Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen. Met vaak dezelfde vraag: hoe houden wij onze inwoners betrokken? Want waarom is het opkomstpercentage zo laag? Waarom komen er zo weinig inwoners naar de raadsvergaderingen? Waarom, waarom, waarom…… Het antwoord daarop heeft de coalitie don...
Lees verder
Het is alweer bijna 12 maanden geleden sinds onze laatste ALV en 8 maanden na de Verkiezingen. Via onze website, FB en nieuwsbrieven en via de mail hebben wij onze leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor, tijdens en na de verkiezingen. Hierbij spreken wij nogmaals onze dank uit aan on...
Lees verder


Vier verloren jaren?

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 03-06-2018

Vier jaar zonder Soest2002 in het college: verloren jaren?

De coalitiepartijen zijn bekend, het akkoord een feit en de wethouders geïnstalleerd. Wij hebben uitgesproken ons zorgen te maken over de inhoud van het coalitie akkoord: daadkrachtig en duurzaam.......een akkoord waarin de mens, onze inwoners, vergeten wordt.
We lezen over stenen en de bloemen en bijtjes in het voorliggende coalitie akkoord. Dit akkoord stelt prioriteit aan duurzaamheid en de ontwikkelingen in het Dalweggebied. De passage in het coalitie akkoord over het sociaal domein gaat alleen maar over geld. Nergens lezen we over clientondersteuning of niemand buiten de boot laten vallen. Soest2002 wil wel sociaal zijn!

Vele malen komt het thema participatie aan de orde. Gezien het schrijven van de sportfederatie zijn de plannen omtrent de binnen- en buitensport niet participatief tot stand gekomen, worden de uitkomsten van de participatie rond de horeca in het buitengebied nu al naast zich neergelegd en meent de coalitie dat bij de nog op te stellen omgevingsvisie voor Soest, de verkiezingsuitslag een vorm van participatie is.

Geen sporthal in Overhees was de leus tijdens de verkiezingen bij de meeste coalitie partijen, Nu lezen we dat er wel een gymzaal in Overhees komt. Tijdens de verkiezingen wilden de meeste coalitiepartijen een sporthal bij Beukendal, nu lezen we dat er woningbouw komt (hetgeen Soest2002 bepleitte dus daar zijn we blij mee!!!) De sporthal is bij de huidige sporthal aan de Dalweg bedacht.

Er wordt nu al gesproken over een tariefsverhoging voor de sport. Afspraak was eerst te evalueren. Er moet efficiënter omgegaan worden met de ruimte. Is dit in de hoop dat er minder gesport wordt? Het lijkt erop dat hiermee gestuurd wordt op het ontmoedigen van sportdeelname en het bevorderen van sport afname.

Toekomstgerichtheid en Betrouwbaarheid zijn een groot goed!

Het leerlingenvervoer naar een bijzondere school naar eigen keuze wordt ter discussie gesteld. Moeten we ouders die al zwaarder belast zijn, dit zelf gaan laten betalen?

Smitsveen, een wijk waar mensen wonen die extra aandacht nodig hebben. Wordt deze mensen weer onzekerheid verschaft door de plannen te heroverwegen? Ook deze plannen zijn participatief tot stand gekomen. We lezen niets over veiligheid, dan alleen maar een onveilige rotonde. In waar-staat-je-gemeente hebben we kunnen lezen dat de mensen in Soest zich soms onveilig voelen. In het verkeer, in huis of op de stoep voor hun huis. Waar kunnen onze inwoners vertrouwen uit putten? 

Er wordt aangegeven dat de ambities op andere onderwerpen dan duurzaamheid en het Dalweggebied bijgesteld moeten worden.Wordt er niet gekozen voor het welzijn van onze inwoners? Dat is niet toekomstgericht en niet dienstbaar. Duurzaam en daadkrachtig in een dorp met vergeten inwoners.........
Geen verloren jaren dus de komende vier jaar: onze inwoners hebben Soest2002 nodig om een vertegenwoordiging in de gemeenteraad te hebben die toekomstgericht, betrouwbaar, sociaal en dienstbaar is naar haar inwoners.

Een warme groet, mede namens de fractie, aan u allen.

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Stuur een e-mail