Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingesp...
Lees verder
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenw...
Lees verder


GGS hekelt inwoners die op de oppositiepartijen gestemd hebben

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 18-11-2020

Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenwoordigen.

Dit interpellatiedebat werd door LAS, gesteund door alle oppositiepartijen, aangevraagd. Door middel van 18 vragen verzochten zij opheldering van het college over het proces rond de verplaatsing van een boerenbedrijf naar de Peter van de Breemerweg.

Vooral vanaf 2018 laat het gehele proces onvolkomenheden zien.
Een agrariër die naar de pers “onwillig” genoemd wordt, een verbeelding van de mogelijke bebouwing die totaal niet aan de eisen van dergelijke verbeeldingen voldoet, onhandige communicatie naar raad en stakeholders en niet in de laatste plaats het volledig veranderen van standpunt van de VVD, D’66 en de CU/SGP, wekken niet de indruk van onpartijdigheid, openheid en volledigheid.

Het college, bij monde van wethouder Dijkhuizen, deed donderdag 12 november jl. een uiteenzetting over het proces. Dat daarin wezenlijke onderdelen niet benoemd werden, gaf wederom aan dat ook de transparantie ver te zoeken was. Het wijzigen van standpunt van drie van de vier coalitiepartijen werd omschreven als onderdeel van het coalitieakkoord.
Dat vindt Soest2002 uiterst dubieus. Hoe kun je vier jaar geleden nog volledig achter de verhuizing van deze agrariër staan en nu niet meer? In onze optiek faal je dan als bestuurder en als partij. De onpartijdigheid is volledig zoek. Dit resulteerde in een motie van afkeuring. Ook nu waren alle coalitiepartijen tegen en alle oppositie partijen voor.

GGS bleek dus niet alleen ontstemd over de vragen die het college diende te beantwoorden en de motie van afkeuring die ingediend werd, maar ook over het feit dat onze inwoners zo dom zijn geweest om op een oppositiepartij te stemmen.
Daarop is het antwoord van Soest2002: voor ons telt ú! Iédere inwoner telt! Ongeacht de partij waarop u gestemd heeft.

Klik hieronder op de snelkoppelingen naar de pdf-bestanden voor de 'ingediende motie' door de oppositieparten en 'vragen college.pdf' voor inzicht in de vragen die aan het college gesteld zijn en de motie van afkeuring.

'MOTIE VAN AFKEURING.PDF'                   'VRAGEN COLLEGE.PDF'

Met een hartelijke groet namens de fractie van Soest2002,

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail