Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Verkeersplan Soest-Zuid

'vaart achter de plannen om de Foekenlaan en Bartolottilaan open te stellen...'

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 17-07-2019


Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering. 
Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. Dit ontwerp was veel grootschaliger dan het voorstel wat nu ter tafel kwam. Veel meer en langere rijstroken, waardoor meer bomen en parkeervakken langs de Soesterbergsestraat moesten verdwijnen. De Raad heeft destijds dit voorstel niet aangenomen, want zij vond dat er meer onderzoek moest komen naar de verkeersstromen.

Soest2002 is nooit voorstander geweest van zo’n groot kruispunt. Je kunt wel heel veel rijstroken maken, zodat het verkeer makkelijker richting het spoor kan komen, maar als er niets bij de spoorwegovergang verandert, heeft dit naar onze mening weinig zin. De oplossing hiervoor zou een tunnel zijn, maar dit is door de Raad afgewezen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat wanneer er niets aan dit kruispunt verandert, het verkeer in de toekomst structureel vast komt te staan.  Er moet in ieder geval wel wat veranderen en er moet ook haast worden gemaakt want anders lopen we het risico dat we te laat zijn met het aanvragen van geld uit het samenwerkingsverband 'VERDER'.

De fractie van Soest2002 heeft daarom ingestemd met dit plan. Wij hebben wel aangedrongen om vaart te zetten achter de plannen om de Foekenlaan en de Bartolottilaan open te stellen. Het is van belang dat er zo min mogelijk verkeer over het kruispunt Soesterbergsestraat komt, zodat het verkeer bij de spoorwegovergang Soest-Zuid sneller kan doorstromen dan nu het geval is.

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail