Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingesp...
Lees verder
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenw...
Lees verder


'Een gemiste kans voor de horeca in het buitengebied'

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 14-10-2019

Nadat de raad afgelopen 10 oktober bijeen kwam en het besluit genomen werd over 'Horeca in de buitengebieden', constateerde Soest2002 dat alle gebieden die het meest gebruikt worden voor toerisme en recreatie compleet op slot zijn gezet. Wat een gemiste kans!
Soest2002 had zo graag gezien dat de wensen, behoeften op gebied van toerisme en recreatie van de Soester inwoner en het draagvlak van de omwonenden hierin waren meegenomen. 

Durf te kiezen voor een buitengebied dat beleefd kan worden! Waar we elkaar na een mooie wandeling kunnen ontmoeten onder t genot van een hapje en een drankje. Onze buurgemeenten met bossen die letterlijk grenzen aan de onze kunnen dit wel. Denk aan o.a. de theetuin en kuil van drakenstein in Baarn. Ons poldergebied is prachtig, maar er zijn nergens prettige en veilige wandelroutes. 

Tegelijkertijd zien we ook dat scholen en sportverenigingen hun ruimtes gebruiken voor feesten en partijen en dat dit nogal eens voor overlast zorgt bij omwonenden. Hier dienen we dan ook heel voorzichtig en zorgvuldig mee om te gaan. Kortom horeca in het buitengebied zou wat ons betreft maatwerk moeten blijven.

We hadden nu de kans om onze toeristisch recreatieve branche voor de komende 10 jaar “een flinke boost” te geven. Soest2002 heeft de andere politieke partijen opgeroepen om deze behoudende visie te heroverwegen via ons amendement dat vraagt maatwerk toe te voegen aan het voorliggende ruimtelijke kader. 

Ondanks dat bijna de gehele oppositie is mee gegaan met ons amendement heeft de gehele coalitie tegen gestemd. Vooral van de VVD hadden we op meer gehoopt.

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail