Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk. Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden.  De fractie ...
Lees verder
Naar aanleiding van klachten over overlast van jeugd op het terrein van de Open Hof heb ik als beheerder en raadslid van Soest2002 contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Soest. Heb inmiddels meerdere gesprekken gehad en samen zijn we tot een oplossing gekomen die de over...
Lees verder


Coronavirus en het gemeentelijk bestuur

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 23-03-2020

Ook de gemeenteraad wordt in haar functioneren beperkt door de maatregelen rond het Coronavirus.

Donderdag jl. vond de besluitvormende raad plaats. Zonder publiek, met een agenda waarop alleen de dossiers stonden die geen uitstel konden verdragen en een geringer aantal raadsleden.

De fractie van Soest2002 houdt per mail of mobiel contact met elkaar.

Er wordt regelmatig contact gezocht door inwoners met vragen over de maatregelen.

Ook ondernemers weten ons te vinden met hun vragen.

Op de site https://www.soest.nl/in-de-gemeente-soest/coronavirus leest u actuele info over de maatregelen die in Soest van kracht zijn.

Op de site https://www.soest.nl/ondernemersloket/coronavirus-maatregelen-voor-ondernemers kunnen ondernemers lezen over de voorzieningen waarvan in deze tijd gebruik gemaakt kan worden.

De fractie houdt nauwlettend in de gaten welke onderwerpen op de raadskalender geen uitstel kunnen verdragen. Dat zijn wat ons betreft de zaken waar u als inwoner last van krijgt als die doorschuiven. Zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging. Of het haalbaar is en op welke manier besluitvorming plaats gaat vinden, wordt komende week duidelijker.

We zijn zeer onder de indruk van de creativiteit van de ondernemers in ons dorp. Dit is een enorm zware periode voor hen. Wij wensen ze wijsheid en sterkte!

Ook de ouderen onder ons hebben het zwaar. Zonder bezoek, en soms helemaal alleen thuis moeten zitten is heftig. Ook hen wensen we sterkte!

De inwoners die een “vitaal beroep” uitoefenen krijgen een bijzonder warme groet van ons. De enorme inspanningen die zij nu moeten leveren verdient respect. Een reden temeer om ons aan de maatregelen te houden: we kunnen door zelf onachtzaam te zijn toch geen extra beroep op de zorgverleners doen?

Maar gezond blijven is de eerste prioriteit. Dat wensen we u en uw familie toe.
Een hartelijke groet namens de fractie en het bestuur van Soest2002

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail