Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Soesterberg- Noord

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 13-04-2016

Presentatie Ontwerp Bestemmingsplan Soesterberg  Noord

Onder grote belangstelling werd dinsdagavond door onze wethouder Janne Pijnenborg en de Projectleider van de gemeente, de heer Reinier Kalt het ontwerpbestemmingsplan voor Soesterberg-Noord aan belanghebbenden en inwoners gepresenteerd.  

Dit bestemmingsplan, onderdeel van het Masterplan Soesterberg, maakt de gewenste ontwikkeling naar woningbouw in dit gebied en op een deel van de vliegbasis mogelijk. Hiermee is een zeer belangrijke stap gezet om de gewenste ontwikkeling van een aantrekkelijk dorp Soesterberg mogelijk te maken, waarbij  werken wonen en welzijn voor inwoners en bedrijven van Soesterberg echt werkelijkheid gaat worden. Dit is waarmee Soest2002 de verkiezingen is ingegaan en wat ook in het coalitieakkoord verder is uitgewerkt.

Aan de fysieke verbinding met de dorpskern Soesterberg, door middel van de onderdoorgang wordt op dit ogenblik al hard gewerkt. In een uitmuntende presentatie aan de hand van foto’s en tekeningen werd een goed beeld gegeven op welke wijze hier verder invulling aan wordt gegeven. Uitplaatsing van bedrijven naar het nieuwe bedrijventerrein Richelleweg en middels een unieke (z.g. Kameleon- constructie) worden bedrijven die niet worden verplaatst in de gelegenheid gesteld om gedurende een aantal jaren hun bedrijfsvoering aan te passen zodat zij voldoen aan de gestelde milieunormen. Daardoor kunnen woningen worden gebouwd, zonder dat er overlast door bedrijven wordt veroorzaakt. 

De wijze waarop deze plannen na heel veel overleg met bedrijven en ook landelijke overheid tot stand zijn gekomen heeft de Gemeente Soest een belangrijke nominatie opgeleverd. Jammer net buiten de daarvoor beschikbaar gestelde prijs gevallen, maar zoals wethouder Pijnenborg zei: “Daar had minister Schultz achteraf wel een beetje spijt van” Dit ontwerp-bestemmingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd en na de wettelijk verplichte procedures, kan er als alles mee zit, eind 2017 gestart worden met woningbouw.