Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Sportvisie 2013-2016 in de Raad

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 21-09-2013
Belangrijkste agendapunt  in de raadsvergadering van donderdag 19 september was de vaststelling van de sportvisie 2013-2016.

Deze visie, waarover in verschillende bijeenkomsten al uitgebreid is gesproken en waarbij ook een klankbordgroep uit het 'sportveld' en diverse sportorganisaties zijn betrokken, geeft op hoofdlijnen een geheel andere aanpak weer van de gemeentelijke bemoeienis met de sport. Daar waar de gemeentelijke sportaccommodaties nu nog volledig worden betaald en onderhouden door de gemeente, gaat dit in de toekomst veranderen. Op dit moment betalen alle aangesloten sportorganisaties per jaar een vast bedrag  per lid aan de gemeente. Het zogenaamde passe-partout bedrag. Dit bedraagt in 2013 per lid € 51,90 per jaar. Voor dit bedrag worden de accommodaties, sportvelden etc. onderhouden. Dit bedrag is slechts een fractie, zo’n 20% van de werkelijke kosten.

Dit systeem staat al langer ter discussie  en ook veel verenigingen vinden dat dit systeem, gebaseerd op het solidariteits principe, zijn tijd gehad heeft.  (de zogenaamde “rijkere” verenigingen betalen mee aan de “armere” verenigingen). Daarbij heeft i.v.m. noodzakelijke bezuinigingen de gemeenteraad al eerder besloten dat op de sport, € 500.000 per jaar dient te worden bezuinigd. Waarbij wel weer € 200.000 terug vloeit naar de sport, om o.m. achterstallig onderhoud te betalen. Concreet dus een bezuiniging van € 300.000 per jaar. Dit lijkt en is ook een groot bedrag, maar daar waar de sport ettelijke miljoenen per jaar kost, moet deze bezuiniging met enige inspanning opgevangen kunnen worden.

Deze zogenaamde taakstelling van € 500.000 is een gevolg van de gevoerde kerntakendiscussie, waarin is vastgelegd wat wel of niet tot de kerntaken van de gemeente behoort.  Dit betekent tevens dat een aantal verenigingen en clubs niet meer door de gemeente worden ondersteund vanaf januari 2015. (De gehele sportvisie is op de gemeentelijke website te downloaden). Onze fractie is het op hoofdlijnen eens met de inhoud van de sportvisie, maar ziet wel met enige zorg de verdere uitwerking tegemoet. Deze zal worden voorgelegd aan de raad in januari 2014. Puur financieel gezien was met een verhoging van ongeveer € 60 per jaar per lid, € 1,15 per week, de totale bezuiniging te realiseren geweest, dus zo dramatisch is dit ook weer niet.

Maar er is natuurlijk veel meer wat er voor de sport gaat veranderen, zoals beschreven in deze visie. Niettemin is het afwachten wat dit voor iedere vereniging financieel straks gaat betekenen en wat daarbij ook door de vereniging voortaan zelf moet worden geregeld, op het gebied van onderhoud etc. Zelfwerkzaamheid en creativiteit zijn daarbij de sleutelwoorden.