Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Sociaal-Culturele Voorziening Soesterberg

Raadsvergadering 17 oktober, Keuze Sociaal-Culturele Voorziening Soesterberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 19-10-2013

Speerpunt van Soest2002 is het vestigen van het nieuwe sociaal cultureel centrum in de Kon. Marechausseekazerne. Soest2002 wil ook nog steeds het Masterplan van mw. Riek Bakker uitvoeren. Zij zag in haar visie de Kon. Marechausseekazerne als de locatie voor een nieuw sociaal cultureel centrum, gecombineerd met een Grand café. Hiervoor heeft zich bij ons al een kapitaalkrachtige exploitant gemeld.

Het college wil echter de voorziening op het voormalige evenemententerrein vestigen. Al een jaar zijn wij bezig geweest met deze raadskeuze. In nov. 2012 is de raadsfractie van Soest2002 samen met haar Soesterbergse Denktank in het gebouw geweest.
Vervolgens is op ons verzoek een plan ontwikkeld door de dhr. Carel Bense, een bekende architect- en betrokken inwoner van Soesterberg, en dhr. Gerard Hoffman, een bekende pro-jectontwikkelaar uit Soesterberg. (Zie hiervoor ook het item over de MARECHAUSSEEKAZERNE van 30-03-2013).  Ons plan hebben wij op 10 jan. in een besloten zitting in de raad gepresenteerd, in de raad van 24 jan. hebben wij hiervoor een amendement ingediend dat het niet heeft gehaald.    
Op 11 juli hebben wij ons plan op de dorpsmarkt in Soesterberg mogen presenteren en daar veel belangstelling ondervonden. Wij vragen ons nu nog steeds af waar het college het ver-meende draagvlak op baseert. Wij hebben daar een totaal andere visie op. Wij weten welhaast zeker dat 60-70 % van de Soesterbergse inwoners voor de kazerne zijn. In een peiling van de PvdA heeft 64% zich uitgesproken voor de kazerne.

Tevens vragen wij ons nog steeds af hoe het college een levendig dorpshart denkt te creëren , in de lijn van de visie van mw. Bakker, zonder te kunnen beschikken over het voorplein van de kazerne. Een dorpshart dat zeer essentieel is en nu verstoken blijft van enige vorm van ho-reca.
Het nu voorliggende plan behelst de bouw van een SCV op het Evenemententerrein voordat er een volledig stedenbouwkundig plan is vastgesteld voor het gehele terrein.  Wij hebben op de invulling van het terrein al de nodige kritiek geleverd. Soest2002 wil een duidelijk andere invulling van de entree van Soesterberg.
In de raadsstukken wordt aangegeven dat er nog geen harde afspraken zijn gemaakt met mo-gelijke gebruikers als de SWOS en Balans. Tevens wordt aangegeven dat er in de exploitatie een gat valt van ca. € 60.000,- bij gebruik van de kazerne als de SWOS niet meedoet. En wat zijn de consequenties als De Drie Eiken in de nabije toekomst toch niet wordt verplaatst?

Een ander punt is dat het college de intentie heeft om de kazerne toch te gaan verwerven, maar nog geen enkel idee heeft voor een mogelijke bestemming. Soest2002 is tegen dit voor-stel als de SCV niet in de kazerne wordt gehuisvest, vanwege de grote financiële risico’s  .
In de raad hebben we een amendement voor ons plan ingediend dat met 11-18 wederom is verworpen. De collegepartijen blijven nog steeds achter de Klankbordgroep van ca. 30 pers. aanlopen. Hiervan komen maar 12 pers. uit Soesterberg, de rest komt uit Soest of is ambtshal-ve aanwezig. Wat een draagvlak!! 

Wij geven deze zaak nog niet op. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, de inwoners van Soest en Soesterberg kunnen zich dan uitspreken. Soest2002 heeft in de raad aangegeven dat, indien wij een leidende rol mogen spelen in de vorming van een nieuw college, wij niet zullen schromen om besluiten te nemen die recht doen aan de uitslag van de verkiezingen.

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail