Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Afschaffing “Volkshuisvestelijke norm”

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 07-02-2016

Raadsvergadering 4 februari 2016

Afschaffing “Volkshuisvestelijke norm” in kern Soest.

Naast een aantal andere agendapunten, zoals Beleidsregels gevaarlijke honden, Het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan, Tussenevaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan was voor onze fractie de afschaffing van de in 2003 vastgestelde volkshuisvestelijke norm, waarbij ieder bouwplan voor 40% betaalbaar moest zijn, een zeer belangrijk agendapunt wat uiteindelijk tot een nagenoeg unaniem besluit leidde. Deze maatregel heeft nooit echt gewerkt, maar integendeel ervoor gezorgd dat er in de kern van Soest bij veel kleine bouwprojecten vertragingen optraden bij planprocedures en er zoveel belemmeringen waren dat ook plannen soms niet gerealiseerd werden. Soest2002 is dan ook zeer tevreden over dit genomen besluit. Met name onze wethouder voor wonen en bouwen, Janne Pijnenborg, heeft hierin een sturende rol gehad en haar duidelijke presentatie en uitleg heeft tot de totstandkoming van dit besluit heel veel bijgedragen. Hiermee is een van de speerpunten van onze partij, het versoepelen van ruimtelijke planprocedures dichterbij gekomen.

 Omdat in Soesterberg nog grote bouwprojecten op de rol staan, geldt daar nog wel de norm van 20% vanaf 10 woningen. Wel is de norm opgerekt tot resp. €225 voor koopwoningen en €950 voor huurwoningen. Door de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een starterslening, is het ook voor starters op de woningmarkt mogelijk om makkelijker een financiering bij de koop van een woning te krijgen. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats naar aanpasbaar bouwen van woningen voor onze vergrijzende gemeente. Met name de vraag naar betaalbare huurwoningen in het middensegment wordt groter. Hier wordt dan ook vanuit de gemeente meer de focus op gericht, maar ook op de bouw van woningen in de sociale sector, wat primair de kerntaak van de woon coöperaties is en blijft. Dit wordt verder uitgewerkt in de nieuwe woonvisie.