Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk. Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden.  De fractie ...
Lees verder
Naar aanleiding van klachten over overlast van jeugd op het terrein van de Open Hof heb ik als beheerder en raadslid van Soest2002 contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Soest. Heb inmiddels meerdere gesprekken gehad en samen zijn we tot een oplossing gekomen die de over...
Lees verder


Betrouwbaarheid van bestuur

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 12-02-2019

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen.
Met vaak dezelfde vraag: hoe houden wij onze inwoners betrokken?
Want waarom is het opkomstpercentage zo laag?
Waarom komen er zo weinig inwoners naar de raadsvergaderingen?
Waarom, waarom, waarom……

Het antwoord daarop heeft de coalitie donderdag jl gegeven
Je hebt als nieuw aangetreden coalitie niet alleen je eigen “couleur locale”.
Je verandert gewoon ingezet beleid. Alles mag anders.
Als het maar in het coalitieakkoord staat.
Argumenten niet nodig. Want, je hebt het immers met vier partijen afgesproken?
Da’s dan klaar. Vindt de coalitie.
“Wij vertegenwoordigen immers de meerderheid van de Soester inwoners” aldus GGS.
Is dat zo? De partij met twee RESTzetels. Waarbij de verdeelsleutel in het kiessysteem tot dit resultaat geleid heeft.
Vier zetels voor GGS door de leuzen “geen sporthal in Overhees” en “niet bouwen in de polder”.

We hebben het hier over de mens. Onze inwoners.
Die moeten kunnen vertrouwen op ingezet beleid.

Donderdagavond liet de coalitie zien dit niet belangrijk te vinden.
De door de gehele oppositie gesteunde motie van Soest2002, bracht geen beweging in het keiharde standpunt van de coalitie. Sta bouwen toe, zonder een woning, was de vraag.
“Laat mij dan alleen het onderkomen voor vee en machines bouwen. Ik zoek ergens anders in de buurt wel een woning” Een wanhopige poging van de boer om toch eindelijk verder te kunnen.
De coalitie verwierp de motie. Want “dat hebben we in het coalitieakkoord beslist: niet bouwen in de polder”.

Soest2002 doet over drie jaar niet mee aan de discussie hoe we inwoners kunnen bewegen mee te doen.
Wij werken NU aan consistent beleid. Aan betrouwbaarheid en toekomstgerichtheid.
Of we in de oppositie of in de coalitie zitten.
Betrouwbaar en betrokken: u mag ons er op aanspreken!

En de boer?
Hij kan op ons blijven rekenen!

U groetend,
Karin Scholten
Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail