Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering.  Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. ...
Lees verder
In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda. Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de o...
Lees verder


Beheersplan Wegen 2014-2018

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-10-2013


In de Ronde van 9 oktober j.l. is ter besluitvorming het Beheersplan Wegen 2014-2018 aan de orde geweest. Het college had het ingenieursbureau TBH BV uit Ravenstein een uitvoerige rapportage laten maken. In het algemeen werd gesteld dat het onderhoud van de openbare ruimte er redelijk uitziet.
In de adviesnota wil het College prioriteiten geven aan het herstel de asfaltverhardingen en bij elementenverhardingen( zeg maar klinkers e.d.) alleen maar als de veiligheid in gevaar is. Onze fractie is het daar niet mee eens.
Onze fractie wil van een andere prioriteit uitgaan n.l. “de onderhoudstoestand” van alle openbare verhardingen (wegen, voet- en fietspaden e.d.) en niet van de materiaalkeuze.  Die vraag hebben wij tijdens de Ronde gesteld. Als voorbeelden hebben we genoemd het fietspad van de van Weedestraat waar de klinkers nu al liggen te rammelen en de nieuwe asfaltdeklaag van de Bosstraat die aan de zijkanten langs scheuren vertoont.  Ook hebben wij onze zorg uitgesproken over de veel te weinig financiële middelen. Een meerderheid  was het met ons uitgangspunt van prioriteitstelling niet eens. Ook een drietal partijen stemden  met het voorstel niet in. De wethouder infrastructuur meende het voorstel te moeten handhaven.  Wij hebben gezegd de conclusie van het College niet te delen.
Op de valreep is nog een Memo verschenen die nog bij de adviesnota hoorde. Daarin werd gesteld dat de Wieksloterweg in 2015 wordt aangepakt nu de nieuwe beschoeiing gereed is. Deze weg is bar slecht en dat is dus een goede zaak.