Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Actualisatie Referendumverordening

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-05-2021

De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen.

De fractie van Soest2002 vond dit een vooruitgang. De Raad kan immers een definitief besluit nemen op basis van de uitslag van het referendum.

Tijdens de behandeling in de Raad kwamen allerlei bezwaren naar voren: termijn te kort voor het indienen van een referendum, referenda kunnen alleen gehouden worden over een algemeen verbindende voorschriften, ook nadat de Raad een besluit heeft genomen moet een referendum mogelijk zijn etc. etc.

Tijdens de besluitvormende Raad kwam aan het begin van de Raadsvergadering een orde voorstel van D66. Zij bepleiten via een motie, die ook door onze partij werd mede ingediend, om dit voorstel nu niet in behandeling te nemen. Deze motie werd door de Raad aangenomen en er zal nu een Raadswerkgroep worden benoemd die met een nieuw voorstel zal komen.

Onze fractie verwacht dat de Raadswerkgroep met een breed gedragen voorstel naar de Raad komt waarin alle aanvullingen en voorstellen genoemd in de Raad van 29 april  worden meegenomen.

 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail