Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Beste leden en donateurs van Soest2002 Het jaar 2020 is alweer bijna 2 weken onderweg en volgens de voornemens en beloften van eenieder kunnen we vooruitkijken naar een jaar met positieve bedoelingen en veel optimisme. Ook fractievoorzitter Karin Scholten draagt, namens de fractie, een steentje b...
Lees verder
Wonen is altijd een belangrijk thema geweest voor Soest2002. De woningnood is onverminderd groot en daarom blijft dit thema voor onze partij erg belangrijk en actueel. De foto bij dit artikel laat zien dat ik als inwoner veel van de natuur houd, net als veel andere inwoners van de gemeente Soest. Ik...
Lees verder


Met Elkaar Voor Elkaar

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 08-07-2019

In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda.

Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de omwonenden, is er een plan opgesteld dat het college nu voorlegt aan de raad.Onderdeel van dat plan is dat er een aantal volkstuintjes moeten verdwijnen die aan de zuidoostzijde van de Eng weer terugkomen. 2479 m2 verdwijnt waarvoor 2881 m2 terugkomt.

Hoe mooi is het dat mensen hun eten, plezier en welzijn halen uit een dergelijk tuintje!
Ook de sociale component is van belang: een ontmoetingsplek die spontaan ontstaat vanuit dezelfde liefde voor kweken van eigen groente. Nu is er in het verleden aan de noordzijde van de Eng een uitbreiding geweest van ca. 3400 m2. Die is echter nooit geformaliseerd. GGS maakte toen deel uit van het college.

GGS vindt nu de 2881 m2 die nu nodig is om de te verplaatsen moestuintjes een plek te geven, “landjepik”. Die meters zijn in het verleden met die 3400 m2 al “oneigenlijk” in gebruik genomen. GGS hebben wij tijdens de raadsvergadering gevraagd wat voor hen het verschil is tussen het mais dat nu op de Eng geteeld wordt en aardbeien, aardappelen en courgettes. “De smaak” was het antwoord. Bij doorvragen bleek dat GGS angst heeft voor de bouwsels die soms op een volkstuincomplex verrijzen. Dat kan. Als dat niet wenselijk is dan kunnen daar regels voor bedacht worden. En kan er gehandhaafd worden. 
Zo kun je met elkaar voor elkaar zorgen.

Regel die extra meters voor de volkstuintjes! Zorg dat de mensen hier in en met de natuur bezig kunnen zijn. En regel hoe je om wilt gaan met bouwsels. Voor elkaar.

Soest2002 zal dan ook niet instemmen met het aangekondigde amendement van GGS.

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail