Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


De Oude Tempel en schijnbaar onverenigbare belangen

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 19-06-2020

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen.

In mei 2019 sprak onze fractievoorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen over het integreren van groen aan en op huizen. Ook hier werd door GGS een beetje schouderophalend op gereageerd.

Hoe mooi is het dan dat in het bestemmingsplan voor de Oude Tempel gesproken wordt over Natuurinclusief bouwen. Behoud van de oude lanenstructuur, bescherming en behoud van monumentale bomen, en ja er dienen ook bomen gekapt te worden om plaats te maken voor huizen. Als er dan al besloten wordt om een deel van het bos plaats te laten maken voor woningen dan is wat Soest2002 betreft Natuurinclusief bouwen de manier waarop mens en dier samen in een gebied kunnen leven. 

Het bestemmingsplan Oude Tempel is een onderdeel van afspraken rond de Hart van de Heuvelrug die ontstonden in 2004. De versnippering van groene gebieden in de Utrechtse Heuvelrug moest in het belang van flora en fauna tegengegaan worden. Zo ontstond een plan over waar te bouwen en waar groen met elkaar verbonden moest worden. Een miljoenen kostend plan. Als we nu naar het Duizend Bomen bos kijken of naar Park Vliegbasis dan zien we wat dit ons gebracht heeft. De Oude Tempel werd door de gemeente Soest aankocht om woningen te realiseren. Ogenschijnlijk raar: gedeeltelijk groen kappen om het elders weer aan te leggen. Echter, dit op zich “los staand” stukje groen doet afbreuk aan de gedachte van Hart van de Heuvelrug: versnippering tegengaan. Het versnippert juist meer. Daarnaast zijn wij in een Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Utrecht en de gemeente Zeist de verplichting aangegaan om hier woningen te realiseren om een financiële bijdrage aan het gerealiseerde groen te kunnen leveren. Komen we dat niet na, dan kost dat de gemeente vele miljoenen. Ook andere locaties zijn onderzocht om te kijken of aan de woningbouwverplichting voldaan kon worden. Die zijn niet gevonden.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni jl. gaf POS aan tegen het bestemmingsplan te zijn. Het bos moet behouden blijven, andere locaties moeten gezocht worden, een andere procedure opgestart en de raad moest luisteren naar de 29 insprekers en de honderden mensen die een stille tocht gelopen hebben. 
Jammer dat zij niet de kans gepakt hebben om ogenschijnlijk onverenigbare belangen, met elkaar te verenigen. 


Natuurinclusief bouwen zoals ook in het plan aangegeven staat, biedt kansen! Iets minder dan de helft van het gebied gaat maar gebruikt worden voor huizen en wegen. De rest blijft groen. 
Dat er Soesterbergers waren die dat wel zagen, merkten we uit brieven en mailtjes en van ons eigen fractielid in Soesterberg, Piet Klandermans.
De meerderheid van de Raad (25-4. DSN, Groen Links en BBS stemden ook tegen) ging niet mee in de voorstellen van POS. 

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail