Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019...
Lees verder
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor la...
Lees verder


Wonen en veiligheid

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 27-12-2019

Wonen is altijd een belangrijk thema geweest voor Soest2002. De woningnood is onverminderd groot en daarom blijft dit thema voor onze partij erg belangrijk en actueel. De foto bij dit artikel laat zien dat ik als inwoner veel van de natuur houd, net als veel andere inwoners van de gemeente Soest. Ik ben op verschillende dagen per week in  de bossen van Soest te vinden en geniet hier elke keer van.

De huidige coalitie is bezig om binnen Soest plekken te vinden waar gebouwd kan worden. Op zich is dat prima, maar dat houdt een keer op. Je kunt niet elk groen terreintje in Soest volbouwen, er moet genoeg leefruimte over blijven waar de inwoners zich prettig voelen. Je zult er niet aan ontkomen door in de toekomst buiten het dorp (rode contouren) te bouwen. Het gedeelte tussen de Grote Melmweg en de Weideweg is hier geschikt voor. Dit is niet iets wat we met groot plezier doen, maar de bevolking van Nederland zal de komende tijd nog wel even groeien. De overheid zal hier op moeten reageren door meer betaalbare huizen te bouwen. En je kunt niet als gemeente Soest zeggen: Los dat maar elders op. Amersfoort, bouw maar de polder vol, zodat wij dat maar niet hoeven te doen.  Het wordt steeds moeilijker voor jongeren om aan een woning te komen en zij wijken dan ook uit naar andere gemeenten. Gelukkig zien we een deel van deze jongeren met hun gezin weer naar Soest terugkomen. Dit is een goed teken omdat de bevolking van Soest sterk vergrijst, verjonging is welkom en noodzakelijk voor een goede samenleving.
 

En wat Soes2002 betreft hoort aandacht voor de veiligheid van Soest onlosmakelijk bij een evenwichtige samenleving. Is er voldoende politie in ons dorp om voor deze veiligheid te zorgen? Eind november 2019 maakte de leiding van het politiebasisteam, waar Soest onder valt, bekend dat de openingstijden van het politiebureau aangepast worden. Het bureau in Soest is nog maar een dag in de week open voor inwoners. De reden hiervoor is het tekort aan personeel en de vele extra taken die de politie heeft gekregen. Waar ik heel bang voor ben is dat het politiebureau in de toekomst geheel uit Soest verdwijnt, ik heb dit op meerdere plekken in Nederland zien gebeuren. Het verminderen van de openingstijden is meestal een voorbode van totale sluiting van een bureau. Dit is onacceptabel voor Soest2002 omdat de veiligheid van onze inwoners op het spel staat als er alleen af en toe een politieauto door het dorp rijdt. Voortdurende aanwezigheid van de politie in Soest is noodzakelijk zodat inwoners niet tevergeefs een beroep op de politie doen.

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail