Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019...
Lees verder
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor la...
Lees verder


Masterplan Wonen

Woonruimte voor iedereen #Soest2002

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 02-06-2020

Woonruimte voor iedereen, jong en oud, met of zonder zorg. Dat is waar wij ons voor inzetten. Een schrijnend tekort aan woningen in de kern Soest zorgt dat de huizenprijzen steeds meer stijgen. Met als gevolg dat jongeren en starters op de woningmarkt geen woning meer kunnen betalen. Omdat er ook een tekort aan huurwoningen is vertrekken de jongeren uit Soest. Soest vergrijst.

In het Masterplan Wonen dat recent in de raad besproken werd worden regels vastgelegd waaraan nieuwbouwplannen moeten voldoen. Per project zal er ook een percentage betaalbare woningen gerealiseerd moeten worden. Soest2002 diende samen met Groen Links, PvdA, LAS POS en BBS een amendement in om ruim meer dan vijftig procent van de totale bouwproductie te bestemmen voor sociale huur, middenhuur en goedkope koop. Het amendement werd niet overgenomen omdat de wethouder aangaf dat daarin voorzien zou worden.

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail