Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Beste leden en donateurs van Soest2002 Het jaar 2020 is alweer bijna 2 weken onderweg en volgens de voornemens en beloften van eenieder kunnen we vooruitkijken naar een jaar met positieve bedoelingen en veel optimisme. Ook fractievoorzitter Karin Scholten draagt, namens de fractie, een steentje b...
Lees verder
Wonen is altijd een belangrijk thema geweest voor Soest2002. De woningnood is onverminderd groot en daarom blijft dit thema voor onze partij erg belangrijk en actueel. De foto bij dit artikel laat zien dat ik als inwoner veel van de natuur houd, net als veel andere inwoners van de gemeente Soest. Ik...
Lees verder


Verkeersplan Soest-Zuid

'vaart achter de plannen om de Foekenlaan en Bartolottilaan open te stellen...'

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 17-07-2019


Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering. 
Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. Dit ontwerp was veel grootschaliger dan het voorstel wat nu ter tafel kwam. Veel meer en langere rijstroken, waardoor meer bomen en parkeervakken langs de Soesterbergsestraat moesten verdwijnen. De Raad heeft destijds dit voorstel niet aangenomen, want zij vond dat er meer onderzoek moest komen naar de verkeersstromen.

Soest2002 is nooit voorstander geweest van zo’n groot kruispunt. Je kunt wel heel veel rijstroken maken, zodat het verkeer makkelijker richting het spoor kan komen, maar als er niets bij de spoorwegovergang verandert, heeft dit naar onze mening weinig zin. De oplossing hiervoor zou een tunnel zijn, maar dit is door de Raad afgewezen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat wanneer er niets aan dit kruispunt verandert, het verkeer in de toekomst structureel vast komt te staan.  Er moet in ieder geval wel wat veranderen en er moet ook haast worden gemaakt want anders lopen we het risico dat we te laat zijn met het aanvragen van geld uit het samenwerkingsverband 'VERDER'.

De fractie van Soest2002 heeft daarom ingestemd met dit plan. Wij hebben wel aangedrongen om vaart te zetten achter de plannen om de Foekenlaan en de Bartolottilaan open te stellen. Het is van belang dat er zo min mogelijk verkeer over het kruispunt Soesterbergsestraat komt, zodat het verkeer bij de spoorwegovergang Soest-Zuid sneller kan doorstromen dan nu het geval is.

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail