Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingesp...
Lees verder
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenw...
Lees verder


Geen ruimte voor een boer in een boerenlandschap dat onderdeel uitmaakt van een boerendorp.

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 03-12-2020

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken. 

Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingespannen om deze noodzakelijke verplaatsing mogelijk te maken. Tot maart 2018. Na de verkiezingen werd het credo “niet bouwen in de polder” en moesten diverse rapporten aantonen dat het verplaatsen van de boerderij naar de Peter van de Breemerweg niet wenselijk was. Of dit een nette en wenselijke ontwikkeling is? Wij vinden van niet.

Urenlang debatteren waarin de oppositie iedere keer nieuwe argumenten naar voren bracht, mocht niet baten. De coalitie bleef volhouden dat door voortschrijdend inzicht drie van de vier partijen ( VVD, CU/SGP en D’66) zich niet meer konden conformeren aan hun eigen standpunt uit de vorige regeerperiode. 

Daarnaast werd de raad regelmatig niet correct of niet geïnformeerd. Ook het proces met de heer Van Dorresteijn verliep alles behalve zoals afgesproken.

Reden voor Soest2002 om samen met de oppositiepartijen een motie van afkeuring in te brengen. Net zomin als het door willen laten gaan van de bestemmingswijziging, werd deze door alle coalitiepartijen weggestemd.

Lees hier de ingediende motie van afkeuring.

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail