Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Afscheid Janne Pijnenborg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 20-05-2018

Soest2002 krijgt wel eens de titel “bouwpartij”
Daarmee wordt dan gesproken over stenen, polder en verlies van groen.

Onze wethouder, Janne Pijnenborg, heeft laten zien dat deze benaming een heel andere betekenis gegeven kan worden.
Janne bouwde als intermediair in een aantal zogenoemde “hoofdpijn dossiers” een band tussen de partijen om stappen te zetten naar overeenstemming.
Ze bouwde aan vertrouwen. Met dat vertrouwen en haar kennis, wist ze veel dossiers tot een goed einde te brengen. Langlopende zaken die nu afgesloten zijn.
Hoofdpijn zagen we niet zo vaak bij jou, Janne, maar wandelen en praten over de verschillende aanvliegroutes, wel.
Bouwen aan relaties, dat deed jij veel.
Je startte met de relatie binnen het nieuwe college. Enig wantrouwen had je wel weg te nemen: een onbekend gezicht voor een partij die een heel duidelijk gezicht had.
Jij maakt zaken graag bespreekbaar: zo kunnen misverstanden en onduidelijkheden op tafel komen en uitgesproken worden.
Ook met de ambtenaren bouwde je aan een goede relatie. Iedereen zijn plek gevend, de ruimte voor inbreng stimulerend en hem of haar stimuleren anders en zeker ook integraler te denken. In het belang van de kwaliteit van de onderwerpen die op de agenda stonden en dus het Soester belang.
Jij bouwde aan de kwaliteit van de dossiers. Half werk houd je niet van. Gedegen en onderbouwde voorstellen kwamen van jou.
Net zoals jouw antwoorden in de opiniërende raad: gedegen, bevlogen.
Je bouwde ook aan het vergroten van je eigen kennis: toen aan het eind van de raadsperiode de portefeuille duurzaamheid naar jou toe kwam, had je binnen no time de inhoud tot je genomen. Tijdens een quiz bij een info-avond was jij zelfs degene met het meeste aantal goede antwoorden.
Bij bouwen hoort soms ook afbreken........... Als er gehandhaafd moest worden. We zagen in de fractie jouw worsteling tussen de regels en de mensen, soms ook kinderen, die bij dergelijke beslissingen betrokken waren.
Na de groenstrook aan de Bosstraat kwam er het groen aan de noorderweg en het groen bij Don Bosco voorbij. Groen in de polder behoorde ook tot jouw dossier. Natuurinclusief bouwen is dan ook een logische stap voor jou.
Janne heeft ook het woord deeleconomie een nieuwe dimensie gegeven.
Uit hoeveel delen bestaat jouw persoonlijke economie eigenlijk?
Een deel voor jouw man, een deel voor jouw kinderen. Een deel voor jouw moeder, een deel voor jouw vriendinnen en goede vrienden, een deel voor de ambtenaren het college en de raadsleden.........het deel Janne werd niet echt zichtbaar de afgelopen jaren.
En nu Janne, ga jij aan een andere zakelijke toekomst bouwen. Waarbij Soest2002 een hobby wordt in plaats van een baan.
Soest2002 betreurt het dat jouw kwaliteiten niet langer als wethouder voor ons dorp aangewend zullen worden. Jouw kennis, harde werken en visie zullen gemist worden door het dorp. De fractie is bijzonder blij dat jij al deze kwaliteiten gaat aanwenden als raadslid!
Janne, heel veel dank voor het werk dat jij verricht hebt de afgelopen vier jaar!
Maar ook dank aan Servaas, Gudine, Mimi en Lucia dat jullie je vrouw en moeder hebben uitgeleend in het belang van ons dorp!

Met vriendelijke groet,

Karin Scholten
Fractievoorzitter
Soest2002

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail