Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019...
Lees verder
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor la...
Lees verder


Raadgever : ' Van betekenis zijn... '

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-03-2020

Soest zit in mijn DNA. De plek waar ik geboren ben. Veel Soester inwoners ken ik al mijn hele leven. We vieren geluk en steunen elkaar in verdriet. Dat maakt een gemeenschap hecht en laat dit dorp voelen als een thuis, ook voor nieuwkomers. Vraag ik aan vrienden, wat vind je van de politiek, dan blijft het vaak stil. Wat doet een raadslid gemiddeld 20  uur per week? Dat zet je aan het denken.  Wanneer ben je als raadslid van betekenis?   

Over wat goed gaat hoor je weinig. De gemeente voert heel wat taken uit, goed nieuws dus. Liever praten we over waar we niet zo blij mee zijn. Zoals de prioriteiten van de politie: de parkeerbon terwijl je ‘s avonds niet alleen naar de pinautomaat durft. De burn-out omdat zorgen voor een zieke ouder niet meer gaat naast gezin en drukke baan. Een gevoel van onrecht als die goedkope huurwoning naar een vluchtelingengezin gaat, terwijl je al jaren op de wachtlijst staat. Onbegrip over het kostbaar omgebouwde schuurtje dat nu gesloopt moet worden. Tradities die al jaren bestaan en nu ter discussie staan. Kortom; er vallen nog steeds mensen buiten de boot. Zij ervaren tegenstrijdigheden, onrecht, voelen zich in de steek gelaten en niet gehoord. 

Gemeenten voeren steeds meer taken uit met minder geld. Dat vraagt om moeilijke keuzes. Door te luisteren naar ervaringen en verhalen, via bijeenkomsten, onderzoeken en enquêtes probeert de gemeenteraad meer grip te krijgen op wat inwoners vinden. Wat vaak ontbreekt is het geluid van de stille meerderheid.

En de komende periode wordt een moment van de waarheid. Bezuinigingen in de zorg, de energietransitie, de omgevingswet, de bouw van scholen en de grote woningbouwopgave waar we voor staan. Ze vragen om wijsheid, verantwoording nemen en doen een beroep op ons geweten. We kunnen daarbij niet zonder de stem van de stille meerderheid!

Soest2002 is een partij van vooruitgang. Dat betekent lef hebben, doorvragen en soms confronteren. Het is onze manier om noodzakelijke veranderingen in gang te zetten of juist te behouden. Wij nemen in ons enthousiasme risico’s. Maken we een verkeerde inschatting, dan vertrouwen we erop dat de Soester inwoner ons daarop aanspreekt.

Om het juiste te doen vraag ik u en mijn mede raadsleden: laten we niet meer in verschillen, maar overeenkomsten denken. Naar elkaar luisteren, boven onszelf uitstijgen en tot nieuwe, verbeterde, creatievere oplossingen komen. Alleen dan kunnen we van betekenis zijn, voor u en voor onze kleinkinderen.   

Dat 2020 maar een constructief jaar mag worden! 

‘Laten we niet denken in verschillen maar in overeenkomsten.’

Reageren? h.treffers@soest.nl 

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail