Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Onderkomen voor de sporters

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 19-03-2019

'Maak het haalbaar en betaalbaar...'

Donderdag 14 maart jl. stond de keuze voor een locatie voor de sporthal op de raadsagenda.
Er moest gekozen worden tussen twee opties, beide tegen de bestaande sporthal op de Dalweg: aan de noordzijde, of aan de oostzijde.

Wethouder Dijkhuizen gaf in een aanvullende mail aan dat er niet over de financiën besloten werd. Een van de punten waar wij als Soest2002 enorm van schrokken: bijna een verdubbeling van het bedrag dat de vorige raadsperiode gebudgetteerd was!

Volgens de wethouder was er met oude kengetallen gewerkt. Wij zien het als getallen die verouderd zijn: trage besluitvorming heeft geleid tot verhoging van de bouwkosten en aanpassingen in het btw-systeem. Ook is er nog een extra sausje duurzaamheid over de plannen gegoten.

De financiële aspecten baren ons zorgen. Voor de sport is het absoluut noodzakelijk om tot keuzes te komen. Van hen mogen we niet verwachten dat ze nog langer wachten op een beslissing. Daarnaast zou dat ook inhouden dat Beukendal wat opgeknapt moet worden, wil het in gebruik kunnen blijven. Beukendal staat op de nominatie om gesloopt te worden. Nu opknappen is dus gemeenschapsgelden door het putje gooien.

Uiteindelijk heeft de raad besloten in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek en een businesscase voor de variant aan de oostzijde van het complex.

Soest2002 gaat zeer kritisch toezien op het financiële aspect bij deze keuze. Sport is belangrijk, de sport langer laten wachten kan en mag niet, maar de keuze moet betaalbaar blijven. Zeker met alle tekorten die we in het sociaal domein tegenkomen. Een eerlijke verdeling van onze gelden met oog voor alle inwoners van ons dorp!

 

Lees hieronder onze inbreng tijdens de raadsvergadering:
Soest2002 staat voor het welzijn van al onze inwoners. Sport draagt bij aan het welzijn.
Allereerst zijn wij blij dat Beukendal vrijgespeeld blijft ten behoeve van woningbouw. Iets waar wij in de vorige periode hard voor gevochten hebben.
Het voorliggende voorstel betreft het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van een locatiekeuze. Niet meer en niet minder.
De financiën worden nu buiten beschouwing gelaten. Alhoewel we door dit uitstel al een verhoging van het budget meemaken: de btw en de bouwkosten.
Ik herinner me de winstwaarschuwing die het vorige college afgaf bij het doorschuiven van de beslissing over de sporthal.
Wij gaan ervan uit dat er een go/no go moment komt: de businesscase zal ons daarvoor de benodigde info verschaffen.
Instemmen met deze locatiekeuze houdt in dat de exploitatie minder efficiënt wordt, er een gymzaal in Overhees bijgebouwd moet worden en ook hier ontevreden omwonenden zijn.

Grote aarzeling dus bij Soest2002 of dit de juiste keuze is. Echter: de sport smacht naar een oplossing! Sport=welzijn=Soest2002.
Daarom stemmen wij in met nader onderzoek naar de betaalbaarheid van deze locatiekeuze.

Met een hartelijke groet,

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail