Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Algemene Beschouwing 2018

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 02-11-2018

Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november jl sprak de fractievoorzitter, Karin Scholten, namens de fractie van Soest2002, de algemene beschouwingen uit.

Soest2002 mist veel in de begroting. We hebben het over miljoenen. Bijna op geen enkel hoofdstuk wordt door de coalitie aangegeven waarom, met welk doel en op welke manier het gevraagde geld besteedt gaat worden. Zo kunnen we niet sturen op inhoud waarbij Soest2002 de mens altijd centraal stelt. 
Vanuit dat vertrekpunt komen werken-wonen-welzijn altijd weer samen.
Lees hieronder op welke manier wij dit tijdens de algemene beschouwingen aan de orde gesteld hebben.

 

 

 

 

 

Niets beweegt, zelfs de sport niet!!

Soest2002 kiest voor een vitaal dorp waar iedereen kan werken, wonen, recreëren en zich fijn en gezond voelt.
Daarvoor zijn keuzes nodig. En actie. Daadkracht. Met altijd de mens die leidend is in de keuzes.  Eerst de mens. Dan het geld. En dan pas de paaiende vissen, ongevoederde eenden en wuivende middenbermen. 

Geacht college,
Oppositie voeren is zo gemakkelijk. Nee zeggen en tegen stemmen is zo gemakkelijk.

Maar dat is nou juist wat Soest2002 niet wil. Wij zitten hier toch allemaal om de belangen van het dorp te dienen? Inwoners, natuur, bedrijven, sport, cultuur: alles maakt deel uit van ons mooie dorp. U en wij willen, ieder vanuit onze eigen kernwaarden toch de juiste keuzes voor onze inwoners maken? Dan brengt samenwerken ons toch veel verder?

Waarom zien wij de handreiking van ons en een aantal andere partijen niet terug die wij u tijdens de kaderdiscussienota hebben gedaan? Kom met een plan, een onderbouwing, doelen voor de gevraagde middelen. Kom met een voorstel rond die plannen omtrent de participatie hierbij. Onze inwoners moeten toch mee kunnen spreken over voorstellen? 
Waarom lezen wij dan alleen maar over onderzoeken, monitoren, grip krijgen… in de bestuurlijke inleiding tien maal het woord duurzaam. Vier maal het woord inwoners………..

U komt niet met onderbouwingen van uw geldvraag.

Leg ons uit, waarom u denkt dat het al moeilijk wordt om de afgesproken 200 huurwoningen de komende jaren te realiseren terwijl er een veelvoud  aan woningen nodig is.
Leg ons uit waarom u nog steeds geen beslissing over de sport heeft genomen.
Leg ons uit waarom het onderzoek naar de sportfaciliteiten in het Dalweg gebied zoveel geld moet kosten, meer tijd nodig heeft en ook, nu al bekend, meer geld gaat kosten dan een locatie in Overhees.
Leg ons uit hoe u ons kunt garanderen dat inwoners die zorg nodig hebben dit ten allen tijde zullen ontvangen, ondanks de kosten.
Leg ons uit waarom u gaat experimenteren met kwetsbare kinderen uit groep 8: zelf op de fiets naar hun school buiten Soest/Soesterberg  om op het leerlingenvervoer te kunnen bezuinigingen.
Vertel ons dat onze zorgen over de aanpak van verwarde personen onterecht zijn.
Leg ons uit waarom u extra geld voor duurzaamheid nodig heeft terwijl het duurzaamheidsplan en haar ambities over enige tijd pas aan de raad voorgelegd gaan worden.
Leg ons uit waarom er geen zonneweides en windturbines in de buitengebieden bedacht zijn
Leg ons uit hoe u denkt die zo noodzakelijke co2reductie te bereiken.
Leg ons uit waarom er gezoneerde natuurgebieden komen.
Leg ons uit waarom onze inwoners niet van alle natuur mogen genieten, inclusief kleinschalige horeca.

Geacht college, kom in beweging! Niet alleen de sport zal dit toejuichen!
Laten we samen zorgen voor een bruisend, vitaal en leefbaar soest. voor ONZE inwoners.
Soest2002, ziet uit, nee hunkert, naar uw onderbouwingen, participatievoorstellen en visie op de mens die een aanspraak doet op hulp vanuit het sociaal domein.

Tot slot vragen wij u eens te kijken naar andere gemeenten, zoals Zeist, waarbij burgers aan tafel zitten met ambtenaren en raadsleden om hun ideeën over de begroting aan te geven. 

Door middel van ons betoog hebben wij al veel van onze vragen met u kunnen delen. De volgende willen we nog graag extra onder uw aandacht brengen:
Hoofdstuk 5 wonen: de fractie van soest2002 vindt actieve grondpolitiek bespreekbaar. Is het college bereid om in het masterplan locaties te betrekken die met actieve grondpolitiek getransformeerd kunnen worden? Denk bijvoorbeeld aan de TBS locatie of de kop van kamer 2 in Soesterberg.
Hoofdstuk 7 sociaal domein: geld mag niet leidend zijn in de behoefte aan zorg. kan het college garanderen dat de zwaksten in onze samenleving worden ontzien in deze bezuinigingen; dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft, ongeacht geld.
Hoofdstuk 8: sport. De sport heeft de afgelopen jaren door middel van intensieve participatie een bezuiniging van €400.000,= weten te bewerkstelligen. Nu er vanuit bestuurlijke zijde weer stappen gezet moeten worden in de vorm van keuzes voor sportlocaties, ontstaat er vertraging. Dit vindt Soest2002 niet acceptabel na de inspanningen vanuit de sport. Derhalve: Is het college bereid de taakstelling voor de sport te laten vervallen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail