Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Het ondernemersfonds en ondernemende sporters.

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 12-06-2019

Recent werd er in de gemeenteraad besloten over twee dossiers die Soest2002 na aan het hart liggen: het ondernemersfonds en de buitensport. Toekomstbestendig en dienstbaar: twee van onze kernwaarden die wij langs deze dossiers gelegd hebben.

 
Het ondernemersfonds.
Een tekort aan parkeerplaatsen in het winkelcentrum, blurring, oplaadpunten voor fietsen in het winkelcentrum, oplaadpunten voor elektrische auto’s in het winkelcentrum, uitbreiding van een bedrijfspand, horecabeleid: Soest2002 zet zich graag in voor de ondernemers in onze gemeente. 
 
Waarom heeft onze fractie dan tegen het beschikbaar stellen van €20.000,= voor verder onderzoek en uitwerking van een ondernemersfonds gestemd?
 
1) dit geld wordt mede gebruikt voor verder onderzoek naar draagvlak. Als uit dit onderzoek blijkt dat er niet voldoende draagvlak is dan komt er geen ondernemersfonds. Dat is ok. Wat niet ok is, is dat dan deze €20.000,= gemeenschapsgeld niet terugbetaald wordt. Als gemeenteraad moeten we goed op ons geld letten om onze begroting op orde te houden. Het sociaal domein kost veel meer geld dan begroot. Misschien komt er vanuit het rijk nog extra geld naar ons toe maar hoeveel is niet bekend. Nog steeds redden wij dit allemaal door een minimaal ambtenaren-bestand, scherp op de uitgaven te letten en dit zonder verhoging van de gemeentelijke belastingen. 
Initiatieven van ondernemers vinden wij waardevol, voorfinancieren vanuit gemeenschapsgeld zou daarvoor nog kunnen, maar risicodragend zijn voor plannen van ondernemers vinden wij niet passen.
 
2) deelname aan het fonds is niet vrijwillig. Iedere eigenaar van een niet-woning (met uitzondering van kerken) is verplicht om een hogere WOZ-aanslag te betalen waarvan de verhoging afvloeit naar het ondernemersfonds. Soest2002 is er nog niet van overtuigd dat de meerderheid van de eigenaren van dergelijke panden, dit plan omarmt. Verplichte deelname vinden wij, zeker na het tot twee keer toe mislukken van een poging tot oprichting van een Bedrijven Investeringszone, geen goede gedachte.
 
Van de ondernemers naar ondernemende sporters.
Het college legde een plan voor de sport aan de Bosstraat voor. Een goed begin maar niet optimaal: onnodige kap van bomen, kostenverhogend verplaatsen van een voetbalveld met alle toebehoren en vervanging van een toplaag van een veld waarop niet het optimale aantal wedstrijd- en trainingsuren gespeeld kon worden.
SO Soest signaleerde deze onvolkomenheden, deed onderzoek naar optimalisatie, legde dit voor aan andere sportclubs aan de Bosstraat en nodigde de fractievoorzitters uit een kijkje te komen nemen en het alternatief aan te horen.
Dit heeft er toe geleid dat er een amendement is ingediend dat gebaseerd is op de optimalisatie die SO Soest aandroeg. Dit amendement werd aangenomen. Soest2002 heeft het amendement mede-ingediend. Dat er een dergelijk goed onderbouwd plan ter verbetering van het voorstel van het college aangedragen werd heeft ons blij verrast! 
 
Een compliment aan de Sportfederatie en alle gebruikers aan de Bosstraat die met hun vele gesprekken en hun inbreng aan dit resultaat hebben bijgedragen!
 
Mede namens de fractieleden een groet aan u allen,

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail