Veilige leefomgeving

Iedereen heeft recht op een veilige omgeving. Een gevoel van onveiligheid heeft niet alleen te maken met ‘echte’ criminaliteit als woning- en auto-inbraken, maar vooral ook met ergernissen als vervuiling (hondenpoep, zwerfvuil, overhangend groen, parkeren op trottoirs) en vernieling.Soest2002 is voorstander van een integrale, goed doordachte aanpak van probleemgebieden zoals nu in Smitsveen op poten is gezet. Alleen door alle stakeholders bij een probleem in kaart te brengen, kan een probleem duurzaam worden opgelost.
Maar beter is het voorkomen van problemen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Gemeentelijke toezichthouders (BOA’s) worden ingezet voor de handhaving van bestaande wet- en regelgeving.

Handhaving

Handhaving is voor Soest2002 van groot belang. Er zijn voldoende regels, maar alleen door ook werkelijk op naleving hiervan toe te zien kan er resultaat worden geboekt. De komst van jeugd-BOA’s voor probleemwijken juichen wij toe, waarbij wij willen inzetten op zowel preventieve als repressieve aanpak.
Daarnaast is het belangrijk dat de inzetbaarheid van de reguliere politie op peil is. Soest2002 vindt het belangrijk dat de politie in Soest en Soesterberg gehuisvest blijft. We blijven aansturen op het behalen of verminderen van de gestelde aanrijtijden. Dat laatste geldt ook voor brandweer en ambulance.

Samenvattend:

  • Integrale benadering van vraagstukken in probleemgebieden
  • Handhaving is van groot belang
  • Op peil houden van de inzetbaarheid van de reguliere politie

Standpunten