Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Over nep-Sinterklazen en onwil: de begroting voor 2020.

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 22-11-2019

Op donderdag 7 november jl. moest de gemeenteraad besluiten over de begroting voor 2020 en de meerjarenramingen voor 2021 tot en met 2023. Een pittige opgave lag voor: een gat van 2.3 miljoen dichten. Dit tekort ontstond voornamelijk doordat er minder geld dan verwacht vanuit het Rijk naar de gemeentes is gekomen. De begroting moet sluitend zijn, dus er werden een groot aantal bezuinigingen voorgesteld.

Die bezuinigingen mogen zo min mogelijk gevolg hebben voor onze inwoners en alle organisaties die een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente, vinden de niet-coalitie partijen Soest2002, CDA, PvdA, GroenLinks, LAS, BBS, POS en DSN.

Daar moet dan met elkaar over te praten zijn, dachten we zo. Temeer omdat er door ons met een alternatieve begroting werd aangetoond dat door een tijdelijke verlaging van de reserves het begrotingstekort voor 2020 ook opgevangen kan worden. Er bestaat namelijk een grote kans dat de inkomsten van het Rijk anders geregeld gaan worden, waardoor er weer meer geld beschikbaar komt.

De coalitie van GGS-VVD-D66-CU/SGP gaf bij zijn aantreden aan graag te willen samenwerken met de niet-coalitiepartijen. In een democratie betekent dat een beetje geven en een beetje krijgen. Maar allemaal vanuit hetzelfde doel: het moet goed wonen in Soest en Soesterberg zijn.

De “gezamenlijkheidsgedachte” van de coalitie bleek echter niet veel waard: GGS maakte ons uit voor nep-Sinterklazen en de amendementen die de grote bezuinigingen op welzijn, sport, cultuur en milieueducatie ongedaan moesten maken werden door hen van tafel geveegd. De coalitie wil daar de reserves niet voor gebruiken, die zijn namelijk nodig voor de eigen ambities uit het coalitieakkoord.

We deden nog een laatste poging: een extra motie van ons die vroeg om te onderzoeken of meeropbrengsten uit leges besteed kunnen worden voor de milieueducatie, SWOS, Balans en cultuur. Deze motie werd ook door D66, CU/SGP en GGS gesteund. De begroting werd daarna gewoon vastgesteld met als resultaat grote onzekerheid voor de cultuur en welzijnsinstellingen over wat ze moeten gaan doen: mensen ontslaan, gebouwen afstoten, activiteiten beëindigen?

Samenwerken is gelukt: alle niet-coalitie partijen hebben met vereende krachten geprobeerd de kwalijkste onderdelen van deze begroting aangepast te krijgen. Helaas bleven daarin de vier coalitiepartijen achter. Dat spijt ons. Nog steeds hebben wij de behoefte om samen met alle partijen in de gemeenteraad tot breed gedragen oplossingen te komen. En zo gaan wij verder.

Tot ver na Sinterklaas …..
 

De gezamenlijke fracties van:

Soest2002, CDA, PvdA, GroenLinks, LAS, Burgerbelangen Soest-Soesterberg, POS en DSN