Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019...
Lees verder
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor la...
Lees verder


Sluitingen omtrent De Paardenkamp

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 18-06-2019

De social media staan er vol van: de winkel in gebruikt paardenspul van De Paardenkamp diende gesloten te worden.
Triest als je leest dat er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkten die van de ene op de andere dag niet meer aan de slag kunnen.
Triest als je leest hoe betrokken de vrijwilligers waren, die nu niet meer hun bijdrage kunnen leveren.

Waarom riep Soest2002 het college niet op dit onmiddellijk te herroepen??
De wethouder is door Soest2002 eerst gevraagd zijn besluit nader toe te lichten.
Uit deze toelichting blijkt dat de regels op een aantal onderdelen overschreden werden.
Best sympathiek om dan te zeggen dat we maar een oogje dicht moeten knijpen en dit toe moeten staan.
Best niet sympathiek naar andere partijen die op basis van handhaving ook moesten sluiten, of langer dicht moesten blijven voordat er daadwerkelijk geopend kon worden.

Ondanks het feit dat wij het ondernemerschap en de sociale component van deze winkel van De Paardenkamp belangrijk vinden, achten wij eerlijkheid en gelijkheid van grote waarde. Vanuit dit gelijkheidsbeginsel, kunnen wij, op dit moment, geen acties tot onmiddellijke heropening van de winkel steunen.

Wel zullen wij de acties van het college nauwlettend blijven volgen!

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail