Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk. Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden.  De fractie ...
Lees verder
Naar aanleiding van klachten over overlast van jeugd op het terrein van de Open Hof heb ik als beheerder en raadslid van Soest2002 contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Soest. Heb inmiddels meerdere gesprekken gehad en samen zijn we tot een oplossing gekomen die de over...
Lees verder


Soest2002 wil onderzoek blijverslening

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-07-2016

Stel u woont in een eigen woning en wordt wat ouder. Heeft u er weleens over nagedacht dat die ouderdom misschien zoveel beperkingen met zich meebrengt dat er speciale voorzieningen in uw woning aangebracht moeten worden om comfortabel te kunnen blijven wonen?

De fractie heeft geconstateerd dat zich soms situaties voordoen waarbij het vermogen van mensen in de stenen zit en niet op de bank staat. Als er dan aanpassingen in de woning gerealiseerd moeten worden, ontbreekt soms het vermogen om dit te bekostigen. Het is vanwege de leeftijd van de eigenaar vaak moeilijk voor deze voorzieningen/ aanpassingen een lening af te sluiten.

In deze nieuwe wereld waarin het zo lang mogelijk thuis blijven wonen gestimuleerd wordt, ziet de fractie een discrepantie. Soest2002 heeft dan ook tijdens de laatste raadsvergadering van het bestuurlijk seizoen een motie ingediend om om de mogelijkheden van een blijverslening te onderzoeken. De motie werd met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Een blijverslening is bedoeld om juist deze groep eigen huis bezitters te helpen over de benodigde financiële middelen te beschikken om de voorzieningen/aanpassingen wel te kunnen doen. De lening wordt gecoördineerd door de SVN en is een revolverend fonds. De starterslening zoals die in Soest van kracht is, is op eenzelfde wijze vormgegeven. Wij hebben het college gevraagd uit te zoeken wat de kosten van een dergelijke lening zijn en dit terug te koppelen aan de raad voor de begrotingsronde 2017-2020.

Wij zijn blij dat dit onderzoek gestart gaat worden en vertrouwen erop dat dit een extra stimulans voor ouderen is om in hun eigen huis te blijven wonen met alle voorzieningen die nodig en wenselijk zijn.

Soest2002: draagt bij aan welzijn. Uw welzijn!

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail