Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

06
Dec
Soest2002
Uit het AD van 05-12-2016 Een kort interview met Janne Pijnenborg, wethouder van Soest2002 over Bestuurlijke Vernieuwing. Op 6 december zijn alle inwoners van Soest uitgenodigd om in het gemeentehuis over dit onderwerp mee te denken. Deze avond begint om 19.30 uur in het bedrijfsresaturant a...
Lees verder
Op de agenda van de raadsvergadering van 1 december stonden voor de fractie van Soest2002 twee zeer belangrijke onderwerpen: Verkeersplan Soest Zuid Al bijna 10 jaar zijn we bezig met het zoeken naar een oplossing voor het verkeersprobleem op de Koningsweg-Ossendamweg-Soesterbergsestraat -Vond...
Lees verder


Soest2002

Uit het AD van 05-12-2016

Een kort interview met Janne Pijnenborg, wethouder van Soest2002 over Bestuurlijke Vernieuwing.
Op 6 december zijn alle inwoners van Soest uitgenodigd om in het gemeentehuis over dit onderwerp mee te denken. Deze avond begint om 19.30 uur in het bedrijfsresaturant aan het Raadhuisplein.

 

'Gemeente moet adequater reageren'

Soest nodigt inwoners uit om morgen vanaf 19.30 uur mee te praten over bestuurlijke vernieuwing en participatie.Wethouder Janne Pijnenborg legt uit waarom de relatie tussen gemeente en samenleving beter moet.

Is daar wat mis mee dan?
"Ja. De ontwikkeling is dat burgers vaker zelf met ideeën komen. De gemeente reageert daar niet altijd adequaat op. Als bijvoorbeeld een melding op Twitter komt over een probleem en die gaat niet naar ons Meldpunt Woonomgeving, dan duurt het even, voordat we reageren. En als niet duidelijk is onder welk beleidsveld het valt, laat een antwoord ook weleens op zich wachten. En er heerst veel onvrede over het systeem."

Bewoners kunnen toch met een ambtenaar bellen om te weten of hun idee uitvoerbaar is?"
"Het eerste contact met een ambtenaar is lastig. 'Dit past niet in het beleid' is niet het eerste antwoord. De ambtenaar moet meer ruimte krijgen en nemen en anders met een initiatief omgaan, Het is veel beter om in samenspraak met collegeleden, ambtenaren, raadsleden en bewoners te kijken of er niet meer mogelijk is en wat we kunnen overlaten aan initiatiefnemers." 

Als er veel draagvlak voor is in de samenleving, dan kan een plan dus worden uitgevoerd?-·
"Dat is niet automatisch zo. Draagvlak is belangrijk, maar het is één van de criteria. De gemeente moet ook het algemeen belang in de gaten houden. Draagvlak vergroot de kans dat mensen in de procedure niet alsnog met bezwaren komen."

Door burgers in een vroeg stadium te betrekken bij plannen, kan de gemeenteraad toch niet meer nee zeggen?
"
De rol van de raad is zeker niet uitgespeeld. Ik denk dat die vooral gaat over de kaders en oplet dat zwakkere partijen beschermd worden . Ook bepaalt de gemeenteraad van tevoren op welk niveau we participatie willen: veel of weinig."

Piet van Dijk, AD 05-12-2017


Soest 2002

Soest2002 is de lokale partij voor álle Soesters. Mensen staan bij ons voorop, en samen met u willen we werken aan een Soest en Soesterberg waar iedereen, jong en oud, arm en rijk graag wil wonen.


Copyright 2016 Soest2002 | Erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) Webdesign by RETO