Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen. Met vaak dezelfde vraag: hoe houden wij onze inwoners betrokken? Want waarom is het opkomstpercentage zo laag? Waarom komen er zo weinig inwoners naar de raadsvergaderingen? Waarom, waarom, waarom…… Het antwoord daarop heeft de coalitie don...
Lees verder
Het is alweer bijna 12 maanden geleden sinds onze laatste ALV en 8 maanden na de Verkiezingen. Via onze website, FB en nieuwsbrieven en via de mail hebben wij onze leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor, tijdens en na de verkiezingen. Hierbij spreken wij nogmaals onze dank uit aan on...
Lees verder


Plan manifestatieterrein Soesterberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 14-10-2013

Plan manifestatieterrein Soesterberg

Soest2002 heeft in okt. 2011 een plan ontwikkeld voor een andere invulling van het nieuwe manifestatieterrein. Aanleiding is toen geweest de brief die de fam. Sluis en Mw. Klomp, beide wonend aan de Banningstraat, aan het college hebben gestuurd en waarin ze ingaan op de aan-blik van de landgoederenzone na aanleg manifestatieterrein. Ze zeggen zeer bevreesd te zijn dat deze daardoor in het geding komt. Die mening wordt door meerderen gedeeld. Het plan is toen door het college afgewezen.
Het is nu weer actueel geworden doordat mw. Klomp in de raad van 17 okt. 2013 heeft ingesproken en zich verzet tegen het collegeplan. Zij heeft inmiddels een actiecomité gevormd.

Er zitten twee kenmerken aan het plan.
1. Aanleg parkje aan de Banningstraatzijde;
2. Toegang Manifestatieterrein wordt 180º  gedraaid.
Toelichting
Achter de beoogde locatie ligt nog een terrein wat welhaast 2 maal zo groot is en ook eigendom is van de gemeente. Maak daar het nieuwe manifestatieterrein en maak op een gedeelte van de beoogde locatie een parkje met een begroeide afscheiding, incl. toegangspad, van/naar het ma-nifestatieterrein. Dat past veel beter in de aanblik van een landgoederenzone. In mijn beleving krijg je zo doende ook een mooie aansluiting met de daar ter plaatse aanwezige speelweide.
Tevens kan het parkje een leuke ontmoetingsplaats worden voor de toekomstige bewoners van het huidige evenemententerrein.
Voor de ontsluiting, vanaf de Kampweg langs het casinoterrein, kan gebruik gemaakt worden van het reeds aanwezige tracé, waar nu het fietspad naar de achterzijde van Bloemheuvel ligt. Als dat pad half verhard wordt, kunnen voertuigen als bv. kermisauto’s, zo op het terrein komen. D.m.v. een klappaal kan de toegang geregeld worden.
Soesterberg wil graag een centrale locatie voor het manifestatieterrein, ik ben van mening dat deze oplossing daar nog beter aan voldoet. Bovendien is het gehele terrein zodoende aan de voorzijde wat afgeschermd.
Soest2002 wil hiermee laten zien dat het meedenkt in oplossingen. Er gaat al te veel negativisme rond in het dorp.

Martien van Leijenhorst