Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingesp...
Lees verder
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenw...
Lees verder


Opvang Asielzoekers

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-09-2015

Ook Soest2002 is van mening dat onze gemeente een taak heeft bij de opvang van asielzoekers, en conformeert zich dan ook graag aan de inhoud van onderstaand persbericht  van burgemeester Rob Metz.

 

 

Gemeente Soest zoekt met het COA naar opvang vluchtelingen

Het gemeentebestuur van Soest is samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zoek naar locaties voor de opvang van vluchtelingen.

 

Humanitaire noodzaak

De vluchtelingenproblematiek is groot en urgent, dat zal niemand ontgaan zijn. De gemeente Soest is, zoals veel gemeenten in Nederland, door het COA benaderd. Het COA zoekt mogelijkheden voor extra opvanglocaties in vrijwel alle gemeenten in Nederland en is nu ook in gesprek met Soest.

 

De gemeente Soest ziet de humanitaire noodzaak van het opvangen van de grote stroom vluchtelingen. De gemeente merkt ook dat de Soester bevolking de urgentie om vluchtelingen op te vangen meebeleeft.

 

Hoe pakt Soest dit op
Het gemeentebestuur van Soest is samen met het COA op zoek naar mogelijke opvang van vluchtelingen. Burgemeester Metz: "Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Als gemeentebestuur vinden we dat we een verantwoordelijkheid hebben om samen met andere gemeenten een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit grote vluchtelingenprobleem.”

 

Met het asielzoekerscentrum op Kamp van Zeist heeft de gemeente in Soesterberg al goede ervaring. Daar zijn sinds maart 2014 ruim 350 opvangplaatsen. En hoewel er nog geen formeel verzoek ligt, onderzoekt de gemeente Soest in overleg met het COA nu ook potentiële mogelijkheden voor huisvesting van nieuwe vluchtelingen. De gemeente heeft bijvoorbeeld het shelterterrein op de voormalige vliegbasis Soesterberg onder de aandacht gebracht bij het COA. Maar ook de bouwgrond aan de Koningsweg zou met portocabins wellicht geschikt gemaakt kunnen worden.

 

De gemeente Soest voert nu verkennende gesprekken met het COA. Er wordt gezocht naar een nieuwe samenwerking met oog voor zowel de humanitaire urgentie als voor de Soester samenleving.

 

Huisvesting asielzoekers zonder en met status 

Er is een verschil tussen asielzoekers met en asielzoekers zonder status.

Het COA is op zoek naar huisvesting voor de stroom asielzoekers zonder status, vluchtelingen die nu ons land binnenkomen.

Asielzoekers met een status zijn in het bezit van een verblijfsvergunning. Vanuit de Rijksoverheid heeft de gemeente Soest de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten en dat doet de gemeente ook al. De gemeente denkt de opdracht die er nu ligt, te kunnen halen binnen de reguliere woningvoorraad. Maar om er voor te zorgen dat reguliere woningzoekenden niet in de knel komen, is de gemeente samen met de corporaties en Vluchtelingenwerk ook aan het verkennen of er innovatieve oplossingen zijn. Dit kan bijvoorbeeld meervoudige bewoning, tijdelijke contracten of transformatie van bestaand leegstaand vastgoed zijn.