Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Vrijdag 5 april jl bracht de fractie een bezoek aan Amaris Schoonoord. In de raad kunnen we druk zijn met beleid. Wij ontmoeten graag de praktijk..   Namens Amaris Zorggroep Regio Eemland worden we ontvangen door de zorgcoordinator Marie-Louise Hehenkamp. Gepassioneerd vertelt zij over...
Lees verder
Janne Pijnenborg neemt op 11 april aanstaande afscheid als raadslid van Soest2002. Ze heeft een functie aanvaard die helaas niet te combineren is met het raadslidmaatschap. We zijn heel blij voor haar dat ze haar kennis en kunde weer volop in kan zetten in een nieuwe rol! Tijdens de raadsverga...
Lees verder


Beheersplan Wegen 2014-2018

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-10-2013


In de Ronde van 9 oktober j.l. is ter besluitvorming het Beheersplan Wegen 2014-2018 aan de orde geweest. Het college had het ingenieursbureau TBH BV uit Ravenstein een uitvoerige rapportage laten maken. In het algemeen werd gesteld dat het onderhoud van de openbare ruimte er redelijk uitziet.
In de adviesnota wil het College prioriteiten geven aan het herstel de asfaltverhardingen en bij elementenverhardingen( zeg maar klinkers e.d.) alleen maar als de veiligheid in gevaar is. Onze fractie is het daar niet mee eens.
Onze fractie wil van een andere prioriteit uitgaan n.l. “de onderhoudstoestand” van alle openbare verhardingen (wegen, voet- en fietspaden e.d.) en niet van de materiaalkeuze.  Die vraag hebben wij tijdens de Ronde gesteld. Als voorbeelden hebben we genoemd het fietspad van de van Weedestraat waar de klinkers nu al liggen te rammelen en de nieuwe asfaltdeklaag van de Bosstraat die aan de zijkanten langs scheuren vertoont.  Ook hebben wij onze zorg uitgesproken over de veel te weinig financiële middelen. Een meerderheid  was het met ons uitgangspunt van prioriteitstelling niet eens. Ook een drietal partijen stemden  met het voorstel niet in. De wethouder infrastructuur meende het voorstel te moeten handhaven.  Wij hebben gezegd de conclusie van het College niet te delen.
Op de valreep is nog een Memo verschenen die nog bij de adviesnota hoorde. Daarin werd gesteld dat de Wieksloterweg in 2015 wordt aangepakt nu de nieuwe beschoeiing gereed is. Deze weg is bar slecht en dat is dus een goede zaak.