Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk. Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden.  De fractie ...
Lees verder
Naar aanleiding van klachten over overlast van jeugd op het terrein van de Open Hof heb ik als beheerder en raadslid van Soest2002 contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Soest. Heb inmiddels meerdere gesprekken gehad en samen zijn we tot een oplossing gekomen die de over...
Lees verder


harmonisatie peuterzaalwerk

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 01-12-2015

In het coalitieakkoord en later via de kadernota 2015 is vastgelegd om vooruitlopend op het Rijksbeleid de mogelijkheden te onderzoeken van integratie van het peuterspeelzaalwerk in de kinderopvang.

Uiterlijk in 2017 vervalt de Rijksbijdrage van 463.000 euro en er blijft een gemeentelijk budget beschikbaar van 80.000 euro voor mogelijk ongewenst effecten.

In de afgelopen maand heeft de gemeenteraad er driemaal over vergaderd. Een avond met de samenleving, een avond waarin de gemeenteraad met elkaar in debat ging en tenslotte de officiële gemeenteraad waarin tot besluit werd overgegaan.

Wij hebben gekozen voor de volgende optie:

Peuteropvang inclusief voor- en vroegschoolse opvang (VVE) met een startleeftijd van 2,5 jaar. De kleuters waarvan bijvoorbeeld op het consultatiebureau wordt geconstateerd dat zij een ontwikkelingsachterstand hebben krijgen een advies om naar de VVE te gaan. Hier krijgen deze kinderen een aangepast programma zodat hun achterstand kan worden ingehaald.

Vroeger gebeurde dit in aparte groepen en dat gaat veranderen door voor bovenstaande optie te kiezen. De doelgroepkinderen komen samen met reguliere opvang kinderen in een groep. Tot nu toe was er slechts een aanbieder van VVE en dit gaat ook veranderen er mogen meer organisaties VVE aanbieden als zij gecertificeerd zijn.

Soest2002 is tevreden dat er nu meerdere aanbieders op de markt komen. In de laatste vergadering hebben wij samen met andere partijen bereikt dat de nieuwe aanbieders niet hoeven te wachten tot 2017, maar eerder kunnen beginnen zodra zij gecertificeerd zijn. Ook zegde de wethouder toe dat zij alle kosten van de certificeren gaat vergoeden op de wijze zoals zij dat ook bij de huidige aanbieder heeft gedaan.

 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail