Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Sluiting De Heijberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 31-07-2015

Aan het begin van het politiek reces werden wij onaangenaam verrast door het bericht dat woon-&zorgcentrum de Heybergh dicht gaat. Emma Beaujon van Zorgpalet Baarn-Soest deelde dit schriftelijk mee aan het college. 

Na enkele dagen werd al een actiecomité in Soesterberg opgericht. Dit comité stuurde een brief aan het college en de fracties om hun ongenoegen uit te spreken over de voorgenomen sluiting van de Heybergh. Deze instelling is belangrijk voor Soesterberg en moet overeind worden gehouden. Als fractie van Soest2002 zijn wij het eens met dit standpunt en onze fractievoorzitter Tijmen Koelewijn heeft vanaf zijn vakantieadres een mail gestuurd naar wethouder Peter van der Torre met het verzoek om zo spoedig mogelijk met zorgpalet Baarn-Soest om de tafel te gaan. 

Op maandag 27 juli zijn vertegenwoordigers van alle fracties bij het actiecomité op bezoek geweest en hebben hun standpunt aangehoord. Namens Soest2002 heeft Bert Groothuis aan deze bijeenkomst deel genomen. Als toehoorders waren aanwezig: wethouder Jannelies van Berkel en Emma Beaujon van zorgpalet Baarn-Soest. 

De slotconclusie van de fracties was dat de besluitvorming op voorhand een jaar uitgesteld moet worden, waarna de wethouder met alle partijen om de tafel moet gaan om te proberen de Heybergh overeind te houden. De aanwezige wethouder zegde toe deze week met de parijen om de tafel te gaan en daarbij de eis van de fracties mee te zullen nemen. Er moet meer ruimte komen voor overleg en vooral ook meer openheid over de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen om over te gaan tot sluiting van de Heybergh. 

Op woensdagavond hebben Piet Klandermans, Martien Leijenhorst en Bert Groothuis namens de fractie deelgenomen aan een protestdemeonstratie die georganiseerd werd door het actiecomité. Ook Willem Wagter, bestuurslid van Soest2002, was hierbij aanwezig. Wij hebben deelgenomen aan deze demonstratie om aan de Soesterbergers te tonen dat wij het eens zijn met het streven om de Heybergh open te houden. Voor de cliënten is het wenselijk dat men in het dorp blijft wonen om zo maximaal contact te kunnen houden met familie, buren en vrienden.

De eerste afspraken voor de korte termijn zijn reeds gemaakt. Donderdag 30 juli vindt er overleg plaats tussen de Cosbo en wethouder van Berkel. Vrijdag 31 juli is er een overleg gepland tussen het bestuur van de Drie Eiken (eigenaar van de Heybergh), directie van zorgpalet Baarn-Soest en wethouder van Berkel.

Als fractie van Soest2002, wachten wij met spanning de komende besprekingen af en zullen indien nodig onze bijdrage leveren om te bereiken dat de Heybergh voor Soesterberg behouden blijft.   

 

 

 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail