om het  bestemmingsp... Lees verder
Masterplan Wonen
02-06-2020
Woonruimte voor iedereen, jong en oud, met of zonder zorg. Dat is waar wij ons voor inzetten. Een schrijnend tekort aan woningen in de kern Soest zorgt dat de huizenprijzen steeds meer stijgen. Met als gevolg dat jongeren en starters op de woningmarkt geen woning meer kunnen betalen. Omdat er ook een tekort aan huurwoningen is vertrekken de jongeren uit Soest. Soest vergrijst. ... Lees verder
Voortgang Bouwplanvragen en Vragen m.b.t. Artikel 46
07-04-2020
Soest2002 stelde het college vragen over de voortgang in bouwplanaanvragen. Daarover leest u in dit artikel.  Om te beginnen: het Coronavirus. Het was een bijzondere week waarin weer meer mensen besmet bleken met het Coronavirus.  Deze mensen wensen wij een voorspoedig herstel toe!  Van alle kanten leest en hoort u het dringende verzoek afstand van elkaar ... Lees verder
Coronavirus en het gemeentelijk bestuur
23-03-2020
Ook de gemeenteraad wordt in haar functioneren beperkt door de maatregelen rond het Coronavirus. Donderdag jl. vond de besluitvormende raad plaats. Zonder publiek, met een agenda waarop alleen de dossiers stonden die geen uitstel konden verdragen en een geringer aantal raadsleden. De fractie van Soest2002 houdt per mail of mobiel contact met elkaar. Er wordt regelmatig... Lees verder
Tijmen Koelewijn: 'Ik maakte indruk met gitaar'
19-03-2020
SOEST  Het was donker en regenachtig toen de muzikanten van de Harmonie van PVO zich op maandagavond 2 maart aan het Hazepad meldden. Maar de serenade die de muzikanten voor het echtpaar Tijmen, actief bij PVOcaal, en Marie Koelewijn liet de zon figuurlijk schijnen. De Soesters vierden hun 60-jarig huwelijk en daar moest op gezongen worden. Het is de woensdag na de muz... Lees verder
Raadgever : ' Van betekenis zijn... '
11-03-2020
Soest zit in mijn DNA. De plek waar ik geboren ben. Veel Soester inwoners ken ik al mijn hele leven. We vieren geluk en steunen elkaar in verdriet. Dat maakt een gemeenschap hecht en laat dit dorp voelen als een thuis, ook voor nieuwkomers. Vraag ik aan vrienden, wat vind je van de politiek, dan blijft het vaak stil. Wat doet een raadslid gemiddeld 20  uur per week? Dat ze... Lees verder
Raadgever: Maak het mooier, beter, leuker!
01-03-2020
“Wat ik hier mis? Een gezondheidswinkel met tips en adviezen.” “Sinds ik mijn tweede kindje verwachtte ben ik op zoek naar een huis met een tuintje. Inmiddels is de derde geboren.” “Een inlooppunt van de wijkagent...” Een mooie vrijdagmiddag in winkelcentrum Soest-Zuid. Boodschappenwagentjes rijden af en aan. Een enkeling geniet op een terra... Lees verder
Nieuw(jaar)brief 2020
17-01-2020
Beste leden en donateurs van Soest2002 Het jaar 2020 is alweer bijna 2 weken onderweg en volgens de voornemens en beloften van eenieder kunnen we vooruitkijken naar een jaar met positieve bedoelingen en veel optimisme. Ook fractievoorzitter Karin Scholten draagt, namens de fractie, een steentje bij met de onderstaande boodschap: GELUK De afgelopen dagen hebben u waarsc... Lees verder
Wonen en veiligheid
27-12-2019
Wonen is altijd een belangrijk thema geweest voor Soest2002. De woningnood is onverminderd groot en daarom blijft dit thema voor onze partij erg belangrijk en actueel. De foto bij dit artikel laat zien dat ik als inwoner veel van de natuur houd, net als veel andere inwoners van de gemeente Soest. Ik ben op verschillende dagen per week in  de bossen van Soest te vinden en g... Lees verder
Businesscase sporthal de Engh
25-11-2019
Donderdagavond 21 november heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een nieuwe sporthal te bouwen achter sportboulevard de Engh en daarvoor een voorbereidingskrediet ad 545.000 euro beschikbaar te stellen. Uiteraard heeft de fractie van Soest2002 haar stemverklaring afgegeven zoals die hier onder is verwoord: Wij hebben als fractie van Soest2002 heel lang getwijfeld o... Lees verder
Over nep-Sinterklazen en onwil: de begroting voor 2020.
22-11-2019
Op donderdag 7 november jl. moest de gemeenteraad besluiten over de begroting voor 2020 en de meerjarenramingen voor 2021 tot en met 2023. Een pittige opgave lag voor: een gat van 2.3 miljoen dichten. Dit tekort ontstond voornamelijk doordat er minder geld dan verwacht vanuit het Rijk naar de gemeentes is gekomen. De begroting moet sluitend zijn, dus er werden een groot aantal ... Lees verder
Begroting 2020 Gemeente Soest & Bevindingen SOEST2002
03-11-2019
Een tekort op de begroting: lastenverzwaring voor glittertjes en kraaltjes? Dank wethouder en ambtenaren voor het opstellen van de begroting: een hele klus, ook om deze sluitend te krijgen.Echter de manier waarop sluitend gemaakt is, is niet de keuze die de fractie van Soest2002 voor ogen heeft. De feiten liegen er niet om: een geringe bijdrage van de rijksoverheid en een g... Lees verder
'Een gemiste kans voor de horeca in het buitengebied'
14-10-2019
Nadat de raad afgelopen 10 oktober bijeen kwam en het besluit genomen werd over 'Horeca in de buitengebieden', constateerde Soest2002 dat alle gebieden die het meest gebruikt worden voor toerisme en recreatie compleet op slot zijn gezet. Wat een gemiste kans! Soest2002 had zo graag gezien dat de wensen, behoeften op gebied van toerisme en recreatie van de Soester ... Lees verder
Verkeersplan Soest-Zuid
17-07-2019
Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering.  Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. Dit ontwerp was veel grootschaliger dan het voorstel wat nu ter tafel kwam. Veel... Lees verder
Met Elkaar Voor Elkaar
08-07-2019
In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda. Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de omwonenden, is er een plan opgesteld dat het college nu voorlegt aan de raad.Onde... Lees verder
Sluitingen omtrent De Paardenkamp
18-06-2019
De social media staan er vol van: de winkel in gebruikt paardenspul van De Paardenkamp diende gesloten te worden. Triest als je leest dat er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkten die van de ene op de andere dag niet meer aan de slag kunnen. Triest als je leest hoe betrokken de vrijwilligers waren, die nu niet meer hun bijdrage kunnen leveren. Waarom riep Soest... Lees verder
Het ondernemersfonds en ondernemende sporters.
12-06-2019
Recent werd er in de gemeenteraad besloten over twee dossiers die Soest2002 na aan het hart liggen: het ondernemersfonds en de buitensport. Toekomstbestendig en dienstbaar: twee van onze kernwaarden die wij langs deze dossiers gelegd hebben.   Het ondernemersfonds. Een tekort aan parkeerplaatsen in het winkelcentrum, blurring, oplaadpunten voor fietsen in het... Lees verder
Gemeenteraadslid Bert Groothuis
04-06-2019
In april ben ik opnieuw beëdigd als gemeenteraadslid voor Soest2002. Voor degene die mij nog niet kent wil ik mij voorstellen:   In 1971 ben ik in Soest komen wonen en ben gaan werken bij de gemeentepolitie Soest. De eerste jaren in de surveillancedienst en daarna heb ik bij diverse andere afdelingen bij de politie gewerkt.: bijzondere wetten, recherche, jeugd-... Lees verder
“De waarde van een maatschappelijk cv”
09-04-2019
Vrijdag 5 april jl bracht de fractie een bezoek aan Amaris Schoonoord. In de raad kunnen we druk zijn met beleid. Wij ontmoeten graag de praktijk..   Namens Amaris Zorggroep Regio Eemland worden we ontvangen door de zorgcoordinator Marie-Louise Hehenkamp. Gepassioneerd vertelt zij over de visie van Amaris op de zorg. Rode draad in haar verhaal zijn de mensen: zorg... Lees verder
Een nieuwe zakelijke toekomst voor Janne Pijnenborg
29-03-2019
Janne Pijnenborg neemt op 11 april aanstaande afscheid als raadslid van Soest2002. Ze heeft een functie aanvaard die helaas niet te combineren is met het raadslidmaatschap. We zijn heel blij voor haar dat ze haar kennis en kunde weer volop in kan zetten in een nieuwe rol! Tijdens de raadsvergadering van 11 april a.s. zal ik namens Soest2002 onze dank uitspreken voor alles... Lees verder
Onderkomen voor de sporters
19-03-2019
'Maak het haalbaar en betaalbaar...' Donderdag 14 maart jl. stond de keuze voor een locatie voor de sporthal op de raadsagenda. Er moest gekozen worden tussen twee opties, beide tegen de bestaande sporthal op de Dalweg: aan de noordzijde, of aan de oostzijde. Wethouder Dijkhuizen gaf in een aanvullende mail aan dat er niet over de financiën besloten werd. Ee... Lees verder
Betrouwbaarheid van bestuur
12-02-2019
Iedere vier jaar zijn er verkiezingen. Met vaak dezelfde vraag: hoe houden wij onze inwoners betrokken? Want waarom is het opkomstpercentage zo laag? Waarom komen er zo weinig inwoners naar de raadsvergaderingen? Waarom, waarom, waarom…… Het antwoord daarop heeft de coalitie donderdag jl gegeven Je hebt als nieuw aangetreden coalitie niet alleen je eigen &... Lees verder
Woord van de nieuwe Voorzitter
02-12-2018
Het is alweer bijna 12 maanden geleden sinds onze laatste ALV en 8 maanden na de Verkiezingen. Via onze website, FB en nieuwsbrieven en via de mail hebben wij onze leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor, tijdens en na de verkiezingen. Hierbij spreken wij nogmaals onze dank uit aan onze donateurs en onze leden, die ervoor gezorgd hebben, dat er extra inkomsten zi... Lees verder
Het algemene beginsel van behoorlijk bestuur
01-12-2018
Een agrariër. Een boerderij. De polder. Ofwel: een coalitie die fiks oppositie voert: “altijd tegen” Het CDA – Soest2002 – Groen Links – PvdA – POS – BBS – LAS hebben tijdens de raadsvergadering donderdagavond jl. een motie vreemd ingediend. De motie is simpel samen te vatten: de coalitie heeft iets fout gedaan, er wordt... Lees verder
Algemene Beschouwing 2018
02-11-2018
Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november jl sprak de fractievoorzitter, Karin Scholten, namens de fractie van Soest2002, de algemene beschouwingen uit. Soest2002 mist veel in de begroting. We hebben het over miljoenen. Bijna op geen enkel hoofdstuk wordt door de coalitie aangegeven waarom, met welk doel en op welke manier het gevraagde geld besteedt gaat worden. Zo kun... Lees verder
Artikel 46 vragen over boer Dorresteijn
10-10-2018
De locatie voor boer Dorresteijn houdt ons bezig. Een burger die een plek voor zijn boerderij zoekt en een aantal burgers dat niet in kennis is gesteld over de beoogde locatie. Zo willen wij als Soest2002 niet met onze burgers omgaan. Zorgvuldigheid in het proces en een zorgvuldige participatie moeten hand in hand gaan. Dit draagt bij aan een gedegen oplossing. Omdat het coll... Lees verder
De eerste raadsvergadering al een scherp contrast 
08-07-2018
De eerste besluitvormende raadsvergadering in nieuwe samenstelling donderdagavond jl. heeft tot een scherpe tegenstelling tussen oppositie en coalitie geleid. Een record. Het Soest2002 amendement dat vroeg om nog niet in te stemmen met de wijzigingsvoorstellen in de kaderdiscussienota en over deze voorstellen pas te besluiten op basis van goed onderbouwde raadsvoorstellen i... Lees verder
Tijmen Koelewijn Koninklijk onderscheiden
02-07-2018
Tijmen Koelewijn (tweede van rechts op de foto) is koninklijk onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau Tijmen Koelewijn was van 1967 tot 2002 algemeen directeur en mede-eigenaar van drukkerij Atlas Soest. Maar na zijn pensionering besloot hij zich op een heel andere manier in te gaan zetten voor de samenleving. De partij Soest2002 ontstond, ... Lees verder
Vier verloren jaren?
03-06-2018
Vier jaar zonder Soest2002 in het college: verloren jaren? De coalitiepartijen zijn bekend, het akkoord een feit en de wethouders geïnstalleerd. Wij hebben uitgesproken ons zorgen te maken over de inhoud van het coalitie akkoord: daadkrachtig en duurzaam.......een akkoord waarin de mens, onze inwoners, vergeten wordt. We lezen over stenen en de bloemen en bijtjes ... Lees verder
Afscheid Janne Pijnenborg
20-05-2018
Soest2002 krijgt wel eens de titel “bouwpartij” Daarmee wordt dan gesproken over stenen, polder en verlies van groen. Onze wethouder, Janne Pijnenborg, heeft laten zien dat deze benaming een heel andere betekenis gegeven kan worden. Janne bouwde als intermediair in een aantal zogenoemde “hoofdpijn dossiers” een band tussen de partijen om stappen te ... Lees verder
En nu verder!
16-04-2018
Na alle partijen uit de gemeenteraad gesproken te hebben heeft de informateur deze week zijn advies uitgebracht. Ondanks voorkeur van de meeste fracties voor deelname van Soest2002 in de coalitie, hebben VVD en GGS dit niet gesteund. GGS, VVD, D’66 en CU/ SGP gaan de coalitiebesprekingen met elkaar aan. Soest2002 gaat voor vooruitgang en ontwikkeling in Soest... Lees verder
Nieuwe raad geïnstalleerd
30-03-2018
Op donderdag 29 maart is de gemeentraad 2018-2022 geïnstalleerd door burgemeester Rob Metz. Voor Soest2002 zijn Janne Pijnenborg, Karin Scholten en Heather Treffers de nieuwe raadsleden. Zij worden ondersteund door fractieassistenten Bert Groothuis en Piet Klandermans. Oud gemeentesecretaris Wim de Kam is aangezocht als formateur. Hij zal de komende weken met all... Lees verder
Soest2002 bedankt haar kiezers
23-03-2018
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn voor Soest2002 niet verlopen zoals we hadden gehoopt. Alle kiezers die op ons hebben gestemd danken wij heel hartelijk voor hun steun en hun vertrouwen. We zullen ons de komende vier jaar blijven inzetten voor de idealen van Soest2002: een levendig, duurzaam en groen dorp - zowel Soest als Soesterberg. Helaas hebben we een zetel... Lees verder
Kandidaten
14-03-2018
Op deze pagina kunt u nader kennismaken met onze kandidaten, die zich graag in een korte video aan u voorstellen. We willen u ook graag herinneren aan onze thema-avond “verbinding tussen rood en groen” op maandag 19 maart a.s. Op deze avond kunt u in geprek komen met onze kadidaten. Daarnaast staat de avond in het teken staan van een wervelende interact... Lees verder
Inloopavonden 1 en 19 maart
28-02-2018
We zijn alweer 2 weken bezig na de start van onze Campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op diverse locaties in Soest en Soesterberg hebben wij ons gezicht laten zien, onze stem laten horen en een luisterend oor voor de bewoners. Ook zijn er al een aantal debatten geweest, o.a. Sport en Welzijn, waar Janne en Bert ons hebben vertegenwoordigd als lijsttrekker en kandi... Lees verder
Natuurbegraven? Nee!
11-02-2018
Natuurbegraven. Een onderwerp waarover de laatste weken veel is gesproken. Talloze inwoners hebben hun mening hierover gedeeld, in persoonlijke contacten, op social media, in de krant. Soest2002 is een lokale partij die zich voortdurend afvraagt wat de beste manier is om het belang van onze inwoners te dienen. Een partij die belang hecht aan de mening van iedereen. ... Lees verder
Drie actuele thema's
27-01-2018
Wij willen graag even stilstaan bij drie actuele ontwikkelingen in de politiek. Soest2002 gelooft in afgewogen beleidskeuzes en houdt daarom vast aan de koers die wij en de gemeenteraad in de afgelopen jaren hebben uitgezet.  We merken dat er veel onduidelijkheid is over deze drie onderwerpen. We willen ons standpunt daarom graag nogmaals uitleggen.    ... Lees verder
14 Partijen voor 29 zetels:
07-01-2018
In de diverse media lezen we het: 3 nieuwe lokale partijen willen de komende gemeenteraadsverkiezingen een gooi doen naar een zetel in de Soester gemeenteraad. Dat maakt dat u straks in het stemhokje 14 partijen op uw formulier ziet staan. Voor de 29 zetels die de gemeente Soest telt. En daar staat u dan, met het potlood in de aanslag. Een aantal weken voor de ver... Lees verder
Kandidaten raadsverkiezingen bekend
01-01-2018
De eerste acht kandidaten zijn bekend: boven: Martien van Leijenhorst (6), Janne Pijnenborg (1), Piet Klandermans (7), Tijmen Koelewijn (4), Karin Scholten (2) onder: Heather Treffers (3), Bert Groothuis (5), Eric Weldink(8) Bekende gezichten, nieuwe namen Janne Pijnenborg wordt lijsttrekker van Soest2002 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018... Lees verder
Laatste raadsvergadering 2017
27-12-2017
Bestemmingsplan Oude Tempel – Landschap en Natuur Ontwikkelingsplan – Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort  De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 21 december omvatte 19 agendapunten. Waarvan naast de hamerstukken ook een aantal welke weinig discussie opriepen, omdat in de opiniërende raad van 14 december hier al voldoende over gezegd w... Lees verder
Start nieuw Dorpshart Soesterberg
29-11-2017
Onder grote belangstelling van inwoners en toekomstige inwoners van Soesterberg is vanmiddag  daadwerkelijk de eerste schop in de grond gezet door verantwoordelijk wethouder Janne Pijnenborg en twee toekomstige bewoners van dit prachtige nieuwbouw plan op het voormalig evenemententerrein. Hiermee is na ruim 10 jaar een einde gekomen aan politiek gekrakeel en is een bree... Lees verder
Werkbezoek aan de Ambachtshal
06-11-2017
Vrijdag 3 november jl. bracht de fractie een werkbezoek aan de Ambachtshal. De Ambachtshal: een podium voor creatieve ondernemers die op een innovatieve manier samenwerken. Vanuit ons hart voor ondernemers waren we benieuwd naar dit initiatief.  Maar ook naar alles wat ondernemers Claudia en Reijer Looysen nu zoal onderweg tegenkwamen en de rol van de gemeente hierin.&... Lees verder
Even bijpraten vanuit de fractie
04-11-2017
Het is al weer even geleden dat wij op de website van ons hebben laten horen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt in de gemeenteraad.Na het zomerreces zijn er al weer een aantal raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten geweest, waar wij als fractie uiteraard vertegenwoordigd waren en van ons hebben laten horen. Naast de verschillende bezoeken, zoals aan het verbouwde... Lees verder
Politieke steun voor Solar Runway
12-06-2017
Politieke steun voor Solar Runway door motie Soest2002 Tijdens de duur van deze raadsperiode heeft ONS (Ons Netwerk Soesterberg) het warmtesysteem Solar Runway(SR) ontwikkeld. SR is een systeem waarbij water door de zon wordt opgewarmd, in de grond wordt opgeslagen, waarna het wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen. De bedoeling is dat het systeem wordt geïn... Lees verder
Opening Wolkerserf
07-06-2017
Veel belangstellenden, bewoners en omwonenden waren aanwezig bij de officiële opening van de starterswoonwijk Wolkerserf, het project aan de Staringlaan. Soest2002 en de PvdA  hebben zich jarenlang ingespannen om op dit voormalige korfbalterrein betaalbare starterswoningen te bouwen. Na jarenlange gesprekken, onderhandelingen, vergaderingen, initiatief voorstellen... Lees verder
Sporthal Overhees
24-04-2017
Voorstel voor nieuwe sporthal in Overhees In 2013 is de nieuwe sportvisie vastgesteld. In deze visie is beschreven hoe in de toekomst van zowel de buitensport, als de binnensport vorm wordt gegeven en wat het beleid gaat worden om het mogelijk te maken dat de sportbeoefening, die grotendeels wordt gesubsidieerd met gemeenschapsgelden, betaalbaar blijft en met name de acc... Lees verder
ALV & Nieuwsbrief Soest2002
23-04-2017
ALV Soest2002  Woensdag 17 mei 2017 aanvang 20.30 uur Locatie: “De Molenaarskamer” Molenweg 30 Soest   Uitnodiging Geachte leden en donateurs, Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV op woensdag 17 mei 2017, aanvang 20.30 uur (de koffie staat klaar vanaf 20.00 uur) locatie ‘De Molenaarskamer” Soest. De notulen van de ALV ... Lees verder
Soesterberg, een echt dorp!
06-01-2017
Deze lezersbrief werd door Soesterberger Cor Sukking ingestuurd naar de Soester Courant en geplaatst op 4 januari. Hieronder leest u de tekst.   Bijna ongemerkt is Soesterberg binnen korte tijd veranderd van een beetje armzalig dorp tot een echt dorp met een dorpsplein en daaromheen bijna alle belangrijke winkels die in dit dorp nodig zijn. En kijk eens naar al die... Lees verder
Raadsvergadering 22 december
23-12-2016
Op deze laatste raadsvergadering van 2016 stonden weer zo’n 20 agendapunten waarover een besluit genomen moest worden. Op de belangrijksten daarvan wil ik hier wat nader in gaan, omdat ze mede model kunnen staan voor de getoonde daadkracht van de huidige coalitie in het afgelopen jaar, waarvan zoals u uiteraard weet, onze fractie niet alleen deel uitmaakt, maar ook met on... Lees verder
Raadsvergadering 1 december 2016
03-12-2016
Op de agenda van de raadsvergadering van 1 december stonden voor de fractie van Soest2002 twee zeer belangrijke onderwerpen: Verkeersplan Soest Zuid Al bijna 10 jaar zijn we bezig met het zoeken naar een oplossing voor het verkeersprobleem op de Koningsweg-Ossendamweg-Soesterbergsestraat -Vondellaan. Een jaar geleden is daarover een besluit genomen. De raad besloot te kie... Lees verder
Raadsvergadering 27 oktober 2016
31-10-2016
Notitie “Koningsdag dat vieren we samen”                                                       ... Lees verder
Een dorpshart voor Soesterberg
30-09-2016
Masterplan Soesterberg krijgt steeds verder gestalte Na het gereed komen van de overkluizing die Soesterberg Noord met de kern van Soesterberg verbindt, wordt nu verder gewerkt om e.e.a. om te toveren tot een mooi “park” waarmee de inwoners van Soesterberg blij verrast zullen zijn. Ook het industrie gebied van Soesterberg Noord kan daarmee voor een groot d... Lees verder
Huldiging Sharon van Rouwendaal
15-09-2016
Onder grote publieke belangstelling is topzwemster Sharon van Rouwendaal vanavond gehuldigd op het gemeentehuis. De geboren Soesterse, die in Rio een gouden medaille won op de 10 kilometer zwemmen, werd onder begeleiding van een fanfare in een open sportwagen het bordes naar het gemeentehuis opgereden. Daar stonden leden van zwemveringing de Duinkikkers haar op te wachte... Lees verder
Soest2002 wil onderzoek blijverslening
11-07-2016
Stel u woont in een eigen woning en wordt wat ouder. Heeft u er weleens over nagedacht dat die ouderdom misschien zoveel beperkingen met zich meebrengt dat er speciale voorzieningen in uw woning aangebracht moeten worden om comfortabel te kunnen blijven wonen? De fractie heeft geconstateerd dat zich soms situaties voordoen waarbij het vermogen van mensen in de stenen zit en ... Lees verder
Motie behoud politiebureau
05-07-2016
Op de laatste Gemeenteraadsvergadering van dit seizoen heeft de fractie ondermeer een motie ingediend, waarin onze fractie een klemmend beroep doet op het college om een politiebureau in Soest te houden. Deze motie werd ondersteund door de fractie van Burgerbelangen Soest en Soesterberg. Onze fractie maakt zich al lange tijd ernstig zorgen over het feit dat er steeds meer ag... Lees verder
Algemene Ledenvergadering
21-06-2016
Geachte leden,   Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 28 juni a.s., aanvang 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur) conferentiecentrum “de Soester Duinen”, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest Als gastsprekers op deze avond zullen de heren R. Tuizenga (voorzitter van ONS (Ondernemers Netwerk Soesterberg)) en C.... Lees verder
Soesterberg- Noord
13-04-2016
Presentatie Ontwerp Bestemmingsplan Soesterberg  Noord Onder grote belangstelling werd dinsdagavond door onze wethouder Janne Pijnenborg en de Projectleider van de gemeente, de heer Reinier Kalt het ontwerpbestemmingsplan voor Soesterberg-Noord aan belanghebbenden en inwoners gepresenteerd.   Dit bestemmingsplan, onderdeel van het Masterplan Soesterberg, ma... Lees verder
Soest2002 Nieuwsbrief
06-04-2016
Download hier onze nieuwsbrief waarin u het werk van onze raadsfractie en van onze wethouder Janne Pijnenborg kunt volgen. ... Lees verder
Gemeenteraad 31 maart
03-04-2016
Over een vijftal onderwerpen werd in deze vergadering een besluit genomen door de raad. Deze onderwerpen waren reeds eerder besproken in de opiniërende raadsvergadering waarin iedere fractie zich over deze onderwerpen kon uitspreken en na de mening van andere fracties te hebben beluisterd, een definitief standpunt kon bepalen voor de besluitvormende vergadering. 1. Init... Lees verder
Duurzame renovatie basischolen
09-03-2016
In de Raadsvergadering van 3 maart  vroeg het college aan de Raad om in stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet van € 2.192.797 voor de duurzame renovatie van de scholen De Buut en De Wegwijzer in de wijk Overhees.   De gemeenteraad heeft het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs in 2012 vastgesteld. In fase I  ( 2012-2016) van dit plan ... Lees verder
Afschaffing “Volkshuisvestelijke norm”
07-02-2016
Raadsvergadering 4 februari 2016 Afschaffing “Volkshuisvestelijke norm” in kern Soest. Naast een aantal andere agendapunten, zoals Beleidsregels gevaarlijke honden, Het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan, Tussenevaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan was voor onze fractie de afschaffing van de in 2003 vastgestelde volkshuisvestelijke norm, waarbij ieder b... Lees verder
Verkeers- en Vervoersplan
28-01-2016
De tussenevaluatie GVVP, verdeeld over de thema’s: bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid onderstreept nog eens de waarde van de in 2008 opgestelde beleidsnota: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het bijbehorende uitvoeringsplan. Veel van de hierin genoemde maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd, mede door het meeliften met andere projecten. Ook is het d... Lees verder
Geen tunnel voor Soest-Zuid
17-12-2015
Vanavond, 17 december 2015,  is in de gemeenteraad van Soest een besluit genomen over de ontwikkeling van het gebied spoorwegovergang Soest-Zuid – kruising Soesterbergsestraat. Soest2002 is altijd voorstander geweest van ondertunneling van station Soest-Zuid. Uit alle onderzoeken komt dit ook naar voren als beste oplossing. Het college is echter met een ander ... Lees verder
harmonisatie peuterzaalwerk
01-12-2015
In het coalitieakkoord en later via de kadernota 2015 is vastgelegd om vooruitlopend op het Rijksbeleid de mogelijkheden te onderzoeken van integratie van het peuterspeelzaalwerk in de kinderopvang. Uiterlijk in 2017 vervalt de Rijksbijdrage van 463.000 euro en er blijft een gemeentelijk budget beschikbaar van 80.000 euro voor mogelijk ongewenst effecten. In de afgelopen ... Lees verder
Verkeersplan Soest Zuid
20-11-2015
Verkeersplan Soest Zuid, 12-11 samenleving – 19-11 openiërende raad - 17-12 besluitvorming Bij de aanleg van de Koningsweg, was het plan om deze weg vanaf de Biltseweg rechtstreeks aan te sluiten op de Birkstraat. Dus om het trein station en de Ossendamweg heen. Daar is toen niet voor gekozen, jammer, een gemiste kans, nu kan dat niet meer.  Een beke... Lees verder
2x Raadsvergadering
07-11-2015
In de raadsvergadering van donderdag 29 oktober j.l. is het raadsvoorstel taakstelling groen onderhoud aan de orde geweest. Tot deze taakstelling (bezuiniging van €300.000 op het onderhouden van het groen in onze gemeente) was al eerder besloten in het kader van de kerntakendiscussie, naast andere bezuinigingsmaatregelen zoals op sport en cultuur. Over de door het colle... Lees verder
Nieuws uit de Fractie
05-10-2015
Nieuws uit de Fractie van Soest2002 De vergadercyclus van de raad begint voortaan eerst met een avond voor de samenleving, waarbij het de bedoeling is dat raadsleden kennisnemen van meningen uit de samenleving, zodat voor dat een standpunt over een onderwerp wordt ingenomen eerst wordt geluisterd naar wat inwoners er van vinden. Daarna vindt er de z.g. opiniërende raads... Lees verder
Opvang Asielzoekers
11-09-2015
Ook Soest2002 is van mening dat onze gemeente een taak heeft bij de opvang van asielzoekers, en conformeert zich dan ook graag aan de inhoud van onderstaand persbericht  van burgemeester Rob Metz.     Gemeente Soest zoekt met het COA naar opvang vluchtelingen Het gemeentebestuur van Soest is samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op z... Lees verder
Sluiting De Heijberg
31-07-2015
Aan het begin van het politiek reces werden wij onaangenaam verrast door het bericht dat woon-&zorgcentrum de Heybergh dicht gaat. Emma Beaujon van Zorgpalet Baarn-Soest deelde dit schriftelijk mee aan het college.  Na enkele dagen werd al een actiecomité in Soesterberg opgericht. Dit comité stuurde een brief aan het college en de fractie... Lees verder
Nieuwe wethouder Soest beëdigd
02-07-2015
In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli werd Marcel Adriani (d66) beëdigd als wethouder van Soest. Adriani (52) begint op 28 juli met zijn taken in Soest, tot die tijd is hij nog werkzaam als wethouder in Naarden. Adriani volgt Yvonne Kemmerling (d66) op die onlangs een wethoudersfunctie in Amersfoort aanvaardde. Soest2002 ziet uit naar de samenwerking met de nieu... Lees verder
Algemene Beschouwingen
02-07-2015
Als voorbereiding op de door het college te maken meerjarenbegroting hebben de verschillende fracties hun algemene beschouwingen uitgesproken, waarmee  aan het college richting wordt gegeven voor het beleid van komend jaar. Hieronder de bijdrage van Soest2002     In de financiële doorwerking van de landelijke bezuinigingen wordt steeds mee... Lees verder
DORPSHART SOESTERBERG
16-06-2015
De raad van Soest heeft op 11 juni een definitieve keuze gemaakt voor  invulling van het Evenemententerrein in Soesterberg. De ontwikkelrichting die gekozen was in de raad van 19 dec. 2013 kon niet onze goedkeuring wegdragen. In onze visie moest het plan meer grandeur hebben. Het dorpshart van Soesterberg verdient een fraaie en beeldbepalende invulling.  Sociaal Cu... Lees verder
Leegstand in Soest neemt af
15-06-2015
Soest2002 is een partij die ook de belangen van lokale ondernemers zeer serieus neemt. Zij zijn immers de kurk waar onze economie op drijft. Vandaar dat Soest2002 de economische ontwikkelingen in onze gemeente op de voet volgt. Op de vraag van onze partij aan de verantwoordelijk (en inmiddels vertrokken) wethouder Yvonne Kemmerling over de ontwikkeling van de leegstand van... Lees verder
Sociaal-Culturele Voorziening Soesterberg
11-06-2015
Stand van zaken rond het sociaal cultureel centrum in Soesterberg. Zoals bekend is een belangrijk speerpunt van onze partij dat een sociaal cultureel centrum voor Soesterberg niet zou moeten komen op het evenemententerrein, maar in de voormalige marechausseekazerne aan de Banningstraat. Het evenemententerrein kan worden bebouwd en zodanig ingericht dat er, zoals bedacht in h... Lees verder
Station Soest-Zuid en kruispunt Soesterbergsestraat
05-06-2015
Stationsontwikkeling Soest Zuid en kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan Naar aanleiding van het artikel in de Gooi en Eemlander van vrijdag 5 juni lijkt het mij juist om het standpunt van onze partij m.b.t. dit belangrijke punt uit ons verkiezingsprogramma nader toe te lichten. De weergave in het artikel is jammer genoeg niet het hele verhaal. Allereerst de voorlo... Lees verder
Afsluiting startbaan Vliegveld
12-05-2015
Artikel 38 vragen van Soest2002 over de afsluiting van de startbaan op vliegveld Soesterberg.   Sinds een aantal jaren zijn wij als inwoners van Soest de trotse gebruikers van een  bijzonder stukje natuur, het voormalig vliegveld Soesterberg. Het is ons als het ware in de schoot geworpen. Nu het Park Vliegbasis Soesterberg is g... Lees verder
Participatiewet
08-05-2015
In de raadsvergadering van 30 april is ook over de uitwerking van de participatiewet gesproken. Met ingang van 1 januari 2015 is deze wet in werking getreden. Dit betekent dat de gemeente Soest te maken krijgt met meer groepen werkzoekenden die een beroep kunnen doen op ondersteuning bij het vinden van werk. Zo is bijvoorbeeld de toegang naar de wet Sociale We... Lees verder
Ronde en Raad 29-30 april
05-05-2015
  Ronde woensdag 29 april rapport rekenkamercommissie en plannen evenementen terrein Soesterberg Woensdag 29 april is er een bijeenkomst gehouden waarbij naast het rapport van de rekenkamer over het sociaal cultureel centrum ook de plannen van hoe nu verder met het evenemententerrein in Soesterberg, aan de orde zijn geweest. Dit rekenkameronderzoek naar de robu... Lees verder
Duurzaamheidsplan
01-05-2015
Om de komen tot een nieuw Gemeentelijk Duurzaamheidplan zijn inmiddels diverse stappen gezet. Met bijdragen van bewoners, bedrijven en de gemeentelijke organisaties is een notitie opgesteld. Op 19 maart 2015 is een bijeenkomst geweest waarin B&W, ambtenaren en bewoners konden aangeven wat voor hun duurzaamheid inhoudt. Op 23 april was de Gemeenteraad aan beurt om aan te ... Lees verder
14 april Algemene Ledenvergadering
07-04-2015
Dinsdag 14 april 2015 houdt Soest2002 een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in de Molenaarskamer van de Windhond (op de Eng). Inloop 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Leden ontvangen de agenda voor deze vergadering vandaag per e-mail of per post samen met een schriftelijke uitnodiging en een machtigingsformulier. Van dit formulier kunt u gebr... Lees verder
Werkbezoek renovatieprojecten Portaal
30-03-2015
Geslaagd werkbezoek bij renovatie projecten Portaal Vrijdag 27 maart hebben vertegenwoordigers van de raad en van het college een bezoek gebracht aan de renovatieprojecten van wooncorporatie Portaal op de Rubenslaan in Soest en de Buys Ballotlaan in Soesterberg. Portaal renoveert hier woningen waarvan een aantal al gereed is. In de Rubenslaan gaat het om flats van ruim 40 ja... Lees verder
Stationsgebied Soest-Zuid
08-01-2015
Soest-Zuid: tunnel lijkt wel passé Zo luidt de kop van het artikel in de G&E van 7 januari , waarin Jetty Claus al een voorschot neemt op de uitkomst van het nog niet afgeronde onderzoek m.b.t. de ontwikkeling bij station Soest-Zuid. Omdat zij daarbij ook veronderstelt dat onze wethouder Janne Pijnenborg wellicht hiermee in een spagaat kan belanden tussen haar stand... Lees verder
Laatste raadsvergadering 2014
19-12-2014
Laatste raadsvergadering 2014: Reconstructie  Wieksloterweg en bestemmingsplan van Weedestraat 62. Nadat uit een inspectie bleek dat de Wieksloterweg dusdanig was verslechterd en daarmee de verkeersveiligheid niet meer gegarandeerd kon worden is besloten het wegdek totaal te vervangen. Gebleken is dat het alleen vervangen van de deklaag niet voldoet. Gelijktijdig zullen... Lees verder
Raad en Sport zijn er uit.
07-11-2014
Soest2002 is erg blij dat het sportdebat is afgerond. Voorlopig, want we zijn er nog niet helemaal. Weliswaar is er duidelijkheid over de te varen koers, maar er moet de komende tijd nog veel werk worden verzet om de plannen ook inderdaad uit te voeren. Het sportdebat heeft veel tijd en menskracht gekost. Soest2002 waardeert de enorme inzet waarmee de (leden van) de sportfed... Lees verder
Sportdebat
16-10-2014
Het eindrapport van de kerngroep Sport, met voorstellen om de sportbegroting met € 500.000 te verlagen was afgelopen donderdag onderwerp van een debat in de gemeenteraad. Ook onze fractie heeft zijn grote waardering en respect uitgesproken voor de deskundigheid waarmee dit rapport tot stand is gekomen. De conclusies en voorstellen die in het rapport zijn neergelegd zijn he... Lees verder
Sociaal domein Soest
22-09-2014
In de gemeenteraad werd het Beleidsplan Sociaal Domein 2014 – 2015 vastgesteld. Een belangrijk document op weg naar de grote veranderingen in de zorg. Het beleidsplan kreeg als motto mee: “de brug bouwen terwijl je er overheen loopt”, dit wil al zeggen dat er nog heel veel moet gebeuren op het gebied van het Sociaal Domein. Per 1 januari zijn de gemeente... Lees verder
Starterswoningen Staringlaan komen er!
18-09-2014
Bouw starterswoningen Staringlaan stap dichterbij. In de raadsvergadering van 18 september is eindelijk de knoop doorgehakt. Een grote meerderheid in de raad heeft ingestemd om door te gaan met het plan Staringlaan voor de bouw van 23 starterswoningen op het voormalige korfbalveld. Dit plan, dat al in 2005 werd ingediend als vervolg op verplaatsing van de korfbalvereniging i... Lees verder
Staringlaan, een keuze
18-09-2014
Archeologische vondst een zegen of een vloek? De toekomst zal het uitwijzen, tenminste als we vanavond tot een besluit komen om definitief te kiezen voor optie B, opgraven, archiveren om zo de bouw van de 23 starterswoningen mogelijk te maken. Dit is de derde keer dat dit dilemma voorligt. Want een dilemma is het zonder meer en dat de raad de tijd heeft genomen om een goede afw... Lees verder
Dilemma Staringlaan
10-07-2014
De ontwikkeling terrein Staringlaan begint steeds meer op een soap te lijken, gestart in 2004 en de zoveelste aflevering is vanavond op 10 juli 2014. Omdat achterom kijken alleen zin heeft als we daar iets van leren, hoop ik van harte dat vanavond de raad er blijk van geeft niet hardleers te zijn en wij een goed besluit nemen in deze naar ik mag hopen laatste aflevering. &nb... Lees verder
Algemene beschouwing Kadernota 2015
10-07-2014
 Soest 2002 is als coalitiepartner tevreden over datgene wat in het inmiddels ondertekende coalitie-akkoord is vastgelegd. Een akkoord dat uiteraard altijd op onderdelen een compromis is tussen de deelnemende partijen. De kadernota is de logische vervolgstap, waarin de financiële kaders en de daarop betrekking hebbende consequenties voor de komende jaren zijn neerg... Lees verder
Marechausseekazerne weer in beeld
14-06-2014
In de raadsvergadering van 12 juni heeft een grote meerderheid van de raad er mee ingestemd om aan de rekenkamer te verzoeken een onderzoek te doen naar de  “robuustheid” van het besluit om het sociaal cultureel centrum voor Soesterberg te bouwen op het evenementen terrein. In dit onderzoek wordt ook betrokken de locatie van de Marechaussee kazerne. Dit is ... Lees verder
Werkbezoeken College en Raad
26-05-2014
Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei hebben College en raadsleden bezoeken gebracht bij een aantal bedrijven en instellingen in Soest en Soesterberg. Een eerste, in alle opzichten bijzonder geslaagd initiatief.  Door de SWOS en de COSBO werden wij ontvangen in het ontmoetingscentrum Klaarwater. Dit was een in alle opzichten geslaagd bezoek waar wij uitgebreid werden voo... Lees verder
coalitieakkoord gepresenteerd
25-04-2014
24 april 2014 -  Donderdagavond 24 april maakten de beoogde collegepartijen D66, VVD, Soest2002 en CDA hun coalitieakkoord bekend. Het is het resultaat van ruim twee weken onderhandelen onder leiding van formateur Marius Keij. Hij kreeg van D66, die als grootste partij uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam, het verzoek om het advies van de informateur Ralph de Vrie... Lees verder
collegevorming met Soest2002
10-04-2014
Informateur Ralph de Vries overhandigt eindverslag aan wethouder Kemmerling. Formateur Marius Keij kijkt toe.   Informateur Ralph de Vries heeft Dinsdagavond 8 maart het eindverslag van zijn informatieronde overhandigd aan wethouder Yvonne Kemmerling. In het verslag werd een voorkeur uitgesproken voor een brede coalitie bestaande uit D’66, VVD, CDA en Soest... Lees verder
Informateur aangesteld
28-03-2014
Om te komen tot de samenstelling van een nieuw college heeft D'66 gedeputeerde Ralph de Vries verzocht op te treden als informateur. Donderdag 27 maart stelt D66 aan de nieuwe gemeenteraad van Soest voor om gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht aan te stellen als informateur. D66 Soest-Soesterberg werd de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen... Lees verder
Raad geïnstalleerd
27-03-2014
Op 27 maart is de raad in de nieuwe samenstelling geïnstalleerd. De fractie van Soest2002 bestaat nu uit fractievoorzitter Janne Pijnenborg, de raadsleden Tijmen Koelewijn (vice-voorzitter), Martien van Leijenhorst en Bert Groothuis. Karin Scholten werd geïnstalleerd als fractieassistent. Waarschijnlijk krijgt zij op korte termijn nog versterking. De fra... Lees verder
Uitslag kleurwedstrijd
08-03-2014
Zaterdag 8 maart werd de uitslag bekend gemaakt van de grote kleurwedstrid van Soest2002. Hierboven alle prijswinnaars op een rijtje Vanmiddag klopten de hartjes van veel kinderen een beetje sneller. Uit alle inzendingen hebben kunstenaar Han Perier en presentator Cees van Drongelen de mooiste kleurplaten uitgekozen. De gelukkige winnaars ontvingen hun prachtige prijzen ... Lees verder
Tunnel Soest-Zuid
07-03-2014
De tunnel aan de Ossendamweg.  De kogel is na jaren eindelijk door de kerk…De West-Tangent in Amersfoort is volop in ontwikkeling. Net als het kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg en de spoorwegovergang Soest-Zuid, maken deze knelpunten deel uit van het “plan Verder”, ontwikkeld door Prorail en de Provincie. In dit plan Verder, waarbij sprake... Lees verder
Focus op maatschappelijke initiatieven
06-03-2014
Janne Pijnenborg betoogde vandaag tijdens het lijsttrekkersdebat over de sociale zekerheid dat er een nieuwe wethouderstaak moet komen: een portefeuille maatschappelijke initiatieven. “Het gaat uitdrukkelijk niet om nog een wethouder erbij, het wordt een extra taak binnen een bestaande wethouderspost,” verduidelijkt lijsttrekker Pijnenborg. Je kunt er heel veel n... Lees verder
Gemeenteraad Hart van de Heuvelrug
15-02-2014
Kort verslag. De behandeling van het raadsvoorstel Kaderafspraken Hart van de Heuvelrug is dramatisch  verlopen. Dramatisch voor de gemeente Soest omdat het door de grote meerderheid van de raad, met uitzondering van Soest 2002 (zie betoog Tijmen Koelewijn) en de P.v.d.A., werd aangenomen. Concreet betekent dit dat Soest accoord gegaan is met het nemen van een extra ... Lees verder
Vragen over WorkFast
11-02-2014
Inwoners van Soest en Soesterberg die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering, worden na een intakegesprek doorverwezen naar WorkFast. Over deze organisatie zijn uit andere gemeenten klachten bekend. Soest2002 heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.       Aan het College van Burgemeester en Wethoude... Lees verder
Onze kandidaten
10-02-2014
1 Janne Pijnenborg, Lijsttrekker 45 jaar, geboren in Soest, gehuwd en moeder van drie jonge kinderen. Werkt als raadsgriffier. “Om Soest ook in de toekomst aantrekkelijk en krachtig te houden is werkgelegenheid nodig, de realisatie van woningen voor senioren en starters, en zorg op maat voor onze inwoners. Ik geloof dat initiatieven van inwoners en ondernemers hie... Lees verder
Subsidies peuterspeelzalen - vervolg
05-02-2014
In de afgelopen maanden bereikten de fractie van Soest2002 steeds meer vragen vanuit de inwoners van Soest over de subsidie die aan de Stichting Bink wordt gegeven door de gemeente Soest. Door deze subsidieverlening zouden andere Kinderdagverblijven ernstig nadeel ondervinden. Het leek ons goed om eens dieper in deze kwestie te duiken.    Allereerst is het goed ... Lees verder
Subsidies peuterspeelzalen
09-01-2014
Soest2002 vindt het belangrijk dat gemeenschapsgeld eerlijk wordt verdeeld en dat het op de juiste plek terecht komt. Soest2002 wil graag weten hoe in Soest de subsidies voor peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang worden verdeeld. Een van de rechten die raadsleden hebben, is het stellen van vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarop... Lees verder
Hans van den Pol erelid SOEST2002
04-01-2014
Hans van den Pol is sinds de oprichting van Soest2002 nauw bij de partij betrokken geweest, onder meer als raadslid en tot voor kort als bestuurslid. Gezondheidsproblemen hebben hem genoodzaakt zich uit het bestuur terug te trekken, maar zo zegt hij: "de partij zal me altijd na aan het hart blijven liggen." Tijdens de algemene ledenvergadering van Soest2002 in decembe... Lees verder
Nieuw dorpsplein Soesterberg
24-12-2013
In de vergadering van 19 december heeft de raad zich uitgespreken over het stedebouwkundig plan van het college voor invulling van het Evenemententerrein. Soest2002 heeft een dringend beroep gedaan op het college het plan terug te nemen. Het heeft in onze ogen te weinig grandeur. Tevens hebben wij nog eens benadrukt dat er grote financiele risico’s met dit plan zijn gemoe... Lees verder
Landelijk gebied krijgt nieuw bestemmingsplan
23-12-2013
In de raadsvergadering van donderdag 19 december is het Bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. Hierbij werden tien amendementen (wijzigingsbesluiten) aangenomen, waarvan er zes door de fractie van Soest 2002 werden ingediend. Niet eerder in deze raadsperiode zoveel eenstemmigheid over een raadsvoorstel en iedereen had veel waardering voor het initiatief van Soest 2002 om... Lees verder
Kandidatenlijst gemeenteraad 2014
03-12-2013
Op twee december vond de algemene ledenvergadering plaats van Soest2002 waarin Janne Pijnenborg (44) werd gekozen als lijsttrekker van Soest2002 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Zij volgt Teun Middelkoop op die sinds de oprichting in 2002 het boegbeeld is geweest van de partij. Soest2002 kiest hiermee duidelijk voor verjonging, al krijgen ook vertrouwde name... Lees verder
Verkiezingsprogramma 2014
02-12-2013
Op de Algemene Ledenvergadering van Soest2002 op 2 december werd het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld dat de titel ‘Samen naar de toekomst’ heeft gekregen. De titel van het nieuwe programma verwijst naar de andere rol die de politiek in de visie van Soest2002 moet krijgen: De politiek moet inwoners ondersteunen bij het realiseren van initiatieven die uit de s... Lees verder
Rob Metz geïnstalleerd
29-11-2013
Donderdagavond 28 november is de heer Rob Metz geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Soest. Tijdens een buitengewone raadsvergadering nam de Commissaris van de Koning, de heer Willibrord van Beek de heer Metz de wettelijke verklaring en belofte af. Uit handen van locoburgemeester Harry Witte kreeg Metz de ambtsketen en nestor van de raad Ellen Huberts overhan... Lees verder
Veiligheid in Soest
25-11-2013
Na beëindiging van het convenant politiesurveillanten per 31 december 2012 is een heroriëntatie op de toezicht- en handhavingstaken noodzakelijk. Na het vertrek van de surveillanten zijn hun werkzaamheden opgevuld door extra BOA’s.( toezichthouders) in te huren. In de notitie Veiligheid en Handhaving worden een viertal scenario’s uiteengezet, die weerge... Lees verder
Is dit wat Soesterberg wil?
13-11-2013
Is dit wat Soesterberg wil als de centrale entree van Soesterberg? Dit plan is afgelopen week door het gemeentebestuur gepresenteerd. Soest2002 heeft al eerder aangegeven hiervoor de handen niet op elkaar te krijgen. In onze visie had het plan wat meer grandeur mogen hebben. Ook het beoogde levendige dorpshart, dat in het Masterplan van Mw. Riek Bakker was ontworpen, komt er... Lees verder
'Schande van Soest' Vragen over Beukenlaan 33
12-11-2013
De gemeente Soest laat de bewoners van Beukenlaan 33 letterlijk in de kou staan. Door het sloopwerk bij hun buren is de voormalige tussenmuur nu de enige bescherming tussen hen en de winter. Koude en vochtproblemen zijn het gevolg. Soest2002 vindt dit een ongewenste toestand en stelt vraagt het college in actie te komen.   College van Burgemeester en Wethouders ... Lees verder
Stilte voor de storm, Begroting 2014-2017
31-10-2013
Stilte voor de storm luidt de kop in de Gooi- en Eemlander van 1 oktober 2013 over de situatie in Soest voor de komende tijd naar aanleiding van het beleid dat het College presenteert in de Meerjarenbegroting 2014-2017. Het College van Burgemeester en Wethouders wil geen drastische (lees pijnlijke) maatregelen nemen om de komende jaren een sluitende begroting te maken. Dat m... Lees verder
Het is zover, Kerkpad krijgt nieuw wegdek
29-10-2013
Precies twee en half jaar geleden heeft onze fractie een verbeterplan overhandigd aan de wethouder van Infrastructuur mevr. van Berkel - Vissers. En nu gaat de schop de grond in. Het bekende Soester aannemersbedrijf van Asch start op 4 november met de werkzaamheden. In de raadszaal was maandagavond 28 oktober een inloopavond voor de bewoners van het Kerkpad. Aan de hand ... Lees verder
Sociaal-Culturele Voorziening Soesterberg
19-10-2013
Speerpunt van Soest2002 is het vestigen van het nieuwe sociaal cultureel centrum in de Kon. Marechausseekazerne. Soest2002 wil ook nog steeds het Masterplan van mw. Riek Bakker uitvoeren. Zij zag in haar visie de Kon. Marechausseekazerne als de locatie voor een nieuw sociaal cultureel centrum, gecombineerd met een Grand café. Hiervoor heeft zich bij ons al een kapitaa... Lees verder
Opheffen spitsafsluiting Foekenlaan en wegafsluiting Waldeck Pyrmontlaan
18-10-2013
Donderdag 17 oktober stond op de agenda een onderwerp dat een speerpunt is van Soest 2002: het opheffen van wegafsluitingen. Hierover is al heel veel gesproken en dit was in 2008 al opgenomen in het zogenoemde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) De uitvoering heeft echter lang op zich laten wachten, o.a. omdat men eerst de effecten van de renovatie van de Van W... Lees verder
Plan manifestatieterrein Soesterberg
14-10-2013
Plan manifestatieterrein Soesterberg Soest2002 heeft in okt. 2011 een plan ontwikkeld voor een andere invulling van het nieuwe manifestatieterrein. Aanleiding is toen geweest de brief die de fam. Sluis en Mw. Klomp, beide wonend aan de Banningstraat, aan het college hebben gestuurd en waarin ze ingaan op de aan-blik van de landgoederenzone na aanleg manifestatieterrein. ... Lees verder
Beheersplan Wegen 2014-2018
11-10-2013
In de Ronde van 9 oktober j.l. is ter besluitvorming het Beheersplan Wegen 2014-2018 aan de orde geweest. Het college had het ingenieursbureau TBH BV uit Ravenstein een uitvoerige rapportage laten maken. In het algemeen werd gesteld dat het onderhoud van de openbare ruimte er redelijk uitziet. In de adviesnota wil het College prioriteiten geven aan het herstel de asfalt... Lees verder
Sportvisie 2013-2016 in de Raad
21-09-2013
Belangrijkste agendapunt  in de raadsvergadering van donderdag 19 september was de vaststelling van de sportvisie 2013-2016. Deze visie, waarover in verschillende bijeenkomsten al uitgebreid is gesproken en waarbij ook een klankbordgroep uit het 'sportveld' en diverse sportorganisaties zijn betrokken, geeft op hoofdlijnen een geheel andere aanpak weer van ... Lees verder
Visie Sport en Bewegen 2013 - 2016
29-06-2013
De termijn van de huidige sportvisie ( 2009-2012 ) is verstreken, een nieuwe Sportvisie is daarom nodig. In de nieuwe Sportvisie is mee genomen de uitkomst van de Kerntakendiscussie. Hierbij gaat het onder anderen om een financiële taakstelling van 500.000 euro met ingang van 2015 en het bedenken van een alternatief voor het huidige passe-partoutsysteem. Deze uitkom... Lees verder
Voorstel tot opheffing afsluiting Foekenlaan en Waldeck Pyrmontlaan
23-06-2013
Donderdagavond 22 juni stond op de agenda de uitkomst van een onderzoek wat het college heeft laten doen n.a.v. een door Soest 2002 ingediende motie op 1 november 2012 om nu eindelijk eens tot uitvoering over te gaan van het al in 2009 vastgestelde plan een aantal wegafsluitingen op te heffen. De motie om te beginnen met de afsluiting op de Foekenlaan en de Waldeck Pyrmontla... Lees verder
Nieuwsbrief april 2013
29-04-2013
Welkom, Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond SOEST2002. De fractieleden geven in deze Nieuwsbrief een kijkje in hun portefeuille en de zaken die spelen in Soest en Soesterberg. En we kijken vast vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Download de nieuwsbrief (PDF, 210Kb) ... Lees verder
Stationsontwikkeling Soest-Zuid
24-04-2013
Enige jaren geleden is het plan VERDER tot stand gekomen na grondige onderzoeken naar oplossingsmogelijkheden voor regionale verkeersknelpunten. De gelden, ruim 400 miljoen, komen voor het overgrote deel van  Rijk en Provincie. Gemeenten dragen maar in zeer geringe mate bij. Slechts de helft van de als noodzakelijk op te lossen knelpunten kunnen met de beschikbare midde... Lees verder
Soest 2002 is onafhankelijke partij
05-04-2013
Naar aanleiding van een bericht in de SoesterCourant van woensdag 13 februari heeft SOEST2002 het volgende persbericht uitgegeven. Bestuur en raadsfractie van SOEST2002 zijn onaangenaam verrast door een artikel over PVV statenlid Elly Broere in de Soester Courant van woensdag 13 februari waarin een verband wordt gesuggereerd tussen SOEST2002 en de PVV. SOEST2002 neemt h... Lees verder
Padden Wieksloterweg
01-04-2013
Vragen aan College artikel 38 vragen aan college De gemeente Soest heeft door de jaren heen een beleid gevoerd waarbij zorgvuldig met dierenbelangen is omgegaan. U als huidig College doet daar zelfs nog een schepje boven op, o.a. met de aanleg van paddenpoel oversteekplaatsen. Ons bereiken thans echter berichten, dat er door ondeskundig handelen van de kant van de g... Lees verder
Marechausseekazerne
30-03-2013
Marechaussee kazerne blijkt beste keuze voor  Sociaal Cultureel Centrum in Soesterberg Op verzoek van Soest2002 hebben twee bekende Soesterbergers,  projektontwikkelaar  Gerard Hoffmann en architect Carel Bense  een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het nieuwe sociaal cultureel centrum te realiseren op de locatie van de Marechaussee kazerne... Lees verder
Masterplan soesterberg
09-03-2013
Raad 15 November Bijdrage van SOEST2002 tijdens de Raadsvergadering van 15 november 2012 Masterplan Soesterberg Een prachtig plan. Destijds unaniem aangenomen door de Raad en warm onthaald door de Soesterbergse bevolking. Op de campuskop Noord komt een grote, mooie Pleisterplaats  met een scharnierfunctie om bezoekers het dorp in te trekken. In het centrum k... Lees verder
Gemeenteraad 24 januari
24-01-2013
Marechausseekazerne Keuze Sociaal Culturele voorziening Soesterberg In september heeft het college de raad een voorstel gepresenteerd voor de vervolgstappen in het Masterplan Soesterberg. Onderdeel van deze plannen is de locatiekeuze van een cultuurhuis. Het college heeft daarin de gemeenteraad voorgesteld het Sociaal Cultureel Centrum te bouwen op het nieuwe evenem... Lees verder
Algemene Beschouwing 2012
01-11-2012
SOEST2002 waardeert het, dat het College een sluitende begroting aanbiedt voor de komende jaren. Het is belangrijk, dat het huishoudboekje op orde is. Van een goed bestuur mag echter meer verwacht  worden: een duidelijke visie op de verdere toekomst van ons mooie dorp. Niet voor niets gaf ik aan onze bijdrage voor de begrotingskrant  het motto mee “goed belei... Lees verder
Kerntakendiscussie
19-06-2012
Algemene beschouwing over kerntakendiscussie Raad 19 juni 2012 Voorzitter, In het Raadsprogramma en Collegeprogramma is Voorjaar 2010 vastgelegd dat er een Kerntakendiscussie  moest worden gehouden. Na een veel te lange aanlooptijd naar de mening van SOEST2002 zijn we nu dan toe aan besluitvorming. Mag ik beginnen met een woord van waardering uit te sp... Lees verder