Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Coronavirus en het gemeentelijk bestuur

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 23-03-2020

Ook de gemeenteraad wordt in haar functioneren beperkt door de maatregelen rond het Coronavirus.

Donderdag jl. vond de besluitvormende raad plaats. Zonder publiek, met een agenda waarop alleen de dossiers stonden die geen uitstel konden verdragen en een geringer aantal raadsleden.

De fractie van Soest2002 houdt per mail of mobiel contact met elkaar.

Er wordt regelmatig contact gezocht door inwoners met vragen over de maatregelen.

Ook ondernemers weten ons te vinden met hun vragen.

Op de site https://www.soest.nl/in-de-gemeente-soest/coronavirus leest u actuele info over de maatregelen die in Soest van kracht zijn.

Op de site https://www.soest.nl/ondernemersloket/coronavirus-maatregelen-voor-ondernemers kunnen ondernemers lezen over de voorzieningen waarvan in deze tijd gebruik gemaakt kan worden.

De fractie houdt nauwlettend in de gaten welke onderwerpen op de raadskalender geen uitstel kunnen verdragen. Dat zijn wat ons betreft de zaken waar u als inwoner last van krijgt als die doorschuiven. Zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging. Of het haalbaar is en op welke manier besluitvorming plaats gaat vinden, wordt komende week duidelijker.

We zijn zeer onder de indruk van de creativiteit van de ondernemers in ons dorp. Dit is een enorm zware periode voor hen. Wij wensen ze wijsheid en sterkte!

Ook de ouderen onder ons hebben het zwaar. Zonder bezoek, en soms helemaal alleen thuis moeten zitten is heftig. Ook hen wensen we sterkte!

De inwoners die een “vitaal beroep” uitoefenen krijgen een bijzonder warme groet van ons. De enorme inspanningen die zij nu moeten leveren verdient respect. Een reden temeer om ons aan de maatregelen te houden: we kunnen door zelf onachtzaam te zijn toch geen extra beroep op de zorgverleners doen?

Maar gezond blijven is de eerste prioriteit. Dat wensen we u en uw familie toe.
Een hartelijke groet namens de fractie en het bestuur van Soest2002

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail