Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Businesscase sporthal de Engh

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 25-11-2019

Donderdagavond 21 november heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een nieuwe sporthal te bouwen achter sportboulevard de Engh en daarvoor een voorbereidingskrediet ad 545.000 euro beschikbaar te stellen.

Uiteraard heeft de fractie van Soest2002 haar stemverklaring afgegeven zoals die hier onder is verwoord:

Wij hebben als fractie van Soest2002 heel lang getwijfeld of wij nu wel voor of tegen de bouw van een nieuwe sporthal moeten stemmen.

Wij zijn altijd voorstander geweest om sporthal Beukendal niet meer te renoveren maar vrij te spelen voor woningbouw en dat gebeurt nu ook in het voorliggende voorstel, maar tegen welke prijs?  Is de bouw van een sporthal voor 8 miljoen wel verantwoord?  Wordt een gymzaal op het Orlandoterrein niet opgeofferd voor deze sporthal?  Er zijn redenen genoeg om nee te zegen tegen dit voorstel, maar wat dan...?

Stel de Raad zegt in zijn geheel nee tegen dit voorstel, dan begint het weer helemaal opnieuw en naarmate de tijd verstrijkt worden de kosten steeds meer. We zullen weer naar een nieuwe locatie moeten zoeken.

Sporthal Beukendal moet gerenoveerd worden, dit hebben we al jaren, onder meer vanwege de hoge kosten, uitgesteld en als we dit doen dan is woningbouw niet mogelijk op dit terrein en levert het verder ook niets op voor de gemeente.  Er moet dus wel wat gebeuren.

Het blijft een erg dure investering voor de gemeente Soest en dit zal dus ergens terugverdient moeten worden. We kunnen ons niet nog eens zo’n investering in het Dalweggebied permitteren.

Wat ons uiteindelijk heeft doen overhalen zijn de woorden van de voorzitter van de Sportfederatie. We kunnen het de sport niet aandoen om nu nee te zeggen. Wij zijn als fractie van Soest2002 erg voor de sport omdat beweging voor de gezondheid van jong en oud zeer goed is.

Wat onze fractie wel zeer teleurstellend vinden is dat het college de bouw van een gymzaal op het Orlando terrein heeft afgeblazen zonder goed naar alle aspecten te kijken. Wij hebben dan ook de motie van Groen Links mede ingediend.

 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail