Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Woord van de nieuwe Voorzitter

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 02-12-2018

Het is alweer bijna 12 maanden geleden sinds onze laatste ALV en 8 maanden na de Verkiezingen. Via onze website, FB en nieuwsbrieven en via de mail hebben wij onze leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor, tijdens en na de verkiezingen. Hierbij spreken wij nogmaals onze dank uit aan onze donateurs en onze leden, die ervoor gezorgd hebben, dat er extra inkomsten zijn geweest om onze verkiezingscampagne op professionele manier vorm te geven en natuurlijk aan onze kandidaten, fractieleden en bestuursleden die zich voor de volle 100% hebben ingezet om ons als partij tijdens de verkiezingstijd zo goed mogelijk te profileren. Helaas heeft dit niet geleid tot de winst die we gehoopt hadden, maar hebben wij wel 3 zetels behouden en zijn daarmee de 2e lokale partij van Soest en door de keuze van GGS om met D66, VVD en SGP een coalitie te vormen, de grootste oppositiepartij geworden. 

Met een aantal kandidaten die niet in de raad zijn gekomen hebben wij onlangs gesprekken gehad om hen toch op een actieve manier betrokken te houden bij onze partij. Dit zal de komende maanden nog meer vorm egeven worden. Onze nieuwe fractievoorzitter Karin Scholten heeft kort het politieke optreden van onze fractie als niet-coalitiepartij in het verloop van de afgelopen maanden geëvalueerd. 

In de ALV van woensdag 28 november jl. heeft het bestuur het aftreden van een aantal leden van bestuur aangekondigd, waaronder L. de Rooij (als Voorzitter in mei jl. teruggetreden), M. Koderitsch, H. Jansen van Galen en I. Uyland. Als nieuwkomer in het bestuur, maar wel bekend vanuit de kandidatenlijst is Rene Reekers, die zich aan de aanwezige leden heeft voorgesteld. Op verzoek van het bestuur zal Ilse Uyland de komende maanden als adviseur binnen ons bestuur betrokken blijven en assistentie verlenen. 

Voorzitterschap

Zoals u heeft kunnen lezen en al eerder gemeld heb ik als secretaris sinds mei jl, na het tussentijds terugtreden van onze voorzitter, de taak van Voorzitter ai op mij genomen met goedkeuring van bestuur en fractie. Sinds de oprichting in 2002 maak ik deel uit van de partij, waarbij destijds van 2002-2006 als fractie assistent in de commissie Sport, Onderwijs en Welzijn. Na de verkiezingen in 2006 ben ik om persoonlijke redenen, het ondernemerschap en mijn gezin vergden ook veel tijd en aandacht, op een andere wijze betrokken gebleven bij de partij. Eind 2011 ben ik door het bestuur benaderd om zitting te nemen in het bestuur. In juli 2012 heb ik officieel een bestuursfunctie aanvaard en heb de nodige ervaringen opgedaan in de turbulente jaren voor en na de Verkiezingen in 2014 en 2018. Sinds 2016 heb ik de taak als secretaris van het bestuur van Ilse overgenomen en nu dan ook vanaf mei 2018 het ad interim voorzitterschap. Het is een eer dat ik de steun van bestuur, fractie en leden gekregen heb om mij de komende jaren sterk te maken als Voorzitter van het bestuur van Soest2002 met als doel bestuursleden met veelzijdige kennis en vaardigheden en een sterke fractie op weg naar een overwinning van de Verkiezingen in 2022. Als grootste niet-coalitie partij en lokale kartrekker van de oppositie ligt er een schone taak voor ons om hier met elkaar en met de input van leden naar toe te werken.

Als Voorzitter van was het voor mij een hele eer twee niet onbekende leden als Ereleden van Soest2002 te benoemen. 

Allereerst onze oud fractievoorzitter Tijmen Koelewijn,die helaas niet in de gelegenheid was om de ALV bij te wonen. Wij hadden hem graag nog persoonlijk ten overstaan van onze leden willen bedanken voor zijn tomeloze inzet gedurende de vele jaren vanaf 2002 die hij als fractielid, raadslid en fractievoorzitter van onze partij heeft gediend in de gemeenteraad. Daarbij heeft hij in april jl. een koninklijke onderscheiding gekregen voor 16 jaar raadslidmaatschap. De aanwezige leden hebben hem alsnog met applaus geaccordeerd voor het Erelidmaatschap. De wijn en het certificaat zullen wij hem persoonlijk nog overhandigen. 

Ten tweede, ons oud-fractie- en raadslid Martien van Leijenhorst. Na de verkiezingen heeft Martien een woord van dank gekregen van de burgemeester en onze toenmalige wethouder Janne Pijnenborg en fractievoorzitter Tijmen Koelewijn. Hem hebben wij persoonlijk kunnen bedanken voor al zijn inzet, inspanningen als raadslid en het delen van kennis en ervaringen als Soesterbergs Soest2002-er. Ook hem hebben de aanwezige leden met applaus geaccordeerd voor het Erelidmaatschap en heeft een fles wijn en een mooi certificaat in ontvangst genomen.

Ereleden zijn voor onze partij waardevol: zij hebben zich met kennis en tijd enorm ingespannen voor Soest2002. We hopen dat we ook in de toekomst nog eens een beroep op hen mogen doen.

Met de benoeming van de Ereleden is er een einde gekomen aan de ALV van 28 november jl. en zien wij graag eenieder weer terug op de eerstvolgende ALV medio juni 2019.

 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en fractie 

Y.C.M. de Jong

Voorzitter Soest2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid

Yvonne de Jong

Functie: Voorzitter