Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Voortgang Bouwplanvragen en Vragen m.b.t. Artikel 46

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 07-04-2020

Soest2002 stelde het college vragen over de voortgang in bouwplanaanvragen.
Daarover leest u in dit artikel. 

Om te beginnen: het Coronavirus.
Het was een bijzondere week waarin weer meer mensen besmet bleken met het Coronavirus. 
Deze mensen wensen wij een voorspoedig herstel toe! 
Van alle kanten leest en hoort u het dringende verzoek afstand van elkaar te houden: doet u dat alstublieft! Deze maatregelen zijn echt nodig om veel erger te voorkomen.

Vragen?
Voor raadsleden is een forum ingericht waarop wij alle vragen die direct verband houden met de gevolgen van de uitbraak van dit virus, kunnen stellen. Tweemaal per week komt daarop een antwoord. We zien dat er vele vragen leven in de samenleving: aarzel niet om ze naar mij of één van onze fractieleden te mailen.

Raadsvergaderingen
Inmiddels is een online -vergadersysteem ingericht en starten we daar binnenkort mee. Voor de besluitvormende raad is het wachten nog op een noodwet, zodat deze ook online gehouden kan worden. #samengezondblijven

Er staan een aantal belangrijke dossiers op de planning: bestemmingsplannen, de jaarstukken, de kadernota, de voorjaarsnota, het Masterplan Wonen en het concept bod voor de Regionale Energie Strategie. Op de site van de gemeente Soest gaat aangegeven worden op welke manier u deze vergaderingen online kunt volgen. Een tip!

Regionale Energie Strategie
Helaas is er voor de fysieke participatie-avond over de Regionale Energie Strategie geen andere oplossing dan online uw vraag- of opmerking te delen. Aanrader! https://www.resregioamersfoort.nl/over+de+res/documenten-res-algemeen/default.aspx . 

Vragen artikel 46 over de procedures Ruimtelijke Ordening 
Van een aantal Soester ondernemers ontvingen de raadsleden deze week een schrijven over het tijdspad dat nodig is om de procedures rond de Ruimtelijke Ordening te doorlopen. Dat blijkt behoorlijk wat tijd in beslag te nemen. Juist nu we zo hard nieuwe woningen nodig hebben. Tijdens de behandeling van de Kadernota en de Begroting in 2019 gaf Soest2002 al aan dat dit ons zorgen baarde. Wij vroegen extra geld voor extra capaciteit. 

Het antwoord van de wethouder was dat dit niet nodig was. Naar aanleiding van deze brief stelden wij schriftelijke vragen aan het college.
Het bouwen van woningen voor starters, jongeren en ouderen moet nu echt gaan gebeuren!

Open hier de brief die Soest2002 richtte aan het college: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2020/ksn-art-46-vragen-procedures-ruimtelijke-ordening.-310320.pdf

Voor nu: stay safe!

Een hartelijke groet namens de fractie,

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail