Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen. Met vaak dezelfde vraag: hoe houden wij onze inwoners betrokken? Want waarom is het opkomstpercentage zo laag? Waarom komen er zo weinig inwoners naar de raadsvergaderingen? Waarom, waarom, waarom…… Het antwoord daarop heeft de coalitie don...
Lees verder
Het is alweer bijna 12 maanden geleden sinds onze laatste ALV en 8 maanden na de Verkiezingen. Via onze website, FB en nieuwsbrieven en via de mail hebben wij onze leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor, tijdens en na de verkiezingen. Hierbij spreken wij nogmaals onze dank uit aan on...
Lees verder


Betrouwbaarheid van bestuur

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen.
Met vaak dezelfde vraag: hoe houden wij onze inwoners betrokken?
Want waarom is het opkomstpercentage zo laag?
Waarom komen er zo weinig inwoners naar de raadsvergaderingen?
Waarom, waarom, waarom……

Het antwoord daarop heeft de coalitie donderdag jl gegeven
Je hebt als nieuw aangetreden coalitie niet alleen je eigen “couleur locale”.
Je verandert gewoon ingezet beleid. Alles mag anders.
Als het maar in het coalitieakkoord staat.
Argumenten niet nodig. Want, je hebt het immers met vier partijen afgesproken?
Da’s dan klaar. Vindt de coalitie.
“Wij vertegenwoordigen immers de meerderheid van de Soester inwoners” aldus GGS.
Is dat zo? De partij met twee RESTzetels. Waarbij de verdeelsleutel in het kiessysteem tot dit resultaat geleid heeft.
Vier zetels voor GGS door de leuzen “geen sporthal in Overhees” en “niet bouwen in de polder”.

We hebben het hier over de mens. Onze inwoners.
Die moeten kunnen vertrouwen op ingezet beleid.

Donderdagavond liet de coalitie zien dit niet belangrijk te vinden.
De door de gehele oppositie gesteunde motie van Soest2002, bracht geen beweging in het keiharde standpunt van de coalitie. Sta bouwen toe, zonder een woning, was de vraag.
“Laat mij dan alleen het onderkomen voor vee en machines bouwen. Ik zoek ergens anders in de buurt wel een woning” Een wanhopige poging van de boer om toch eindelijk verder te kunnen.
De coalitie verwierp de motie. Want “dat hebben we in het coalitieakkoord beslist: niet bouwen in de polder”.

Soest2002 doet over drie jaar niet mee aan de discussie hoe we inwoners kunnen bewegen mee te doen.
Wij werken NU aan consistent beleid. Aan betrouwbaarheid en toekomstgerichtheid.
Of we in de oppositie of in de coalitie zitten.
Betrouwbaar en betrokken: u mag ons er op aanspreken!

En de boer?
Hij kan op ons blijven rekenen!

U groetend,
Karin Scholten
Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Stuur een e-mail


Soest 2002

Soest2002 is de lokale partij voor álle Soesters. Mensen staan bij ons voorop, en samen met u willen we werken aan een Soest en Soesterberg waar iedereen, jong en oud, arm en rijk graag wil wonen.