Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk. Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden.  De fractie ...
Lees verder
Naar aanleiding van klachten over overlast van jeugd op het terrein van de Open Hof heb ik als beheerder en raadslid van Soest2002 contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Soest. Heb inmiddels meerdere gesprekken gehad en samen zijn we tot een oplossing gekomen die de over...
Lees verder


Masterplan Wonen

Woonruimte voor iedereen #Soest2002

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 02-06-2020

Woonruimte voor iedereen, jong en oud, met of zonder zorg. Dat is waar wij ons voor inzetten. Een schrijnend tekort aan woningen in de kern Soest zorgt dat de huizenprijzen steeds meer stijgen. Met als gevolg dat jongeren en starters op de woningmarkt geen woning meer kunnen betalen. Omdat er ook een tekort aan huurwoningen is vertrekken de jongeren uit Soest. Soest vergrijst.

In het Masterplan Wonen dat recent in de raad besproken werd worden regels vastgelegd waaraan nieuwbouwplannen moeten voldoen. Per project zal er ook een percentage betaalbare woningen gerealiseerd moeten worden. Soest2002 diende samen met Groen Links, PvdA, LAS POS en BBS een amendement in om ruim meer dan vijftig procent van de totale bouwproductie te bestemmen voor sociale huur, middenhuur en goedkope koop. Het amendement werd niet overgenomen omdat de wethouder aangaf dat daarin voorzien zou worden.

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail